Znak Politechniki Warszawskiej

Archiwum konkursów

Konkurs na staż post-doktorski

Politechnika Warszawska i Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż post-doktorski w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Rozpoczęcie rocznego stażu zaplanowane jest na 1 października 2017 roku.

XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Zeszłoroczny laureat nagrody promocyjnej w Konkursie o Nagrodę Siemensa - dr inż. Krzysztof Wildner z PW

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016. Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na projekty badawcze

Logo Narodowego Centrum Nauki

Do 15 grudnia 2016 r. można składać wnioski w konkursach NCN: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2. 

Konkurs dla młodych naukowców dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Od 25 lipca do 7 września 2016 r. można składać wnioski w konkursie "Młodzi Naukowcy 2016" ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem konkursu jest wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pod nazwą "Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców".

"Skomplikowane i proste" - konkurs na artykuł dla młodych uczonych

Logo "Forum Akademickiego"

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłasza XII konkurs na artykuł popularnonaukowy "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Prace będą przyjmowane do 9 września 2016.

Konkurs Prix Galien Polska 2016

Fragment plakatu Konkursu Prix Galien Polska 2016

W ramach konkursu Instytut Francuski oraz Ambasada Francji w Polsce przyznają stypendium naukowe dla polskiego naukowca prowadzącego badania, które można wykorzystać w terapii medycznej. 

Popularyzator Nauki 2016 - nowa formuła konkursu

Pokaz Chemicznego Koła Naukowego Flogiston podczas Mokotówki

W tegorocznej, już 12. edycji, nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja i Media. Kapituła wręczy też Nagrodę Główną. Zgłoszenia będą przyjmowane od połowy sierpnia do połowy października.

Konkurs "Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path"

Plakat konkursu "Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path"

Do 30 czerwca 2016 przyjmowane są zgłoszenia projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań, jakie można wykorzystać w fotelach samochodowych przyszłości. Konkurs organizuje firma Kongsberg Automotive, a wspierają go m.in. Politechnika Warszawska oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW.

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Logo konkursu "Innowator Mazowsza"

Rozpoczęła się VIII edycja Konkursu "Innowator Mazowsza". Nagrody czekają na ludzi nauki i nowatorskie firmy, które zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki. Wnioski / aplikacje konkursowe można składać do 22 września 2016. Konkurs organizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

IV edycja Prix Galien Polska 2016

Zaproszenie do udziału w konkursie

Pracownicy naukowi oraz studenci Politechniki Warszawskiej mogą składać swoje aplikacje do polskiej edycji międzynarodowego konkursu nagradzającego innowacyjność w farmacji i medycynie. Termin przyjmowania zgłoszeń to 30 czerwca 2016 roku.

XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2015.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

XI edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

To już XI edycja konkursu, w którym młodzi badacze mogą zdobyć środki na własne badania. W ubiegłym roku łączne finansowanie wyniosło niemal 49 mln zł. Miesięczne stypendium w wysokości 5390 zł otrzymało 255 osób. Maksymalny czas korzystania z finansowania to 3 lata.

VII edycja Programu LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza siódmy konkurs w Programie LIDER. LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 

Nagroda im. A. Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz jedenasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przyznawana dla upamiętnienia tragicznie zmarłego, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu - znakomitego filozofa i człowieka o wielkiej dobroci, wrażliwości oraz nieprzeciętnym podejściu do świata - Artura Rojszczaka.

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu i może być przyznana w każdej dziedzinie nauki z wyjątkiem sztuk pięknych. 

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki to cykl redakcyjny połączony z konkursem na najlepszy wynalazek opracowany przez polską uczelnię lub instytut naukowy.

Celem, który przyświeca akcji jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Dziennik Gazeta Prawna chce również zainspirować swoich młodych czytelników, którzy marzą o karierze naukowej, do realizowania marzeń.

Ruszył drugi konkurs o Polsko – Amerykańską Nagrodę Naukową

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science (AAAS), największe na świecie stowarzyszenie naukowe, uruchomiły drugi konkurs o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową. Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2015 roku.

Konkurs "Heat up innovation"

Pierwszy w Polsce otwarty konkurs crowdsourcingowy ukierunkowany na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji. Będzie on prowadzony w formule Open Innovation, co oznacza, że propozycje rozwiązań mogą być zgłaszane przez podmioty pochodzące z całego świata, w tym instytuty badawcze oraz ośrodki naukowe, jak i indywidualne grupy badawcze.

Otwarcie naboru wniosków w III konkursie w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

Dyrektor NCBR ogłasza otwarcie naboru wniosków w III konkursie w ramach programu:  „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

95 mln zł na medycynę przyszłości – ruszył nabór wniosków w programie INNOMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 31 lipca kolejny konkurs w programie INNOMED, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Skierowany jest do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw i ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych oraz nowych technologii produkcji leków generycznych.

Aktywność grantowa wnioskodawców NCN w latach 2013-2014

Narodowe Centrum Nauki zaprezentowało zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014 wraz z kategoriami KEJN.

VII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarcie VII edycji Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

Wprowadzanie zmian w projektach finansowanych przez NCN

Narodowe Centrum Nauki informuje, że na swojej stronie internetowej uruchomiło specjalną sekcję pt. Zmiany w projektach, dzięki której grantobiorcy realizujący projekty, staże podoktorskie i stypendia doktorskie będą mogli szybko odnaleźć niezbędne informacje dotyczące możliwości aneksowania umów zawartych z NCN.

5. edycja konkursu Iuventus Plus

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że piąta edycja konkursu w ramach programu pn. „Iuventus Plus” zostanie ogłoszona 1 września 2015 roku.

Konkurs nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 6 lipca 2015 r. ogłosił Konkurs Nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.