Znak Politechniki Warszawskiej

Innowator Mazowsza – VI edycja

Samorząd województwa mazowieckiego po raz szósty nagrodzi ludzi oraz firmy, które innowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki. 

Konkurs Innowator Mazowsza promuje innowacyjność realizowaną na Mazowszu oraz pogłębia współpracę środowiska nauki ze sferą biznesu i ułatwia dzielenie się naukowymi dokonaniami, które można praktycznie zastosować w biznesie.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma  oraz Innowacyjny Młody Naukowiec.

 Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

 • w kategorii Młoda Innowacyjna Firma
  • I miejsce: 25 tys. zł brutto
  • II miejsce: 15 tys. zł brutto
  • III miejsce: 10 tys. zł. brutto
 • w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec
  • I miejsce: 10 tys. zł brutto
  • II miejsce: 7 tys. zł brutto
  • III miejsce: 5 tys. zł. brutto

Zgłaszający się do konkurs przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

Planowany okres naboru wniosków/aplikacji konkursowych trwa do  14 sierpnia 2014 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali we wrześniu 2014 r.