Znak Politechniki Warszawskiej

2018

Konferencje naukowe planowane
przez jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej w 2018 roku

Styczeń    
7 – 13 stycznia 2018
Szczyrk

XLVI ZIMOWA SZKOŁA NIEZAWODNOŚCI 2018
NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Transportu PW
Zakład Telekomunikacji w Transporcie

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW
tel.: (22) 234 70 40
msi@wt.pw.edu.pl
współorganizator: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

8-11 stycznia 2018
Szczyrk

IV Konferencja „Szkoła Logistyki"

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
(Katedra Systemów Zarządzania)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
tel. (22) 234 84 32, mail

12 stycznia 2018
Warszawa
Gmach Inżynierii Lądowej PW

Spotkanie Naukowe Sekcji Metod Obliczeniowych
i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN
"Mechanika zmęczenia, mechanika pękania,
mechanika uszkodzeń – wybrane zagadnienia"

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej PW
Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Instytut Inżynierii Budowlanej

Przewodniczący Sekcji MOIO KM PAN:
prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński
t.lewinski@il.pw.edu.pl

27 stycznia 2018
Warszawa

XLI IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics,
Web Engineering, Electronics for Astronomy
and High Energy Physics Experiments

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Systemów Elektronicznych
Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych

dr inż. Maciej Linczuk
tel. (22) 234 79 86
wilga@ise.pw.edu.pl

28-31 stycznia 2018
Rio de Janeiro, Brazylia

1st Latin American Conference

on Sustainable Development of Energy
Water and Environment Systems - SDEWES

konferencja międzynarodowa

strona interentowa

Centrum Doskonałości CERED
(współorganizator)

tel. (24) 367 22 80
prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec
krzysztof.urbaniec@pw.edu.pl

28 stycznia - 2 lutego 2018
Burlingame, California, USA

3D Image Processing, Measurement and Aplications

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

IS&T

Wydział Mechatroniki PW

30 stycznia 2018
Warszawa

Konferencja III Dzień ABI „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych"

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
(Katedra Systemów Zarządzania)

Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
tel. (22) 234 84 32, mail

 

Luty    
19-21 lutego 2018
Nałęczów

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZGT 2018

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
ITC Zakład RUE
tel. (22) 234 51 67

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
badyda@itc.pw.edu.pl

Janusz Buchoski
janusz.buchoski@itc.pw.edu.pl

28 luty - 3 marzec 2018
Kościelisko

Cardiology Meets Physics and Mathematics

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Fizyki PW
Zakład Układów Złożonych

dr inż. Teodor Buchner
tel. (22) 234 7958
buchner@if.pw.edu.pl

Marzec    
1 marca 2018
Warszawa

Nonlinear differential equations
with applications in continuum mechanics

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

dr Leszek Bartczak
l.bartczak@mini.pw.edu.pl

dr Sebastian Owczarek
s.owczarek@mini.pw.edu.pl
tel. (22) 234 79 88

1 marca 2018
Warszawa

Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Produkcji PW
Zakład Obróbek Wykańczających i Erozyjnych

dr inż. Rafał Świercz
tel. (22) 234 72 21
rsw@meil.pw.edu.pl

8-9 marca 2018
Dąbrowa Górnicza

II Ogólnopolska Konferencja
„Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda”
w ramach cyklu "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu.
Od tradycji do współczesności"

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
(Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości)

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr inż. Danuta Rojek
danuta.rojek@pw.edu.pl
tel. (22) 234 84 32

9-16 marca 2018
St. Cristina, ValGardena

Energia 2018. Elektroenergetyka po 2020

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ITC Zakł MUE

prof. dr hab. inż Badyda Krzysztof

tel (22) 234 52 81
badyda@itc.pw.edu.pl

19-21 marca 2018
Warszawa

Talking molecules: the networks that shape the living world

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Chemiczny PW
Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków

dr inż. Tomasz Kobiela
dr Małgorzata Adamczyk
kobiela@ch.pw.edu.pl
tel. 22 234 5573

20 marca 2018
Warszawa
Akademia Sztuki Wojennej

Krajowa Konferencja Naukowa
"Wsparcie mobilności niepełnosprawnych
ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy"

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Sztuki Wojennej

współorganizatorzy:

Wydział Transportu PW
Instytut Transportu Samochodowego

mgr inż. Piotr Gołębiowski
tel. (22) 234 60 17
lub (22) 234 14 13
pgolebiowski@wt.pw.edu.pl

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Policji,

Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20-21 marca 2018
Wydział Inżynierii Lądowej PW
Seminarium Technologiczne

Wydział Inżynierii Produkcji PW
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem

dr inż. Jarosław Chrzanowski
j.chrzanowski@wip.pw.edu.pl
tel. (22) 234 85 35

22-23 marca 2018
Warszawa

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
z cyklu "Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji"

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie

Czasopismo Instal

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
tel. (22) 234 5336
marian.kwietniewski@pw.edu.pl

Kaja Niewitecka
tel. +48 660 074 887
kaja.niewitecka@pw.edu.pl

23-25 marca 2018

Warszawa

Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki "DwuMian"

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
Wydział MIM UW

dr inż. Łukasz Błaszczyk,
Kamil Wołos
tel. 668 516 228

Kwiecień    
III/IV 2018
Wydział Transportu PW
Warszawa
"Pojazdy autonomiczne"
Konferencja połączona z Posiedzeniem
Sejmowej Komisji Cyfryzacji,
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Wydział Transportu PW
Zakład Systemów Informatycznych
i Mechatronicznych w Transporcie
tel. (22) 234 6143

prof. dr hab. inż. W.Choromański
wch@wt.pw.edu.pl

4-7 kwietnia 2018
Akademia Ozbrojenych Sil
Liptovský Mikuláš, Słowacja

XVII International Technical Systems
Degradation Conference

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Instytut Pojazdów

dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. PW
tel. +48 22 234 8117 / 8118 / 8119
konferencje@mechatronika.info.pl

10 kwietnia 2018
Warszawa

„Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat”

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

dr inż. Marcin Kotarba
marcin.kotarba@pw.edu.pl
tel. (22) 234-84-32

11-13 kwietnia 2018

Europejskie Centrum
Edukacji Geologicznej

Chęciny

III Ogólnopolskie Sympozjum
Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Lądowej PW
Instytut Dróg i Mostów
dr Anna Lejzerowicz (PW)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Sebastian Kowalczyk (UW)
tel. (22) 55 40 532
geosympozjum@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski (UW)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)

16-20 kwietnia 2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
organizowana w ramach programu GETM3,
Horyzont 2020 organizowana wspólnie
z CZIiTT PW i Uniwersytetem Warszawskim

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Filia PW w Płocku

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW
tel. 603 945 493
renata.walczak@pw.edu.pl

17 kwietnia 2018
Radziejowice

Konferencja Naukowa
"Inżynieria Ruchu Lotniczego"

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Transportu PW
Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
konferencjaIRL@gmail.com

dr inż. Anna Kwasiborska
tel. 22 234 7339
akwa@wt.pw.edu.pl

19 kwietnia 2018
Płock

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego”

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Filia PW w Płocku

dr Katarzyna Osiecka
tel. (24) 367 22 48
katarzyna.osiecka@pw.edu.pl

20 kwietnia 2018
Politechnika Łódzka

Spotkanie Naukowe
Sekcji Metod Obliczeniowych
i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN
"O rzadziej używanych wariantach
metody elementów skończonych"

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej PW
Instytut Inżynierii Budowlanej
Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński
t.lewinski@il.pw.edu.pl

20-21 kwietnia 2018
Płock

FORUM ENERGETYCZNE 2018

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
ITC Zakład MUE

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
tel (22) 234 52 81
badyda@itc.pw.edu.pl

23-25 kwietnia 2018

Warszawa

7th European Young Engineers Conference

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Koło Naukowe WIChiP PW

inż. Nina Borzęcka

tel. (22) 234 6317
eyec.ichip@pw.edu.pl

25 kwiecień 2018
Politechnika Warszawska
Gmach Główny

XII Konferencja Naukowo-Techniczna

„Miasto i Transport 2018”

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Lądowej PW

tel. (22) 825 37 27
a.brzezinski@il.pw.edu.pl

Maj    
14-17 maja 2018
Poznań

Microwave and Radar Week 2018
(MIKON-2018 i Baltic URSI Symposium 2018)

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Systemów Elektronicznych
Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów

współorganizacja z Fundacją Mikrofal i Radiolokacji MIKON

dr hab. inż. Jacek Misiurewicz
tel. (+48) 22 234 5441
jmisiure@elka.pw.edu.pl

14-17 maja 2018
Kazimierz Dolny

XVlll konferencja
"Mechanika w lotnictwie" ML-XVIll 2018

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa PW
lTLiMS, Zakład Mechaniki

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski

tel. 604417540
sibilski@hot.pl

14-18 maja 2018
Warszawa

Dni Światła

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Fizyki PW
Zakład Optyki i Fotoniki

dr hab. inż. Piotr Lesiak
tel. (22) 234 7262
lesiak@if.pw.edu.pl

17-18 maja 2018
Warszawa

II Ogólnopolska Konferencja
"Młodzi dla Inżynierii Środowiska"

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

mis.konferencja@gmail.com

Paula Piechna
tel. +48 606 946 870

Katarzyna Sytek-Szmeichel
tel. +48 502 116 784

21-25 maja 2018
Będlewo

XV Konferencja z Probabilistyki

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
IMPAN

prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski
wesolo@mini.pw.edu.pl
tel. (22) 234 72 26

23-26 maja 2018
Wrocław

XIV International Workshop

Nonlinear Optics Applications

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Fizyki PW
Zakład Optyki i Fotoniki
prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

dr inż. Filip Sala
tel. 22 234 7277
sala@if.pw.edu.pl
ZUT w Szczecinie
prof. dr hab. Ewa Weinert- Rączka

26 maja -1 czerwca 2018
Wilga k. Warszawy

XLII IEEE-SPIE
Joint Symposium on Photonics,
Web Engineering, Electronics for Astronomy
and High Energy Physics Experiments

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Systemów Elektronicznych
Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych

dr inż. Maciej Linczuk
tel. +48 22 234 79 86
wilga@ise.pw.edu.pl

27 maja 2018
San Francisco, USA

3rd Workshop on Bio-inspired Security,
Trust, Assurance and Resilience,
(BioSTAR 2018) co-located with IEEE S&P

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Telekomunikacji
Zakład Cyberbezpieczeństwa

dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk
wmazurczyk@tele.pw.edu.pl
tel. +48 22 234 5894

28-30 maja 2018
Kazimierz Dolny

XXVI KONFERENCJA NAUKOWA
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

konferencja krajowa

strona interentowa

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości

Wydział Geodezji i Kartografii PW
Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

dr inż. Tomasz Budzyński
tel. (22) 234 75 89
tomasz.budzynski@pw.edu.pl

maj 2018
Ustroń

SPETO 2018
XIL Konferencja Z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów

organizowana przez
Instytut Elektrotechniki I Informatyki
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
przy współudziale
Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informatyczno-Pomiarowych
Politechniki Warszawskiej
oraz
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej PTETiS - Oddział Gliwice-Opole
pod patronatem
Komitetu Elektrotechniki PAN oraz Polskiej Sekcji IEEE

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny PW
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

dr hab. inż. Krzysztof Siwek
tel. (22) 628 45 68
sekretariat@iem.pw.edu.pl

maj 2018
Waplewo

XI SZKOŁA-KONFERENCJA MWK’2018
METROLOGIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny PW
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
tel. (22) 628 45 68
sekretariat@iem.pw.edu.pl

przełom maja i czerwca 2018
Warszawa

XI Ogólnopolskie Sympozjum Historyczne
Rozwój Konstrukcji Pojazdów

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Instytut Pojazdów

prof. dr inż. Mariusz Pyrz
tel. (22) 234 8410
ippw@simr.pw.edu.pl

Czerwiec    
6-8 czerwca 2018
Primošten, Croatia

MOTSP2018
International Conference Management of Technology
– Step to Sustainable Production

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Croatian Association for PLM,

University of Zagreb
The Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture,

Warsaw University of Technology
Faculty of Transport,

University of North, Koprivnica

gordana.baric@fsb.hr

8 czerwca 2018
Wrocław
Philosophy & Mathematics

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

Academia Europaea Knowledge Wrocław Hub

dr Bartłomiej Skowron
tel. 609 403 580

b.skowron@ans.pw.edu.pl

8-9 czerwca 2018
8.06 - CZiTT (Warszawa)
9.06 - Centrum Kreatywności Targowa (Warszawa)

Rewitalizacja i partycypacja na przykładzie Iba Warszawa

konferencja międzynarodowa

Wydział Geodezji i Kartografii PW
Katedra Gospodarki Przestrzennej
i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

dr inż. Agnieszka Cieśla
agnieszka.ciesla@pw.edu.pl

14 czerwca 2018
Warszawa

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze

konferencja krajowa

strona interenetowa

Wydział Inżynierii Produkcji
Zakład Inżynierii Spajania ITW

tel. (22) 234 84 82
zis@wip.pw.edu.pl

dr hab. inż . Dariusz Golański, prof. PW
dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. PW

17-20 czerwca 2018

Warszawa

15th International Conference on Optical
and Electronic Sensors COE'2018

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Systemów Elektronicznych
Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów

dr hab. inż. Jerzy Weremczuk
tel. (22) 234 74 76
J.Weremczuk@ise.pw.edu.pl

18-19 czerwca 2018

Warszawa

Druk 3D

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Fizyki PW

CZIiTT

dr inż. Przemysław Duda

mgr Katarzyna Hołownicka
tel. 22 234 1554
duda@if.pw.edu.pl

18-20 czerwca 2018
Nałęczów

Rynek Gazu 2018
Rynek Ciepła 2018

konferencje krajowe

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ITC Zakład RUE
tel. (22) 234 51 67

januszbuchoski@itc.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

badyda@itc.pw.edu.pl

18-22 czerwca 2018

Progress in Applied Electrical Engineering

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Oddział Warszawski PTETiS

ptetis@ee.pw.edu.pl

Włodzimierz Kałat, Ryszard Niedbała,
Marcin Wesołowski, Piotr Grzejszczak,
Waldemar Chmielak

21-22 czerwca 2018
Warszawa

Krajowa Konferencja Oświetleniowa

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Elektryczny PW
Instytut Elektroenergetyki
Zakład Techniki Świetlnej

dr hab. inż. Piotr Pracki
piotr.pracki@ien.pw.edu.pl
tel. 22 234 75 05

25-27 czerwca 2018

Warszawa

Warsaw Plaza Hotel

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna

Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Transportu PW
Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki

dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW
tel. +48 22 234 60 17
systemylogistyczne@wt.pw.edu.pl

25-28 czerwca 2018

Orlando, USA

Digital Holography and 3D Imaging

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

OSA- Optical Society of America

dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. PW
Wydział Mechatroniki PW
Zakład Inżynierii Fotonicznej

25-29 czerwca 2018
Limassol, Cypr

Data Analytics for Cyber
Security Workshop (DACS 2018)
co-located with IWCMC 2018

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Telekomunikacji
Zakład Cyberbezpieczeństwa

dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk
wmazurczyk@tele.pw.edu.pl
tel. +48 22 234 58 94

26-29 czerwca 2018
Warszawa
CZIiTT PW

Modern Steels and Iron Alloys Design - Technologies - Properties - Applications

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Produkcji PW,

Wydział Inżynierii Materiałowej PW,

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW
tel. (22) 234 81 03
wiesl@inmat.pw.edu.pl

28-29 czerwca 2018

Warszawa

Sympozjum Fizyki Interdyscyplinarnej
w Naukach eKonomicznych i Społecznych

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Fizyki PW

Wydział Fizyki UW

Komitet Organizacyjny:
mgr inż. Robert Paluch,
dr inż. Grzegorz Siudem,
dr inż. Maciej Mrowiński
tel. 22 234 7958

mrow@if.pw.edu.pl

czerwiec 2018 r.
Wydział Transportu PW

Systemy sterowania – interfejsy w systemach srk

konferencja krajowa

Wydział Transportu
Zespół Sterowania Ruchem
zsrk@wt.pw.edu.pl
dr hab.inż. Wiesław Zabłocki, prof. PW
Sierpień    
20-24 sierpnia 2018
Budapeszt, Węgry

3rd Workshop on Traffic Measurements
for Cybersecurity (WTMC 2018)
co-located with ACM SIGCOMM

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Telekomunikacji
Zakład Cyberbezpieczeństwa

dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk
wmazurczyk@tele.pw.edu.pl
tel. +48 22 234 5894

27-30 sierpnia 2018
Hamburg, Niemcy

7th International Workshop
on Cyber Crime (IWCC 2018)
co-located with ARES

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Telekomunikacji
Zakład Cyberbezpieczeństwa

dr hab. inż. Artur Janicki
a.janicki@tele.pw.edu.pl
tel. +48 22 234 7722

27-30 sierpnia 2018
Hamburg, Niemcy

Workshop on Criminal Use
of Information Hiding (CUING 2018)
co-located with ARES

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Telekomunikacji
Zakład Cyberbezpieczeństwa

dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk
wmazurczyk@tele.pw.edu.pl
tel. +48 22 234 5894

27-31 sierpnia 2018
Warszawa

41st Solid Mechanics Conference
Special session: Stochastic mechanics. Dedicated to
the memory of the late Professor Kazimierz Sobczyk (1939-2017)

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Telekomunikacji
Zakład Cyberbezpieczeństwa

dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
tel. +48 22 234 7514
zkotulsk@tele.pw.edu.pl

27-31 sierpnia 2018
Warszawa
Budynek starej biblioteki (BUW), UW

W ramach
41st Solid Mechanics Conference (SOLMECH 2018)
Thematic Session: Structural Mechanics and Optimization

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Lądowej PW
Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Instytut Inżynierii Budowlanej

Współorganizator sesji:
prof. Tomasz Lewiński
t.lewinski@il.pw.edu.pl

29-31 sierpnia 2018
Warszawa, GG PW
DX 2018: 28th International Workshop
on Principles of Diagnosis
Wydział Mechatroniki PW
sierpień 2018
Warszawa

Polish-Slovak Scientific Workshop
Dynamical Problems in Rail Vehicles

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu
Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
tel.: +48 22 629 25 86
zpbut@wt.pw.edu.pl

Wrzesień    
4-7 września 2018
Mikołajki

V Konferencja naukowa „Logistyka w Ratownictwie”

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Katedra Systemów Zarządzania

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
tel. (22) 234 84 32, mail

5-7 września 2018
Warszawa

EARSEL Workshop -
European Asscociation of
Remote Sensing

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
TLiMS
Zakład Samolotów i Śmigłowców
organizator - Uniwersytet Warszawski,
współorganizator - Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. PW
tel: +48 22 34 5873
miro@meil.pw.edu.pl

6-10 września 2018
Warszawa

3rd Summer School on Argumentation:
Computational and Linguistic Perspectives

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW,
Instytut Informatyki UW,
Instytut Filozofii UW,
Graduate School for Social Research (GSSR),
Instytut Filozofii i Socjologii PAN,

ArgDiaP

9-12 września 2018
Poznań

Workshop on Big Data Analytics
for Information Security (BigDAISy 2018)
co-located with FedCSIS

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Telekomunikacji
Zakład Cyberbezpieczeństwa

dr hab. inż. Artur Janicki
bigdaisy2018@fedcsis.org

9-12 września 2018
Poznań

C&SS'18
5th International Conference
on Cryptography and Security Systems

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Telekomunikacji
Zakład Cyberbezpieczeństwa

dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
zkotulsk@tele.pw.edu.pl
tel. +48 22 234 7514

9-12 września 2018
Banska Stiavnica, Slovak Republic

CPEE 2018

Computational Problems of Electrical Engineering

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Elektryczny PW
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
tel. (22) 628 45 68
sekretariat@iem.pw.edu.pl

9-12 września 2018
Janów Podlaski

VII International Conference
on Speckle Metrology
Speckle 2018

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Mechatroniki PW
Zakład Inżynierii Fotonicznej
IMiF

zif.mchtr.pw.edu.pl

12-14 września 2018
Rzeszów

Szybkie prototypowania – modelowanie – wytwarzanie – pomiary

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Instytut Podstaw Budowy Maszyn
dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW
tel. 725 254 574
piotr.skawinski@simr.pw.edu.pl

Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik

17-20 września 2018
Warszawa

Symposium D: E-MRS Fall Meeting, 2018 Fall Meeting EMRS

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Chemiczny PW
Katedra Technologii Chemicznej

oraz

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science
of National Academy of Sciences of Ukraine,

Brunel Centre for Advanced Solidification Technology, U.K.,

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
szafran@ch.pw.edu.pl
tel. 22 234 55 86

17-18 września 2018
Warszawa
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii

Young Scientists Towards Challenges of Modern Technology

konferencja międzynarodowa

Rada Doktorantów PW,
Fundacja na rzecz Młodych Naukowców,
Young Scientists Council
of Lviv Polytechnic National University

dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW
tel. (22) 234 5950
artur.badyda@pw.edu.pl

17-20 września 2018
Warszawa

E-MRS 2018 Fall Meetin

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Materiałowej PW

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
tel. (22) 234 87 94
emrs@pw.edu.pl

17-21 września 2018
Jastrzębia Góra

7th Workshop on Liquid Crystals for Photonics

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Fizyki PW
Zakład Optyki i Fotoniki
prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński

tel. +48 22 234 5689
wolinski@if.pw.edu.pl

19-21 września 2018
Grybów

Systemy odniesień przestrzennych -
stan obecny oraz perspektywy rozwoju

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Geodezji i Kartografii PW
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

dr hab. inż. Ryszard Szpunar
ryszard.szpunar@pw.edu.pl

23-26 września 2018
Warszawa

PMA 2018

Performance Measurement and Management
in a Globally Networked World

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział inżynierii Produkcji PW
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
24-26 września 2018 Konferencja Organizacyjno-Programowa Wydziału Zarządzania
konferencja wewnętrzna WZ

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
(Dziekani Wydziału)

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW
anna.kosieradzka@pw.edu.pl
Tel.: (22) 234 84 32

26-27 września 2018
Ljubliana

Workshop Projektu RENOIR

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Fizyki
Samodzielna Pracownia Fizyki
w Ekonomii i Naukach Społecznych

prof. dr hab. Janusz Hołyst
tel. 22 234 7133
jholyst@if.pw.edu.pl

28-29 września 2018
Warszawa, GG PW

Safeprocess 2018

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Uniwersytet Zielonogórski,

Wydział Mechatroniki PW
Instytut Automatyki i Robotyki

prof. dr hab. inż Jan M. Kościelny
jmk@mchtr.pw.edu.pl

30 września-4 października 2018
Palermo, Włochy

13th Conference on Sustainable
Development of Energy,
Water and Environment Systems – SDEWES

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Centrum Doskonałości CERED
Filia PW w Płocku (współorganizator)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec
tel. (24) 367 22 80
krzysztof.urbaniec@pw.edu.pl

wrzesień 2018
Rostów, Rosja

XXVII R-S-P Seminar 2018 Theoretical Foundation
of Civil Engineering

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Lądowej PW (współorganizator)

dr inż. Michał Krzemiński
tel. +48 22 234 61 15
rsp@il.pw.edu.pl

Październik    
3-7 października 2018
Warszawa
Konwiktorska 2 oraz Pl. Politechniki 1

50. Konferencja Stowarzyszenia
International Association of Research Organizations
for the Information, Media and Graphic Arts Industries

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Produkcji PW
Instytut Mechaniki i Poligrafii
Zakład Technologii Poligraficznych

dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska
tel. 504-228-427
z.tryznowska@wip.pw.edu.pl

iarigai@wip.pw.edu.pl

4-7 października 2018
Warszawa
Konwiktorska 2 oraz Pl. Politechniki 1

45. Konferencja Stowarzyszenia International
Circle of Educational Institutes for Graphic Arts
Technology and Managment

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Produkcji PW
Instytut Mechaniki i Poligrafii
Zakład Technologii Poligraficznych

dr inż. Joanna Izdebska-Podsiadły
tel. 508 347 932,
j.izdebska@wip.pw.edu.pl
ic-conference@wip.pw.edu.pl

6 października 2018
Warszawa, Pl. Politechniki 1

Jubileuszowa konferencja
z okazji 50-lecia istnienia Instytutu Poligrafii
(obecnie Zakładu Technologii Poligraficznych)

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Produkcji PW
Instytut Mechaniki i Poligrafii
Zakład Technologii Poligraficznych

dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili, prof. PW
tel. 604-687-058
j.petriaszwili@wip.pw.edu.pl

7 października 2018 r.
Wydział SiMR PW, Warszawa

XXVI Sympozjum Naukowe
„Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Instytut Pojazdów
Zakład Silników Spalinowych

prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński
tel. (22) 849-03-03 lub (22) 234-84-10
mpos@simr.pw.edu.pl

15-16 października 2018
CZIiTT PW
Warszawa

ERcoFTAC Multiphase cFD - work shop

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
lTLiMS
Zakład Aerodynamiki

dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. PW
tel. +48 22 234 74 44
jasz@meil.pw.edu.pl

15-16 października 2018
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Warszawa

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

mgr Tomasz Tyc
konferencja_zr@ans.pw.edu.pl
tel.: (22) 234 + wew: 6422, 6537

17-20 października 2018
Jachranka

XXV | II Sympozjum Mechaniki
Eksperymentalnej Ciała Stałego
im. prof. Jacka Stupnickiego

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
lTLiMS, Zakład Podstaw Konstrukcji

dr hab. Paweł Pyrzanowski, prof. PW
tel. (22) 234 75 72
symp@meil.pw.edu.pl

Komitet Mechaniki PAN,
Polskie Stowarzyszenie
Mechaniki Eksperymentalnej

18-19 października 2018
CZIiTT PW
Warszawa

ERCOFTAC Autumn Festival
and Da Vinci Competition 2018

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
lTLiMS, Zakład Aerodynamiki

dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. PW
tel. 22 234 74 44
jasz@meil.pw.edu.pl

Listopad    
7-8 listopada 2018
Płock

V Forum Budowlane – Płock 2018
Konferencja Naukowo-Techniczna

konferencja krajowa

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Instytut Budownictwa

dr inż. Artur Koper
tel. (24) 262 42 26
fb@pw.plock.pl; artur.koper@pw.edu.pl

dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW

21 listopada 2018
Warszawa

III Ogólnopolska Konferencja
„Zarządzanie kryzysowe – propozycje i wnioski dla administracji i gospodarki”

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
(Katedra Systemów Zarządzania)

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
dr inż. Grzegorz Rządkowski
grzegorz.rzadkowski@pw.edu.pl
Tel.: (22) 234 84 32

22 listopada 2018
Płock

XXXVII Międzynarodowe Sympozjum
im. Bolesława Krzysztofika - AQUA - PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA

konferencja międzynarodowa

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Instytut Budownictwa
Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

dr inż. Bożena Piątkowska
tel. (24) 367 21 44
knis@pw.plock.pl
bozena.piatkowska@pw.edu.pl

23 listopada 2018
Wydział SiMR PW

Warszawa

Bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Instytut Pojazdów

dr hab. inż. Andrzej Reński, prof. PW

23-24 listopada 2018

Warszawa

IV ogólnopolska konferencja "Filozofia w informatyce"

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalne
Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Paweł Stacewicz
p.stacewicz@ans.pw.edu.pl
tel. 22 234 51 07

26 listopada 2018
Warszawa
Gmach WIChiP PW

XIV Konferencja
„Problemy Unieszkodliwiania Odpadów
- Dla miasta i środowiska”

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

dr inż. Robert Cherbański
tel. 22 234 6374
robert.cherbanski@pw.edu.pl

27 listopada 2018
Warszawa

III Ogólnopolska konferencja
„DEMIST’18 Digital Economy:
Management, Innovation, Society & Technology”

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
(Katedra Procesów Zarządzania)

dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
artur.gasiorkiewicz@pw.edu.pl
tel.: (22) 234 84 32

dr inż. Kamil Sitarski
kamil.sitarski@pw.edu.pl
tel. (22) 234 84 32

29 listopada 2018
Wydział SiMR PW
Warszawa

X International Conference
"Mechatronic Systems of Vehicles and Heavy Machinery"

konferencja międzynarodowa

strona internetowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Instytut Pojazdów

dr inż. Marcin Jasiński
tel. (+48) 22 234 8117, 8118, 8119
konferencje@mechatronika.info.pl

listopad 2018

Problem autentyczności funkcji obiektów
architektonicznych w konserwacji zabytków

konferencja krajowa

Wydział Architektury PW
Zakład Architektury Polskiej

dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, prof. PW
tel. 22 234 5565

Grudzień    
6-8 grudnia 2018
Jachranka

Gospodarka przestrzenna w teorii i w praktyce

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii PW
Katedra Gospodarki Przestrzennej
i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

dr inż. Joanna Jaroszewicz
joanna.jaroszewicz@pw.edu.pl

06 grudnia 2018

Warszawa

WSPÓŁCZESNE TRENDY W KATASTRZE
I GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii PW
Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek
tel. (22) 234 75 89

malgorzata.stanczuk@pw.edu.pl

IV kwartał 2018

Biometria

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Automatyki i Inżynierii Stosowanej
Zakład Sterowania Systemów
Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
tel. 22 234 77 33
pacut@ia.pw.edu.pl

grudzień 2018
Wydział SiMR PW

XXV Sympozjum Naukowa
„Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”

konferencja krajowa

strona internetowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów

prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński
tel. 22 234 87 81
mwojs@simr.pw.edu.pl