Znak Politechniki Warszawskiej

2015

Kalendarz planowanych konferencji w roku 2015

Styczeń

     

11-17 stycznia 2015

Szczyrk

Niezawodność systemów
www.zimowaszkolaniezawodnosci.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Transportu
Zakład Telekomunikacji w Transporcie
prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
Tel.: (22) 234-70-40

e-mail:msi@it.pw.edu.pl

17-18 stycznia 2015

Warszawa

11th Polish Workshop on Relativistic heavy Ion Collisions
www.zpcj.if.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Jądrowej
prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel
Tel.: (22) 234-73-43
 email: kisiel@if.pw.edu.pl

styczeń 2015

Warszawa

Projekt Eco-Mobility Prometeusz

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu

Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie
prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański
Tel.: (22) 234-54-09
e-mail: simt@wt.pw.edu.pl

31 stycznia 2015

WEiTI

XXXVth Symposium Photonics and Web Engineering, Advanced Applications of Photonic/Electronic Systems, Astronomy and High Energy, Physics Experiments
http://wilga.ise.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Tel.: (22) 234-79-86 (53-60, 51-10)
e-mail:photonics@ise.pw.edu.pl

 

Luty

     

luty 2015

Rzeszów

Krajowa Konferencja -Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wydział Transportu

Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie
prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański
Tel.: (22) 234-54-09
e-mail: simt@wt.pw.edu.pl

 

Marzec

     

1 marca 2015

Cyklicznie 6 razy w roku

SNOE – Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Obróbek Wykańczających i Erozyjnych
prof. nzw. dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski
Tel.:(22) 234-72-21
e-mail:ld@meil.pw.edu.pl

7-9 marca 2015

Zakopane

Cardiology meets Physics and Mathematics
www.konferencje.senit.pl/koscielisko 2015

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Układów Złożonych
dr inż. Teodor Buchner
Tel.: (22) 234-79-58
 e-mail: buchner@if.pw.edu.pl

6-7 marca 2015

Warszawa

Forum Młodej Logistyki
www.skls.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Transportu
student Rafał Potyralski
Tel.: (22) 234-54-52
e-mail:skls-fml@gmail.com
Studenckie Koło Logistyki Stosowanej

7-14 marca 2015

S.Cristina, Val Gardena Włochy

Konferencja „Energia” Polityka Energetyczna Polski za 2015 Elektroenergetyka po 2050 r.

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Cieplnej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
Tel.: (22) 234-52-81
e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

 

Kwiecień

     

3 kwietnia 2015

WEiTI

MSK collaboration workshop for the European XFEL

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych
dr inż. Krzysztof Czuba
Tel.: (22) 234-50-06
e-mail:kczuba@ise.pw.edu.pl

8-9 kwietnia 2015

Warszawa

3rd Symposium of the Photonics Society of Poland
www.photonics.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Optyki I Fotoniki
prof. dr hab. Tomasz Woliński
Tel.: (22) 234-56-89
 e-mail: wolinski@if.pw.edu.pl

8-11 kwietnia 2015

Liptovsky Mikulos Słowacja

14th International Technical Systems Degradation Conference
(XIV Międzynarodowa Konferencja Degradacji Systemów Technicznych)
www.konferencje.mechatronika.info.pl

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów
prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
Tel.: (22) 234-81-18
e-mail: ras@simr.pw.edu.pl

15 kwietnia 2015

okolice Warszawy

Problemy długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych
http://ozyrys.ia.pw.edu.pl/CREDO/bin/view/Main/CredoSympozjum2015

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
doc. dr inż. Tomasz Traczyk
Tel.: (22) 234-77-50
e-mail:t.traczyk@ia.pw.edu.pl

17 kwietnia 2015

Warszawa

GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
Tel.: (22) 234-53-36
e-mail: marian.kwietniewski@is.pw.edu.pl

Zarząd Główny PZiTS

17-18 kwietnia 2015

Jura Krakowsko-Częstochowska

FORUM ENERGETYCZNE 2015
60 lat ZRE Katowice

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
Tel.: (22) 234-52-81
e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

22 kwietnia 2015

Warszawa

Zrównoważone Budownictwo Prefabrykowane

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej
Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych
dr inż. Grzegorz Adamczewski
Tel.: (22) 234-64-82
e-mail: G.Adamczewski@il.pw.edu.pl

Stowarzyszenie Producentów Betonu

22 kwietnia 2015

Warszawa

Trendy i wyzwania rozwoju gospodarczego. Zarządzanie projektami rozwojowymi.
https://sites.google.com/a/apps.wz.pw.edu.pl/trendy-i-wyzwania-2015

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk
Tel.: (22) 234-82-99
e-mail: T.Grzeszczyk@wz.pw.edu.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej

27-29 kwietnia 2015

Warszawa

IV European Young Engineers Conference
http://www.eyec.ichip.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i ProcesowejKoło Naukowe Inżynierii Chemicznej i ProcesowejAneta GawryszewskaTel.: (22) 234-63-17e-mail: eyec@ichip.pw.edu.pl

kwiecień 2015

Warszawa

Konferencja Polimer 2015
„Innowacyjność w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych”

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński
Tel.: (22) 234-84-69
e-mail: k.wilczynski@wip.pw.edu.pl

 

Maj

     

I połowa maja 2015

STS POGORIA Włochy

XII Konferencja Ogólnopolska
Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
dr inż. Witold Skórski
Tel.:(22) 234-52-11
e-mail: wskor@meil.pw.edu.pl

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn
prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski
Tel.:(22) 234-85-96
e-mail: ipbm@simr.pw.edu.pl

Akademia Morska w Gdyni

14-15 maja 2015

Płock

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Współczesne Problemy Rozwoju Regionalnego”

Konferencja będzie powiązana z obchodami 20-lecia utworzenia Kolegium Nauk Ekonomocznych i Społecznych

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
dr Magdalena Kludacz
Tel.: (24) 262-90-07
e-mail: m.kludacz@pw.plock.pl

14-15 maja 2015

Łódź

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

konferencja krajowa

Wydział Fizyki

Samodzielna Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych
prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Tel.: (22) 234 71 33
email: jholyst@if.pw.edu.pl

13-15 maja 2015

Dębe k/Warszawy

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne-projektowanie, wykonanie, eksploatacja

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
dr inż. Jarosław Chudzicki
Tel.: (22) 234-53-38
e-mail: jarek.chudzicki@is.pw.edu.pl

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

17-20 maja 2015

Jabłonna k/Warszawy

Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania
prof.dr hab. inż. Andrzej Kocańda
Tel.: (22) 234-84-87
e-mail: fimm@wip.pw.edu.pl

18-19 maja 2015

Besançon Francja

23rd Franco-Polish Mechanics Seminar

http://www.femto-st.fr/fr/Agenda/agenda-2015/Journees-Franco-polonaises/index.php

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn, PAN,
prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
dr hab. inż. Robert Zalewski
Tel.: (22) 234-86-79
e-mail: robertzalewski@wp.pl

18-20 maja 2015

Warszawa

OC 2015 - 7th International Network Optimization Conference

http://www.inoc2015.pl/index.html

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Telekomunikacji
prof. dr hab. inż. Michał Pióro
Tel.: (22) 234-73-83
e-mail: mpp@tele.pw.edu.pl

21-22 maja 2015

Warszawa

Generic Integration Technologies for Photonics, 2nd Eastern European workshop for research institutes, SMEs and large companies

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański
Tel.: (22) 234-77-77
e-mail P.Szczepanski@elka.pw.edu.pl

21-23 maja 2015

Kielce

Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce 2015
http://enid2015.tu.kielce.pl

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
Tel.: (22) 234-51-24
e-mail: malin@isep.pw.edu.pl

21 maja 2015

Warszawa

VIII Sympozjum Krajowe Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
http://www.hrkp.simr.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów
prof. dr inż. Mariusz Pyrz
Tel.: (22) 234-85-21
e-mail: mpyrz@simr.pw.edu.pl

25-31 maja 2015

Wilga

XXXVIth Symposium Photonics and Web Engineering, Advanced Applications of Photonic/Electronic Systems, Astronomy and High Energy Physics Experiments
http://wilga.ise.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Tel.: (22) 234-79-86 (53-60, 51-10)
e-mail:photonics@ise.pw.edu.pl

27-29 maja 2015

Wrocław

Problemy naukowe w zarządzaniu projektami

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa
dr inż. Artur Koper
Tel.: (24) 367-21-45
e-mail: artkop1@wp.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Wydział Zarządzania Wrocław

28-29 maja 2015

Warszawa

Interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg i Mostów
mgr inż. Paweł Włodarek
Tel.: 510-051-830
e-mail: izb2015@il.pw.edu.pl

28-29 maja 2015

Płock

XXXV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2015

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
dr inż. Bożena Piątkowska
Tel.: (24) 36-72-144
e-mail: knis@pw.plock.pl

maj 2015

Białowieża

14th Conference under auspices of E-MRS „Composites and ceramic materials - technology, application and testing”
http://www.ippt.gov.pl/konferencje.html

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny

Katedra Technologii Chemicznej
prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Tel.: (22) 234 55 86
e-mail: szafran@ch.pw.edu.pl

Institute of Fundamental Technological Research PAS

maj 2015

Zilina

Słowacko-Polskie Seminarium Naukowe „Dynamical Problems in Rail Vehicles”

Wydział Transportu

Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
Tel.: (22) 234-55-94
e-mail: zpbut@wt.pw.edu.pl

Katedra Transportowej Techniki TU Zilina

maj/czerwiec 2015

Warszawa

Problemy wdrażania nowych technologii w systemach srk

konferencja krajowa

Wydział Transportu

Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym
 prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki
Tel.: (22) 234-54-81
e-mail: zsrk@wt.pw.edu.pl

 

Czerwiec

     

maj/czerwiec 2015

Warszawa

Problemy wdrażania nowych technologii w systemach srk

konferencja krajowa

Wydział Transportu

Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym
 prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki
Tel.: (22) 234-54-81
e-mail: zsrk@wt.pw.edu.pl

Zespół SRK

10-12 czerwca 2015

Dębe, Zalew Zegrzyński

SPS-2015 POLAND
http://sps2015.ise.pw.edu.pl

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa
Tel.: (22) 234-74-78
e-mail:k.kulpa@ise.pw.edu.pl

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

12 czerwca 2015

Warszawa

Konferencja kół naukowych w powiązaniu z Targami Pracy i Dniem Wydziału

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej
dr inż. Paweł Nowak
Tel.: (22) 234-65-15
e-mail: p.nowak@il.pw.edu.pl

15-19 czerwca 2015

Kościelisko

X Krajowa Konferencja Naukowa „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” PES-10
http://ptetis.ee.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki
dr inż. Waldemar Chmielak
Tel.: (22) 234-53-84
Tel.: (22) 234-75-63
e-mail: waldemar.chmielak@ee.pw.edu.ple-mail: ptetis@ee.pw.edu.pl

Oddział Warszawski PTETiS

17-19 czerwca 2015

Warszawa, PW

Aflo-Next-Annual Meeting

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
Tel.:(22) 234-54-28
e-mail: goraj@meil.pw.edu.pl

19-20 czerwca 2015

Warszawa, PW

EXPERIMENTS IN FLUID MECHANICS 2015
(Eksperymentalna Mechanika Płynów)
https://c-cfd.meil.pw.edu.pl/efm2015/

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Szumbarski
Tel.:(22) 234-74-44
e-mail: jack@meil.pw.edu.ple-mail: jasz@meil.pw.edu.pl

22-25 czerwca 2015

Łódź

Smart engineering of new materials
http://senm.semtherm.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
dr inż. Mariusz Sochacki
Tel.:(22) 234-79-32
e-mail: msochacki@filuts.waw.pl

23-25 czerwca 2015

Łódź

Microtechnology and thermal problems in Electronics
http://www.micro.semtherm.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
dr inż. Mariusz Sochacki
Tel.:(22) 234-79-32
e-mail: msochacki@filuts.waw.pl

30 czerwca - 3 lipca 2015

Warszawa

PReMI 2015
6th International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence
http://premi2015.ii.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki
prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński
prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz
Tel.: (22) 234-74-32; 77-01
e-mail: mkr@ii.pe.edu.pl, rhb@ii.pw.edu.pl

czerwiec 2015

Rola nauk technicznych w Gospodarce Przestrzennej
www.kgpinsp.gik.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
prof. dr hab. inż. Alina Maciejewska
Tel.: (22) 234-72-23
e-mail: dziekan@gik.pw.edu.pl

 

Lipiec

     

26-30 lipca 2015

Las Vegas

3-rd International Conference on Human Factors in Transportation - AHFE 2015
Organizacja sesji nr 3 - Aspects of Driver - Vehicle Interface in Automated Cars
www.ahfe2015.org

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu

Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie
Organizator sesji
prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek
Tel.: (22) 234-72-22
e-mail: igr@wt.pw.edu.pl

 

Sierpień

     

23-30 sierpnia 2015

Kolymbari, Kreta, Grecja

4th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2015)
https://indico.cern.ch/event/344173/

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Jądrowej
prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel
Tel.: (22) 234-73-43
 email: kisiel@if.pw.edu.pl

30 sierpnia - 2 września 2015

Warszawa

VIII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

www.lstp.pl

Wydział Transportu

Zakład Logistyki i Systemów Transportowych
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
Tel.: (22) 234-58-55
e-mail: maja@wt.pw.edu.pl

 

Wrzesień

     

6-10 września 2015

Zakopane

CCTA12 - 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis and 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference
www.CCTA12.umcs.lublin.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Instytut Chemii

prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska
Tel.: (24) 36-72-202
e-mail: b.pacewska@pw.plock.pl

Wydział Chemiczny UMCS, Lublin
e-mail: CCTA12@umcs.eu

6-11 września 2015

Warszawa, Warsaw Banach Center

Geometric Singularity Theory
http://bcc.impan.pl/15GS/

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Domitrz
Tel.:(22) 234-59-23
e-mail: aito@mini.pw.edu.pl

7-9 września 2015

Ustka

12th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems.
http://galaxy.eti.pg.gda.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechatroniki

Instytut Automatyki i Robotyki
prof. dr hab. inż. Jan Kościelny
Tel.:(22) 234-85-55
e-mail: dps2015@konsulting.gda.pl

Department of Decision Systems
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics

7-12 września 2015

Warszawa

6 Forum Matematyków Polskich
http://6forum.ptm.org.pl/

konferencja krajowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr Krzysztof Bryś
Tel.:(22) 234-59-17
e-mail:K.Brys@mini.pw.edu.pl

9-12 września 2015

Olsztyn

13th International Workshop on Nonlinear Optics Applications (NOA2015)
www.if.pw.edu.pl/~noa

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Optyki i Fotoniki
prof. dr hab. inż. Mirosław karpierz
Tel.: (22) 234-72-77
email: karpierz@if.pw.edu.pl

13-18 września 2015

Sopot

16th Topical Meeting on the Optics of Liquid Crystals
http://www.olc2015.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
prof. nzw.dr hab. inż. Janusz Parka
Tel.: (22) 234-77-80
e-mail: jparka@wat.edu.pl

Wydział Fizyki
Zakład Optyki I Fotoniki
prof. dr hab. Tomasz Woliński
Tel.: (22) 234-56-89
e-mail: wolinski@if.pw.edu.pl

15-18 września 2015

Warszawa, PW

E-MRS 2015 Fall Meeting Nauka o materiałach
http://www.emrs-strasbourg.com

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Chemicznej
prof. dr. hab. inż. Mikołaj Szafran
Tel.: (22) 234-55-86
e-mail:szafran@ch.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej
Zakład Inżynierii Powierzchni
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
Tel.: (22) 234-83-99
e-mail: wojciech.swieszkowski@inmat.pw.edu.pl

Institute for Problems of Materials Science National Academy of Science, Kiev, Ukraine

16-18 września 2015

Sulejów

Metody Heurystyczne i Algorytmy Ewolucyjne
http://mhae.elka.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych
prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas
Tel.: (22) 234-77-31
dr hab. inż. J.Arabas@elka.pw.edu.pl
mhae@elka.pw.edu.pl

17-18 września 2015

Warszawa i Serock

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne
http://www.gik.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii

Dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
d.zawieska@gik.pw.edu.pl

19-20 września 2015

Warszawa, PW

European Young Scientists (PhD) Workshop

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Tel.: (22) 234-83-99
e-mail: emrs@inmat.pw.edu.pl

19 września 2015

Warszawa

Optyka i Fotonika w nauce i przemyśle” i Zjazd Optyków absolwentów Wydziału Mechatroniki

konferencja krajowa

Wydział Mechatroniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
mgr Katarzyna Bogusiewicz
Tel.: (22) 234-85-08
e-mail: k.bogusiewicz@mchtr.pw.edu.pl

20-24 września 2015

Warszawa, PW

Euromat 2015 European Congress and Exhibition of Advances Materials and Processes

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Tel.: (22) 234-83-99
e-mail: emrs@inmat.pw.edu.pl

21-23 września 2015

Warszawa

X konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
"Young scientists towards the challenges of modern technology"
http://conference.young-scientists.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Informatyki i Badań jakości Środowiska
Rada Doktorantów
dr hab. inż. Artur Badyda
Tel.: (22) 234-59-50 ; (58-21)
e-mail:artur.badyda@is.pw.edu.pl

21-23 września 2015

Warszawa

11th International Conference Mechatronics

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechatroniki

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska
Tel.: (22) 234-86-45
e-mail: a.ostaszewska@gmail.com

24-26 września 2015

Warszawa

The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications
http://idaacs.net/2015/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Radioelektroniki
prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki
Tel.: (22) 234-73-41
dr hab. inż. w.winiecki@ire.pw.edu.pl

24-26 września 2015

Warszawa, MiNI PW

14th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications, CISIM 2015
http://www.mini.pw.edu.pl/cisim2015/

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda
Tel.:(22) 234-79-88
e-mail: homenda@mini.pw.edu.pl

28 września - 2 października 2015

Tempe, Arizona, USA

European Conference of Complex Systems 2015

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Samodzielna Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych
prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Tel.: (22) 234 71 33
email: jholyst@if.pw.edu.pl

Wrzesień 2015

Lwów, Ukraina

Computational Problems of Electrical Engineering
http://cpee.iem.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
dr hab. inż. Jacek Starzyński
Tel.: (22) 234-56-44
e-mail: jstar@ee.pw.edu.pl

Wrzesień 2015

Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne

w Józefosławiu

Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji”
http://www.joze.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii

Katedra Geodezji i Astronomii
dr hab. Michał Kruczyk
Tel.: (22) 234-77-54
e-mail: m.kruczyk@gik.pw.edu.pl

Wrzesień 2015

Warszawa

5 Seminarium „Podłogi Przemysłowe”
www.seminarium.podloga.com

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej
doc. dr Bogumiła Chmielewska
Tel.: (22) 234-56-72
e-mail: B.Chmielewska@il.pw.edu.pl

 

Październik

     

7-9 października 2015

Bochnia

Methods and tools for CAE - concepts and applications

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn
prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski
Tel.: (22) 234-82-48
e-mail: jerzy.pokojski@simr.pw.edu.pl

8-9 października 2015

Mała Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Gospodarka Przestrzenna w Naukach Technicznych

konferencja krajowa
www.kgpinsp.gik.pw.edu.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

prof. dr hab. inż. Alina Maciejewska 
Tel.: (22) 234-72-23 
e-mail: dziekan@gik.pw.edu.pl
dr inż. arch. Małgorzata Denis
e-mail: mdenis@gik.pw.edu.pl
tel.: 22-234-1570

8-10 października 2015

Warszawa

16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmaistering: ISST 2015

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Radioelektroniki
prof. nzw. dr hab. inż. Jan Żera
Tel.: (22) 234-79-99
dr hab. inż. J.Zera@ire.pw.edu.pl

12 października 2015

Warszawa

Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Lesława Kwaśniewskiego

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg i Mostów
dr hab. inż. Artur Zbiciak
Tel.: (22) 234-63-49
e-mail: a.zbiciak@il.pw.edu.pl

15-16 października 2015

Warszawa

Konferencja naukowo-techniczna Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej
dr inż. Paweł Nowak
Tel.: (22) 234-65-15
e-mail: p.nowak@il.pw.edu.pl

19-21 października 2015

Jachranka

Innowacje w inżynierii spajania

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania
prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Golański
Tel.: (22) 234-84-02
e-mail: dgol@wip.pw.edu.pl

21-23 października 2015

Lyon, France

ISMIS 2015
22 International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems
http://liris.cnrs.fr/ismis15/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki
prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński
prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz
Tel.: (22) 234-74-32; 77-01
e-mail: mkr@ii.pe.edu.pl, rhb@ii.pw.edu.pl

Université Claude Bernard Lyon 1, France

22-23 października 2015
Warszawa, Sejm RP, Wydział AiNS PW
Ogólnopolska konferencja naukowa
Zrównoważony rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce
konferencja krajowa
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej
prof.nzw.dr hab. Eugeniusz Sobczak
Tel.: (22) 234-65-37
e-mail:e.sobczak@ans.pw.edu.pl
Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

23-24 października 2015

Warszawa, Zamek Królewski

Początki murowanych zamków w Polsce-do połowy XIV wieku

konferencja krajowa

Wydział Architektury

Zakład Architektury Polskiej
dr inż. arch. Wojciech Wółkowski
Tel.: (22) 628-06-87
e-mail: wwolk@o2.pl

Zamek Królewski w Warszawie

26 października 2015

Bezpieczeństwo ekonomiczne

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Ekonomii
dr Agnieszka Tomczak
Tel.: (22) 234-62-67
e-mail: agnieszkabeatatomczak@wp.pl

październik 2015

Warszawa, PW

Zaplanuj swoją przestrzeń
www.kgpinsp.gik.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii

Katedra Gospodarki Przestrzennej
dr inż. arch. Anna Majewska
Tel.: (22) 234-15-70
e-mail: a.majewska@gik.pw.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej

październik 2015

Warszawa, PW

Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej
www.sgp.geodezja.org.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Geodezji i Kartografii

dr hab. inż. Andrzej Pachuta
Tel.: (22) 234-73-92
e-mail: a.pachuta@gik.pw.edu.pl

październik 2015

XIII YoungChem, International Congress of Young Chemists

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny

Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”
prof. nzw. dr. hab. inż. Michał Fedoryński
Tel.: (22) 234-53-42
e-mail:mifed@ch.pw.edu.pl

październik 2015

Warszawa

Modern Electric Traction” - MET2015 poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom zelektryfikowanego transportu oraz systemom transpotrowym.

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Maszyn Elektrycznych
dr hab. inż. Mirosław Lewandowski
Tel.: (22) 234-73-44
e-mail: Miroslaw.Lewandowski@ee.pw.edu.pl

październik 2015

Wiedza-bezpieczeństwo-organizacja

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
Tel.: (22) 234-84-32
e-mail: w.kotarba@wz.pe.edu.pl

październik/listopad 2015

Warszawa

Biometria 12

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki
prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
Tel.: (22) 234-77-33
e-mail: a.pacut@ia.pe.edu.pl

 

Listopad

     

2-6 listopada 2015

Warszawa

11-th Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Jądrowej
prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel
Tel.: (22) 234-73-43
email: kisiel@if.pw.edu.pl

5-6 listopada 2015

Płock

Konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców
”Młodzi dla Techniki 2015”
www.mdt2015.pw.plock.pl

konferencja krajowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Instytut Budownictwa

Instytut Inżynierii Mechanicznej
Instytut Chemii
mgr inż. Anna Krawczyńska-Piechna
Tel.: 668-828-181
e-mail: krawczynskaa@pw.plock.pl

Koła Naukowe: „Konstruktor”, „Rotor”, "Płockie Koło Naukowe Chemików"

6 listopada 2015

Wydział AiNS PW

Filozofia w logice i informatyce

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki
dr Paweł Stacewicz
Tel.: (22) 234-65-37
email: p.stacewicz@ans.pw.edu.pl

20 listopada 2015

Warszawa

XXIV Sympozjum Bezpieczeństwo w Pojazdach Samochodowych http://www.ip.simr.pw.edu.pl/?q=konferencje

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów
prof. dr hab. inż. Andrzej Reński
Tel.: (22) 234-87-85
e-mail: ippw@simr.pw.edu.pl

19-20 listopada 2015

Warszawa

XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa, „Technika Świetlna 2015”
http://www.ciepoland.pl

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki
dr inż. Piotr Pracki
Tel.: (22) 234-75-05
e-mail: piotr.pracki@ien.pw.edu.pl

Polski Komitet Oświetleniowy Zakład Techniki Świetlnej

26 listopada 2015

Warszawa, PW

Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami
www.gik.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii

Zakład Kastratu i Gospodarki Nieruchomosciami
dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
Tel.: (22) 234-75-89
e-mail: k. sobolewska@gik.pw.edu.pl

26-27 listopada 2015

Warszawa

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce.

http://www.is.pw.edu.pl/iaq

konferencja krajowa

Wydział inżynierii Środowiska

Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
dr inż. Jerzy Sowa
Tel.: (22) 234-74-28
e-mail: jerzy.sowa@is.pw.edu.pl

27 listopada 2015

Warszawa

VII Międzynarodowa Konferencja Systemy Mechatroniczne Pojazdόw i Maszyn Roboczych
http://www.konferencje.mechatronika.info.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Zintegrowane Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych
dr inż. Marcin Jasiński
Tel.: (22) 234-81-18
e-mail: jachuu@simr.pw.edu.pl

listopad 2015

Warszawa

Autentyzm nawarstwień w budowli zabytkowej

konferencja krajowa

Wydział Architektury

Zakład Architektury Polskiej
dr inż. arch. Wojciech Wółkowski
Tel.: (22) 628-06-87
e-mail: wwolk@o2.pl

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

listopad 2015

Rzeszów

VIII Sympozjum Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

konferencja krajowa

Wydział Fizyki

Samodzielna Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych
prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Tel.: (22) 234-71-33
email: jholyst@if.pw.edu.pl

 

Grudzień

     

3 grudnia 2015

Płock

Nauka z pasją

seminarium krajowe

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

dr Magdalena Kludacz
Tel.: (24) 262-90-07
e-mail: m.kludacz@pw.plock.pl

Studenckie Centrum Nauki

4 grudnia 2015

Warszawa

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska
http://www.ip.simr.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów
prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński
Tel.: (22) 234-87-81
e-mail: skruczyn@simr.pw.edu.pl

7-10 grudnia 2015

Cape Town, RPA

IEEE Symposium on Computational Intelligence for Human-Like Intelligence
http://www.ieee-ssci.org/CIHLI.html

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
Tel.:(22) 234-72-65
e-mail:mandziuk@mini.pw.edu.pl

8-11 grudnia 2015

Hotel MDM, Warszawa

XII konferencja PBEC 2015

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
Tel.: (22) 234-52-81
e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl