Znak Politechniki Warszawskiej

Konkursy IDUB

Konkurs na granty dydaktyczne

Opublikowano: 17.05.2021 18:23

Zdjęcie przedstawiające dwie stojące i rozmawiające ze sobą osoby

Zwiększenie motywacji do uaktualniania treści i technik kształcenia oraz tworzenie sprzyjających warunków dla wprowadzania innowacji oraz otwarcie szans rozwojowych dla wszystkich aktywnych nauczycieli akademickich - to cele konkursu realizowanego w ramach projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB). Wnioski można składać do 15 czerwca 2021 r.

Trwa nabór do programu POSTDOC PW

Opublikowano: 11.05.2021 13:01

Zdjęcie osoby siedzącej przy stole i pochylonej nad zeszytem

Wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej - to główny cel programu POSTDOC PW, realizowanego w ramach projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB).

Druga edycja programu Best Paper

Opublikowano: 01.03.2021 15:03

Zdjęcie pracującego zespołu

Do końca maja trwa nabór zgłoszeń w konkursie na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w 2020 roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program jest finansowany ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".

Nowe programy stypendialne dla doktorantów PW

Opublikowano: 04.08.2020 11:14

Uruchomiliśmy dodatkowe formy wsparcia dla doktorantów ze Szkół Doktorskich. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu "Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza", realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Wyniki konkursu IDUB against COVID-19

Opublikowano: 31.07.2020 14:23

18 wniosków z 12 jednostek PW (10 Wydziałów, Kolegium w Płocku i Cezamatu) skierowano do finansowania w konkursie IDUB against COVID-19. Budżet konkursu zwiększono do 5 mln zł.

Program Open Science – wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

Opublikowano: 27.07.2020 13:25

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą wnioskować o wsparcie finansowe udzielane na publikowanie artykułów w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW. Jest to możliwe dzięki programowi Open Science, który został uruchomiony na Politechnice Warszawskiej w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.

Pierwsze konkursy Centrów Badawczych POB – podsumowanie

Opublikowano: 03.07.2020 16:13

fot. Focus

Wiosną tego roku w ramach Centrów Badawczych POB zostały ogłoszone pierwsze konkursy na granty badawcze. Spośród 260 zgłoszonych wniosków do finansowania zostało skierowanych 110.

Duże zainteresowanie konkursami Centrów Badawczych POB

Opublikowano: 17.06.2020 12:35

W pierwszych konkursach Centrów Badawczych POB złożono 260 wniosków, fot. BPI

Głównym celem projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) jest transformacja Politechniki Warszawskiej w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo, wnoszącej dużo większy niż obecnie wkład w światową naukę. Temu służyć ma integracja badań w 7 priorytetowych obszarach badawczych (POB) i powołanie sieci Centrów Badawczych POB.