Znak Politechniki Warszawskiej

III konkurs polsko-turecki na projekty badawczo-rozwojowe

fot. NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) uruchomiło III edycję konkursu na polsko- tureckie projekty badawczo- naukowe. Nabór wniosków trwa do 7 września 2018 r.

Projekty mogą być realizowane w czterech obszarach:  Information and Communication Technologies, Energy, Health, Food. Wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie realizacji projektu może być jednostka naukowa, przedsiębiorca lub konsorcjum naukowe. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką mogą starać się podmioty wynosi 850 000 zł. Priorytetowym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój współpracy naukowej pomiędzy Polską i Turcją, która przyniesie obopólne korzyści.  

 Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.