Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs na Modelowy Dom Jednorodzinny

Plakat konkursu

Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie BGK Nieruchomości

W ramach programu Mieszkanie Plus startuje kolejny konkurs. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji architektonicznej domu jednorodzinnego. Do konkursu mogą zgłosić się uczelnie techniczne lub instytuty badawcze.

Głównym zadaniem jest opracowanie koncepcji architektonicznych w czterech kategoriach:

  • dom szeregowy,
  • dom bliźniaczy,
  • dom wolnostojący,
  • dom wolnostojący w gminach wiejskich.

Od uczestników konkursu oczekuje się przedstawienia modułowych, inteligentnych rozwiązań, które pozwolą maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji oraz obniżyć ich koszty. Dodatkowo punktowane będą projekty, w których prace budowlane będzie mógł wykonać przyszły użytkownik we własnym zakresie oraz rozwiązania typu „zrób to sam”.

Układy funkcjonalne domów muszą być zróżnicowane i elastyczne z możliwością dostosowania do zmieniających się potrzeb użytkowników, przy zakładanym modelu rodziny 2+3. Punktowane będą również m.in. energooszczędność i ograniczenie strat cieplnych, trwałość obiektu, materiałów i technologii w przyjętych rozwiązaniach projektowych, a także estetyka i prostota.

Organizatorem konkursu jest spółka BGK Nieruchomości, która zamierza wybudować prototypowe osiedla przynajmniej w 10 lokalizacjach. Docelowo najlepsze projekty mają szansę być wykorzystane i budowane w programie Mieszkanie Plus w całej Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 80 tysięcy złotych.

Konkurs skierowany jest do uczelni technicznych oraz działających przy tych uczelniach ośrodków i instytutów naukowych zajmujących się działalnością projektową, które zdolne są przy współpracy z producentami technologii zaprojektować i stworzyć prototyp modelowego domu dla programu Mieszkanie Plus.

Regulamin konkursu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej www.bgkn.pl. Termin rejestracji upływa 9 marca 2018 r.

Partnerem programu Mieszkanie Plus jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.