Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs o Nagrodę Fiata - szukamy najlepszych prac o tematyce motoryzacyjnej

Laureaci zeszłorocznej edycji konkursu

Obroniłeś w roku akademickim 2016/2017 pracę magisterską lub rozprawę doktorską o tematyce motoryzacyjnej? Zgłoś się do XIX edycji konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Konkurs o nagrodę FCA wspiera młodych naukowców, których pasją jest tematyka motoryzacyjna, nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i metody badawcze. Nagrodzone opracowania będą mogły mieć zastosowania praktyczne w Centrum Badawczym czy Spółkach FCA.

Konkurs o NAGRODĘ FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) jest ogłaszany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo – technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIATA (Centro Ricerche Fiat), spółkami grupy FCA (FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o.), które współfinansują nagrody oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej.

Dotychczas w Politechnice Warszawskiej nagrodzono 131 prac, w tym 82 dyplomowe oraz 49 doktorskich.

Prace do konkursu mogą być zgłaszane przez promotorów, opiekunów naukowych, członków rad wydziałów w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r. w Zespole ds. Nauki (ul. Noakowskiego 18/20, pok. 405), tel. 22 234 50 49. Podobnie jak w latach ubiegłych do wniosku o nagrodę (wg załącznika zamieszczonego poniżej) winna być dołączona obroniona rozprawa doktorska lub praca dyplomowa. Dodatkowo, wersję elektroniczne wniosku o nagrodę oraz streszczenie w języku polskim i angielskim należy przesłać na adres agnieszka.dymicka@pw.edu.pl.

Kryteria oceny zgłoszonych wniosków:

  • poziom naukowy pracy,
  • opinie recenzentów,
  • zgodność pracy, tematycznie zbliżonej do  obszaru badawczego zaproponowanego przez FCA (plik z tematami).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nagrodę wraz z listą załączników (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20,18 kB)
Załacznik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13,84 kB)
Proponowane obszary badawcze (pdf, 330,82 kB)