Znak Politechniki Warszawskiej

NCN ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych

fot. KFF FOCUS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy Maestro 10, Harmonia 10 i Sonata BIS 8. Dla tych, którzy chcieliby realizować polsko-chińskie projekty naukowe został uruchomiony nabór do debiutanckiej edycji konkursu SHENG.

Pod koniec marca w Pekinie, Narodowe Centrum Nauki oraz National Natural Science Foundation of China (NSFC)- chińska agencja finansująca badania naukowe, podpisały porozumienie, którego rezultatem jest uruchomienie pierwszej edycji konkursu SHENG. Zakres tematyki projektów, jakie mogą zostać zrealizowane w ramach tego konkursu jest bardzo szeroki i obejmuje cały wachlarz nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz wybranych paneli nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Budżet programu, ustalony na 120 mln zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektów badawczych, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie.

Celem konkursów jest umożliwienie zespołom badawczym realizacji projektów i prowadzenia innowacyjnych badań we współpracy międzynarodowej. MAESTRO, ogłaszany już po raz dziesiąty, skierowany jest do doświadczonych naukowców posiadających znaczący udokumentowany dorobek naukowy. HARMONIA to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Zarówno na realizacje MAESTRO jak i HARMONII została przyznana kwota w wysokości 40 mln zł.

Celem tegorocznej, ósmej już edycji konkursu SONATA BIS jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Za wyjątkiem kierownika projektu, wśród członków zespołu realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego ani tytuł naukowy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursach, mogą składać wnioski do dnia 17 września 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r. Szczegóły znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.