Znak Politechniki Warszawskiej

2014

Konferencje naukowe organizowane przez jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej
w 2014 roku

 

Termin i
 miejsce

 

Temat Konferencji

 

Wydział,
Instytut, Zakład, (tel. e-mail)
organizator konferencji
(imię i nazwisko)

12 – 18

stycznia

2014 r.

Szczyrk

XLII Zimowa Szkoła Niezawodności.

zimowaszkolaniezawodnosci.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Transportu

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

Tel.: (22) 234-70-40

e-mail:

msi@it.pw.edu.pl

21 - 24

stycznia

2014 r.

Warszawa

STAR Regional Meeting- Heavy Quark production, Jets and Correlations.

hqpc2014.if.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Jądrowej

dr inż. Hanna Zbroszczyk

Tel.: (22) 234-58-51
 email:

gos@if.pw.edu.pl

24 - 26

stycznia

2014r.

Warszawa

XXXII Symposium Photonics and Web Engineering, Advanced Applications of Photonic/Electronic Systems, Astronomy and High Energy, Physics Experiments.

wilga.ise.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Tel.: (22) 234-79-86 (53-60, 51-10)

e-mail:

photonics@ise.pw.edu.pl

4 luty

2014 r.

Warszawa

„INTRASME Roadshow” część 1 /

Spotkanie partnerów projektu INTRASME z przedstawicielami małych i średnich firm zainteresowanych współpracą w dziedzinie transportu ekologicznego.

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

dr inż. Yuhua Chang

Tel.: (22) 234-87-69
 e-mail: yuhua.chang@simr.pw.edu.pl

 

luty/marzec

2014 r. Warszawa

Ogólnopolskie Seminarium

"Problematyka homologacji i dopuszczeń pojazdów kolejowych w Polsce".

konferencja krajowa

Wydział Transportu

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Tel.: (22) 234-79-64

e-mail:

zpbut@it.pw.edu.pl

1 marca

2014 r.

cyklicznie 6 razy w roku

Wydział Inżynierii Produkcji

SNOE –Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych.

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania

Zakład Obróbek Wykańczających i Erozyjnych

prof. nzw. dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski

Tel.:(22) 234-72-21

e-mail:

ld@meil.pw.edu.pl

5 – 8

 marca

2014 r.

Kościelisko

Workshop Cardiology Meets Physics and Mathematics

koscielisko2014.senit.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Układów Złożonych

dr inż. Teodor Buchner

Tel.: (22) 234-79-58
 e-mail:

buchner@if.pw.edu.pl

6 – 7

 marca

2014 r.

Warszawa

Forum Młodej Logistyki.

konferencja krajowa

Wydział Transportu

student Rafał Potyralski

Tel.: (22) 234-54-52

e-mail:

skls-fml@gmail.com

Studenckie Koło Logistyki Stosowanej

8 – 15

marca

2014 r.

S.Cristina, ValGardena Włochy

XV konferencja Energia 2014 Energetyka Odnawialna w Polsce.

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Tel.: (22) 234-52-81

e-mail:

 badyda@itc.pw.edu.pl

14 marca

2014 r.

Warszawa

Zarządzanie w erze turbulencji.

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania PW

dr inż. Edyta Malicka

Tel.: (22) 234-86-91

e-mail:

era@apps.wz.pw.edu.pl

24 marca

2014 r.

Warszawa

WAiNS PW

Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne.

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład  Prawa i Administracji

prof.nzw.dr hab. Anna Gołębiowska

Tel.: (22) 234-63-37

e-mail:

A.Golebiowska@ans.pw.edu.pl

27 marca

2014 r.

Warszawa

VIII  Konferencja Naukowo-Techniczna „Miasto i Transport 2014”

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg i Mostów

Zakład Inżynierii Komunikacyjnch

dr inż. Andrzej Brzeziński

Tel.: (22) 825-37-27

e-mail: a.brzezinski@il.pw.edu.pl

marzec

2014 r.

Warszawa

Seminarium Naukowe

Problemy Budownictwa Metalowego

Sesja Jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Wojciecha Żółtowskiego.

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Zespół Konstrukcji Metalowych

dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera

Tel.: (22) 234-65-60

e-mail: e.szmigiera@il.pw.edu.pl

dr inż. Stanisław Wierzbicki

e-mail: s.wierzbicki@il.pw.edu.pl

4 kwietnia

2014 r.

Płock

Nauka gospodarce, gospodarka nauce

konferencja krajowa

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

mgr inż. Mariusz Portalski

Tel.: 722-150-808

e-mail:

 portalski@pw.plock.pl

4 kwietnia

2014 r.

Warszawa

Zebranie Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN.

sekcjamoio.il.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

Prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Tel: (22) 234-63-79

e-mail:

T.Lewinski@il.pw.edu.pl

5 – 9

kwietnia

2014 r.

Świeradów -Zdrój

XV International Seminar of PhD Students on Organometallic and Coordination Chemistry.

seminar.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny

Zakład Katalizy i Chemii Mataloorganicznej

Antoni Pietrzykowski

Tel.:(22) 234-71-16

e-mail:

anpietr@ch.pw.edu.pl

8 – 10

kwietnia

2014 r.

Kielce

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych”

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński

Tel.: (22) 234-87-85

e-mail:

A.Renski@simr.pw.edu.pl

 

23

kwietnia

2014 r.

Warszawa

„Biocity. II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej”

www.nka.edu.pl l

konferencja krajowa

Wydział Architektury

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ryńska

Tel.: 602-152-924
 e-mail:

nka@nka.edu.pl

24 kwietnia 2014 r.

Płock

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne Problemy Rozwoju Gospodarczego pn.: „Efekty i perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej”

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Studenckie Koło Naukowe „SONDA”

dr Marlena Pikut

Tel.: (24) 36-72-126

       (24) 262-90-08

e-mail:

piekutm@pw.plock.pl

23 – 24

kwietnia

2014 r.

Warszawa

Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowniu osadów ściekowych.

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

prof. dr hab. inż. Marian kwietniewski

Tel.: (22) 234-53-36

e-mail:

marian.kwietniewski@is.pw.edu.pl

 

23 – 25

kwietnia

2014 r.

Warszawa

17th Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems.
ddecs2014.imio.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
 Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice
 prof. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Tel.: (22) 234-72-07
 e-mail:

W.Pleskacz@imio.pw.edu.pl
 Test Technology Technical Council (TTTC) of the IEEE Computer Society

23 – 26

kwietnia

2014 r.

Liptowski Mikulasz

Słowacja

XIII Międzynarodowa Konferencja Degradacji Systemów Technicznych.

konferencje.mechatronika.info.pl

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Zintegrowane Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

dr inż. Jędrzej Mączak

Tel.: (22) 234-81-18

e-mail:

jma@simr.pw.edu.pl

24 – 25

kwietnia

2014 r.

Warszawa

Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej nt. „Współczesne techniki spajania tworzyw konstrukcyjnych”

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania,  Zakład Inżynierii Spajania

prof. dr hab. inż. Jacek Senkara

Tel./fax 022 849-96-21;

Tel.: (22) 234-84-02

e-mail:

zis@wip.pw.edu.pl

29 - 30

kwietnia

2014 r.

Warszawa

III European Young Engineers Conference

www.eyec.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Koło Naukowe IChiP

mgr inż. Karolina Kotra

Tel.: (22) 234-63-95; 664-007-291

e-mail:

k.kotra@ichip.pw.edu.pl

kwiecień

2014 r.

Warszawa

Konferencja Polimer’2014

„Innowacyjność w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych”

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

Tel.: (22) 234-84-69

e-mail:

k.wilczynski@wip.pw.edu.pl

 

kwiecień

2014 r.

Warszawa

„INTRASME Roadshow” część 2

Spotkanie partnerów projektu INTRASME z przedstawicielami małych i średnich firm zainteresowanych współpracą w dziedzinie transportu ekologicznego.

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

dr inż. Yuhua Chang

Tel.: (22) 234-87-69
 e-mail:

yuhua.chang@simr.pw.edu.pl

 

6 – 7

maja

2014 r.

Spała

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego”

www.konferencja.skntl.pl

konferencja krajowa

Wydział Transportu

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego oraz Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego

dr inż. Anna Kwasiborska

Tel.: (22) 234-73-39

e-mail:

akw@wt.pw.edu.pl

druga połowa maja

2014 r.

Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów.

http://icspeto.hostingasp.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

dr hab. inz. Krzysztof Siwek

Tel.: (22) 234-56-43

e-mail:

krzysztof.siwek@ee.pw.edu.pl

Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

14 – 18

maja

2014 r.

Lublin - Lwów

7. Miedzynarodowa Konferencja "Fizyka w Ekonomii  i Naukach Spolecznych"

http://fens.ptf.net.pl/ 

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Samodzielna Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Tel.: (22) 234 71 33

email:

jholyst@if.pw.edu.pl

17 – 18

maja

2014 r.

San Jose, California, USA

The Third International Workshop on Cyber Crime (IWCC 2014) co-located with the 35th IEEE Symposium on Security and Privacy (IEEE S&P 2014)

http://stegano.net/IWCC2014

http://www.ieee-security.org

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Telekomunikacji

dr inż. Wojciech Mazurczyk

prof.nzw.dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski

Tel.: (22) 234-61-89, 77-45

e-mail:

wmazurczyk@tele.pw.edu.pl

ksz@tele.pw.edu.pl

22 maja

2014 r.

Warszawa

GG PW

III konferencja Jądrowa 2014 Energetyka Jądrowa.

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski

Tel.: (22) 234-52-14

e-mail:

swirski@itc.pw.edu.pl

23 maja

2014 r.

Warszawa

VII Sympozjum Krajowe

Historyczny rozwój konstrukcji pojazdów

http://www.hrkp.simr.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. dr inż. Mariusz Pyrz

Tel.: (22) 234-84-10

e-mail:

Instytut.Pojazdow@simr.pw.edu.pl

26 maja –

1 czerwca

2014 r.

Wilga

XXXIII Symposium Photonics and Web Engineering, Advanced Applications of Photonic/Electronic Systems, Astronomy and High Energy Physics Experiments.

http://wilga.ise.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Tel.: (22) 234-79-86 (53-60, 51-10)

e-mail:

photonics@ise.pw.edu.pl

29 – 30

maja

2014 r.

Płock

XXXIV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika „Problemy inżynierii środowiska” AQUA 2014

www.knis.pw.plock.pl

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa

Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

dr inż. Bożena Piątkowska

Tel.: (24) 36-72-144

e-mail:

knis@pw.plock.pl

maj

2014 r.

Warszawa - Wrocław

Theoretical Fundation of Civil Engineering

XXIII–Polish-Slovak-Russian Seminar.

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności

prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Jemioło

dr inż. Szczepan Lutomirski

Tel.: (24) 234-63-06

e-mail:

s.lutomirski@il.pw.edu.pl

maj

2014 r.

 

FORUM ENERGETYCZNE 2014

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Tel.: (22) 234-52-81

e-mail:

badyda@itc.pw.edu.pl

maj

2014 r.

warszawa

XXII French-Polish Seminar of Mechanics

http://ipbm.simr.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn, PAN,

prof. dr hab. inż.  Jerzy Bajkowski

dr hab. inż. Robert Zalewski

Tel.: (22) 234-86-79

e-mail:

robertzalewski@wp.pl

I połowa

czerwca

2014 r.

 STS POGORIA Gdynia

XI Konferencja Ogólnopolska PROBLEMY NAUKOWO-TECHNICZNE W WYCZYNOWYM SPORCIE ŻEGLARSKIM.

konferencja krajowa 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

dr inż. Witold Skórski

Tel.:(22) 234-52-11

e-mail:

wskor@meil.pw.edu.pl

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski

Tel.:(22) 234-85-96

e-mail:

ipbm@simr.pw.edu.pl

Akademia Morska w Gdyni

4 – 6

czerwca

2014 r.

Warszawa

Cybernetyka, Inżynieria Biomedyczna i Telemedycyna

Cybernetics, Biomedical Engineering and Telemedicine.

http://cybemet.eu

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. nzw. dr hab. inż. Antoni Grzanka

Tel.: (22) 234-76-23

e-mail:

a.grzanka@ise.pw.edu.pl

4 – 7

czerwca

2014 r.

Bacau

Rumunia

Second International Conference on

NATURAL AND ANTHROPIC RISKS ICNAR 2014

http://icnar.ub.ro

http://www.ub.ro

konferencja międzynarodowa

 

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Tel.: (22) 234-81-18

e-mail:

 ras@simr.pw.edu.pl

icnar@ub.ro

 

9 czerwca

2014 r.

Gdańsk

XI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

konferencja krajowa

Wydział Fizyki

Samodzielna Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Tel.: (22) 234 71 33

email:

jholyst@if.pw.edu.pl

11 – 13

czerwca

2014 r.

Warszawa

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji.

http://kkrrit.ire.pw.edu.pl

konferencja krajowa

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Radioelektroniki

prof. dr hab. inż. Józef Modelski

mgr inż. Anna Czarnecka

Tel.: (22) 234-79-10

e-mail:

kkrrit@ire.pw.edu.pl

13 – 14

czerwca

2014 r.

Warszawa

MiNI PW

Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2014. 

konferencja krajowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Domitrz

Tel.:(22) 234-59-23

e-mail:

W.Domitrz@mini.pw.edu.pl

13 czerwca

2014 r.

Warszawa

Senat RP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Samorządna Rzeczypospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku a bilans doświadczeń samorządowych z perspektywy 25 lat.

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład  Prawa i Administracji

prof.nzw.dr hab. Anna Gołębiowska

Tel.: (22) 234-65-37

e-mail:

A.Golebiowska@ans.pw.edu.pl

- Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP.

- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

16 czerwca

2014 r.

Warszawa

Odpowiedzialne zarządzanie dobrem publicznym, a zagrożenia kryzysowe.

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania PW

mgr Marek Seretny

Tel.: (22) 234-86-96

e-mail:

dobropubliczne@apps.wz.pw.edu.pl

16 – 20

czerwca

2014 r.

Kościelisko

PES-9 „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”

http://ptetis.ee.pw.edu.pl  

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny

Instytu Elektroenergetyki

dr inż. Ryszard Niedbała

Tel.: (22) 234-75-66

e-mail:

ryszard.niedbala@ien.pw.edu.pl

18 – 20

czerwca

2014 r.

Lviv, Ukraine

15th International Radar Symposium IRS

http://www.irs2014.lp.edu.ua

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Tel.: (22) 234-74-78

e-mail:

k.kulpa@ise.pw.edu.pl

Politechnika Lwowska

19 – 21

czerwca

2014 r.

Lviv, Ukraine

21st International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems"

http://mixdes2014.lp.edu.ua

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Mikro i Optoelektroniki

prof. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz

Tel.: (22) 234-71-46

e-mail:

w.kuzmicz@imio.pw.edu.pl

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej

19 – 22

czerwca

2014 r.

Warszawa

MiNI PW

AAA-88

88 Workshop on General Algebra

www.mini.pw.edu.pl/aaa88

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof.dr hab. inż. Anna Romanowska

Tel.:(22) 632-193-12

e-mail:

A.Romanowska@mini.pw.edu.pl

23 – 27

czerwca

2014 r.

Warszawa

 

XXVI Niemiecko-Polska Konferencja “Development Trends in Design of Machines and Vehicles”

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

dr inż. Zbigniew Żebrowski

Tel.: (22) 234-82-03

e-mail:

Zbigniew.Zebrowski@simr.pw.edu.pl

24 – 25

czerwca

2014 r.

Warszawa

Mała Aula PW

Współczesne uwarunkowanie gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju.

www.konferencja-gp.gik.pw.edu.pl

konferencja krajowa

 

Wydział Geodezji i Kartografii 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk               o Środowisku Przyrodniczym

prof. dr hab. inż. Alina Maciejewska

Tel.: (22) 234-72-23

e-mail:

dziekan@gik.pw.edu.pl

25 – 27

czerwca

2014 r.

Roskilde,Denmark

21st International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 2014)

http://isl.ruc.dk/ismis2014/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

prof.dr hab. inż. Henryk Rybiński

prof.dr hab. inż. Zbigniew Raś

Tel.: (22) 234-70-98

e-mail:

z.ras@ii.pe.edu.pl

hrb@ii.pw.edu.pl

26 – 28

czerwca

2014 r.

Warszawa -

Serock

Geodezyjne systemy pomiarowe dla budownictwa.

konferencja krajowa

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg i Mostów

Zespół Inżynierskich Pomiarów Geodezyjnych

doc. dr inż. Jerzy Kulesza

Tel.: (22) 234-65-46

e-mail:

j.kulesza@il.pw.edu.pl

czerwiec

2014 r.

Jabłoń

Holomet – Innitational Workshop on Recent Trends in Optical Metrology.

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechatroniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

Tel.: (22) 234-84-89

e-mail:

m.kujawinska@mchtr.pw.edu.pl

czerwiec

2014 r.

Warszawa

VIII International Conference FRICTION 2014

http://ipbm.simr.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn, PAN,

prof. dr hab. inż.  Jerzy Bajkowski

dr hab. inż. Robert Zalewski

Tel.: (22) 234-86-79

e-mail:

robertzalewski@wp.pl

czerwiec

2014 r.

Warszawa

International Symposium on Electric Vehicles ISEV 2014.

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski

Tel.: (22) 234-82-85

e-mail:

imrc@simr.pw.edu.pl

2 – 4

lipca

2014 r.

Warszawa

WIM PW

Modern Steels MS2014 – Nowoczesne stale:

projektowanie – technologia – właściwości – zastosowania.

www.nanostal.eu

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Materiałowej

Zakład Inżynierii Powierzchni

prof. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki

Tel.: (22) 412-49-15

e-mail:

MS2014@nanostal.eu

9 -13

lipca

2014 r.

Granada & Madrid, Spain

Joint Rough Set Symposium JRS 2014

http://vid.ctb.upm.es/jrs2014

a joint conference of the:

9th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC 2014)

2nd International Conference on Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms (RSEISP 2014)

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Informatyki

prof.dr hab. inż. Henryk Rybiński

Tel.: (22) 234-74-32

e-mail: hrb@ii.pw.edu.pl

prof.dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz

Tel.: (22) 234-77-01

e-mail:  M.Kryszkiewicz@ii.pw.edu.pl

 

1 – 3

września

2014 r.

Osieck

XIX Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modeling and Simulation – MMS 2014.

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechatroniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

dr inż. Maciej Bodnicki

Tel.: (22) 234-86-02

e-mail:

m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl

2 – 5

września

2014 r.

Lidzbark Warmiński

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Technicznej Systemy Logistyczne – Teoria i Praktyka.

www.LSTP.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu

Zakład Logistyki i Systemów Transportowych

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Tel.: (22) 234-60-17, 58-54, 75-82

e-mail:

systemylogistyczne@wt.pw.edu.pl

7 – 10

września

2014 r.

Warszawa

Techniques and Applications for Mobile Commerce (TAMoCo'14) which is a part of Federated Conference on Computer Science and Information Systems

https://fedcsis.org/tamoco

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Telekomunikacji

dr inż. Wojciech Mazurczyk

Tel.: (22) 234-61-89

e-mail:

Mazurczyk@tele.pw.edu.pl

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Warszawa Uniwersity od Technology

Wroclaw Univeristy of Economics

IBS PAN

7 – 10

września

2014 r.

Warszawa

MiNI PW

Federated Conference on Computer Science and Information Systems- FedSIS 2014

https://fedcsis.org

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow

Tel.:(22) 234-76-87

e-mail:

B.Macukow@mini.pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Bryś

e-mail:

K.Brys@mini.pw.edu.pl

14 – 18

września

2014 r.

Osieck

7th International Colloquium Micro-Tribology 2014.

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechatroniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

prof. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza

Tel.: (22) 234-85-40

e-mail:

z.rymuza@mchtr.pw.edu.pl

14 – 20

września

2014 r.

Banach Center Conference

Będlewo

5th Polish Combinatorial Conference.

www.impan.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc

Tel.:(22) 632-193-12

e-mail:

Z.Lonc@mini.pw.edu.pl

15 - 19

września

2014 r.

Warszawa

E-MRS 2014, Fall Meeting Symposium: Advanced Composite materials: technologies, properties, applications.

www.emrs-strasbourg.com

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Chemiczny

Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramik

prof. dr. hab. inż. Mikołaj Szafran

Tel.: (22) 234-55-86

e-mail:

szafran@ch.pw.edu.pl

współorganizacja wraz  z Institute for Problems of  Materials Science national Academy of Science, Kiev, Ukraine

15 - 18

września

2014 r.

Warszawa

IX konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”

"Young scientists towards the challenges of modern technology"

conference.young-scientists.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Informatyki i Badań jakości Środowiska

Rada Doktorantów

dr inż. Artur Badyda

Tel.: (22) 234-59-50 ; (58-21)

e-mail:

artur.badyda@is.pw.edu.pl

15 - 19

września

2014 r.

Warszawa

GG PW

Nauka o materiałach.

www.emrs-strasbourg.com

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Inżynierii Materiałowej

Zakład Inżynierii Powierzchni

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Tel.: (22) 234-83-99

e-mail:

emrs@inmat.pw.edu.pl

18 - 19

września

2014 r.

Sarbinowo

IX Konferencja Naukowa "Inżynieria procesowa w ochronie środowiska"

oraz mikrosympozjum „Bioinżynieria 2014”

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński

 Tel.: (22) 234-62-76

e-mail:

r.gawronski@ichip.pw.edu.pl

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Tel.: (22) 234-62-78

e-mail:

t.sosnowski@ichip.pw.edu.pl

18 - 20

września

2014 r.

Grybów

Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki.

www.gik.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Geodezji i Kartografii 

Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

prof. dr hab. inż. Marcin Barlik

Tel.: (22) 234-72-93

e-mail:

mbarlik@gik.pw.edu.pl

Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk

22 – 24 września

2014 r.

Warszawa

MiNI PW

7th International  Conference on Soft Methods in Probability and Statistics SMPS 2014

smps2014.ibspan.waw.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Przemysław Grzegorzewski

Tel.:(22) 632-193-12

e-mail:

p.grzeg@mini.pw.edu.pl

23 – 26 września

2014 r.

Warszawa

Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications (CPPTA)

http://cppta.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. nzw.dr hab. inż. Tomasz Starecki

Tel.: (22) 234-36-57

e-mail:

office@cppta.eu

26 – 27

września

2014 r.

Warszawa

Biocybernetyka – rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. nzw. dr hab. inż. Antoni Grzanka

Tel.: (22) 234-76-23

e-mail:

a.grzanka@ise.pw.edu.pl

wrzesień

2014 r.

Warszawa

Computational Problems of Electrical Engineering

http://cpee.iem.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski

Tel.: (22) 234-72-35

e-mail:

stanislaw.osowski@ee.pw.edu.pl

22-23 październik 2014 r.

Płock

III Forum Budowlane’ Płock 2014

www.fb.pw.plock.pl

 

Konferencja krajowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa

(24) 262-42-26

fb@pw.plock.pl

marcinkowski@pw.plock.pl

prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski

mkap@pw.plock.pl

doc. dr inż. Marek Kapela

 

Współorganizatorzy:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Naczelna Organizacja Techniczna FSN-T Rada w Płocku

Towarzystwo Naukowe Płockie

22 – 25

października

2014 r.

Jachranka

XXVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego

www.itlims.meil.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski

Tel.:(22) 234-75-12

e-mail:

symp@meil.pw.edu.pl

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,

Sekcja Mechaniki

Eksperymentalnej Komitetu Mechaniki PAN,

Polska Sekcja Society forExperimental Mechanics

październik 2014 r.

Warszawa

 

III konferencja z cyklu Problem autentyzmu w konserwacji architektury

www.icomos-poland.org

konferencja krajowa

Wydział Architektury

Zakład Architektury Polskiej

dr inż. arch. Wojciech Wółkowski

Tel.: (22) 234-55-65

e-mail:

wwolk@o2.pl

Polski Komitet Narodowy ICOMOS

październik 2014 r.

Płock

Płockie Forum Budowlane

www.pfb.pw.plock.pl

konferencja krajowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa

prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski

Tel.:(24)262-42-26

e-mail:

marcinkowski@pw.plock.pl

pfb@pw.plock.pl

doc. dr inż. Marek Kapela

e-mail:

mkap@pw.plock.pl

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Plock

październik 2014 r.

 

12 International Conference of Young Chemists “YoungChem 2014”

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny

Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”

prof. nzw. dr. hab. inż. Michał Fedoryński

Tel.: (22) 234-53-42

e-mail:

mifed@ch.pw.edu.pl

październik

2013 r.

Lwów

XXI Polish - Ukrainian Conference
 "CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Problems.

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn

doc. dr inż. Stefan Tomaszek

Tel.: (22) 234-83-48

e-mail:

sto@simr.pw.edu.pl

październik 2014 r.

 

Wiedza-bezpieczeństwo-organizacja.

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba

Tel.: (22) 234-84-32

e-mail:

w.kotarba@wz.pe.edu.pl

3 – 4

listopada

2014 r.

Warszawa

Sejm PR

Wydział AiNS PW

Ogólnopolska konferencja naukowa

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego.

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

prof.nzw.dr hab. Eugeniusz Sobczak

Tel.: (22) 234-64-17

e-mail:

e.sobczak@ans.pw.edu.pl

- Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

- Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

8 lub 9

listopada

2014 r.

Warszawa

w Międzynarodowym Dniu Urbanistyki

Projektowanie urbanistyczne (tworzenie urody miasta) a rynek nieruchomości w Polsce, w Warszawie.

urbanistyka.arch.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Architektury

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

Tel.: (22) 234-55-56

e-mail:

s.gzell@wp.pl

20 listopada

2014 r.

Warszawa

Wydział SiMR

XXIII  Konferencja Bezpieczeństwo w Pojazdach Samochodowych

http://www.ip.simr.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. dr hab. inż. Andrzej Reński

Tel.: (22) 234-84-10

e-mail:

ippw@simr.pw.edu.pl

20 – 21

listopada

2014 r.

Warszawa

 

XXIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa, „Technika Świetlna 2014”

http://www.ciepoland.pl

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

dr inż. Piotr Pracki

Tel.: (22) 234-75-05

e-mail:

piotr.pracki@ien.pw.edu.pl

Polski Komitet Oświetleniowy  Zakład Techniki Świetlnej

20 – 22

listopada

2014 r.

Warszawa

 

Techniki Przetwarzania Obrazów TPO2014.

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

dr inż. Piotr Garbat

Tel.: (22) 234-77-80

e-mail:

p.garbat@imio.pw.edu.pl

24 listopada

2014 r.

Warszawa

Wydział IChiP

XII Konferencja

„Problemy Unieszkodliwiania Odpadów - Dla miasta i środowiska”

www.ichip.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

Tel.: (22) 825-14-40

e-mail:

e.molga@ichip.pw.edu.pl

27 listopada

2014 r.

Warszawa

PW

Aktualne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami.

www.gik.pw.edu.pl

konferencja krajowa

 

Wydział Geodezji i Kartografii 

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Tel.: (22) 234-73-69, 75-89

e-mail:

k.sobolewska@gik.pw.edu.pl

28 listopada

2014 r.

Warszawa

VI  Międzynarodowa Konferencja Systemy Mechatroniczne Pojazdόw i Maszyn Roboczych

konferencje.mechatronika.info.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Zintegrowane Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

dr inż. Marcin Jasiński

Tel.: (22) 234-81-18

e-mail:

jachuu@simr.pw.edu.pl

listopad

2014 r.

Warszawa

Seminarium naukowo – przemysłowe w ramach programu VENTURES.

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

mgr inż. Mariusz Zdanowski

Tel.: 508 926 116

Tel.: (22) 234-71-39

e-mail:

Mariusz.zdanowski@ee.pw.edu.pl

listopad

2014 r.

Warszawa

Zebranie Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN.

http://sekcjamoio.il.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Tel.: (22) 234-63-79

e-mail:

T.Lewinski@il.pw.edu.pl

5 grudnia

2014 r.

Warszawa

Wydział SiMR

XX  Ogόlnopolskie Sympozjum Naukowe Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska

http://www.ip.simr.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński

Tel.: (22) 234-84-10

e-mail:

ippw@simr.pw.edu.pl

9 – 12

grudnia

2014 r.

Orlando, Florida,

USA

Computational  Intelligence  for Human-Like Intelligence.

http://www.ieee-ssci.org

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

Tel.:(22) 632-193-12

e-mail:

mandziuk@mini.pw.edu.pl