Znak Politechniki Warszawskiej

2013

Termin i

miejsce

 

Temat Konferencji

 

Wydział, Instytut, Zakład, organizator konferencji

7-11 stycznia 2013

Szczyrk

XLI Zimowa Szkoła Niezawodności.

www.wt.pw.edu.pl/szkolazimowa2013

konferencja krajowa

Wydział Transportu

dr inż. Tadeusz Salamonowicz

Tel.: (22) 234-82-47

e-mail:tsa@it.pw.edu.pl

Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN

11 stycznia 2013

Płock

Seminarium „Energia odnawialna w budownictwie energooszczędnym”

konferencja krajowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa

prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Bzowska

Tel.: (24) 36-72-226

e-mail: d.bzowska@pw.plock.pl

Euros Energy Sp. z o.o.

(22) 250-16-05

twalczak@eurosenergy.com

29-30 stycznia 2013

Wydział Fizyki PW

 

Konferencja podsumowująca projekt Cyberemotions

http://science24.com/

konferencja miedzynarodowa

Wydział Fizyki

Pracownia Fizyki w Ekonomii i Nauk Społecznych

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Tel.: (22) 234-71-33

e-mail:jholyst@if.pw.edu.pl

7-9 lutego 2013

Warszawa

XXXIth Symposium Photonics and Web Engineering, Advanced Applications of Photonic/Electronic Systems, Astronomy and High Energy, Physics Experiments

http://wilga.ise.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Tel.: (22) 234-79-86 (53-60, 51-10)

e-mail:photonics@ise.pw.edu.pl

28 lutego 2013

Warszawa

 

Debata-Energetyka prosumencka-co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych.

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski

mgr Alicja Mazur

Tel.: (22) 424-82-00

e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem ETA.

28 lutego-3 marca 2013

Warszawa - Jachranka

Mosty kolejowe.

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg i Mostów

dr inż. Thakaa Alkhafaji

Tel.: (22) 234-63-96

501 032 656

e-mail: Th.Alkhafaji@il.pw.edu.pl

1 marca 2013

początek

cyklicznie 6 razy w roku

Wydział Inżynierii Produkcji

Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych - seminaria ogólnokrajowe

Informacja snoe.meil.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania

Zakład Obróbek Wykańczających i Erozyjnych

prof. nzw. dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski

Tel.:(22) 234-72-21

e-mail:ld@meil.pw.edu.pl

7-8  marca 2013

Warszawa

Forum Młodej Logistyki

konferencja krajowa

Wydział Transportu

student Kułak Kondrad

Tel.: (22) 234-54-52

e-mail:skls-fml@gmail.com

Studenckie Koło Logistyki Stosowanej

9-16 marca 2013

S.Cristina, ValGardena Włochy

Energia 2013 Elektroenergetyka po 2020- konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Tel.: (22) 234-52-81

e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

21 marca 2013

Warszawa

Konferencja naukowa w ramach Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN

http://zoi.il.pw.edu.pl/sekcja/

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Tel.: (22) 234-63-79

e-mail: t.lewinski@il.pw.edu.pl

26 marca 2013

Warszawa

Transport Intermodalny w krajach grupy wyszehradzkiej-Infrastruktura i inwestycje, logistyka, korytarze transportowe.

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu

Zakład Logistyki  i Systemów Transportowych

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Tel.: (22) 234-58-55

e-mail:maja@wt.pw.edu.pl

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

28 marca 2013

Warszawa

Debata - Retrofity, odsiarczanie polskich elektrowni

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski

mgr Alicja Mazur

Tel.: (22) 424-82-00

e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem ETA.

marzec/kwiecień 2013

Warszawa

Przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego-cel kompleksowego planowania obszarów metropolitalnych-specyficznych obszarów funkcjonalnych

konferencja krajowa

 

Wydział Architektury

Zakład Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

mgr inż. arch. Grzegorz A. Buczek

Tel.: (22) 622-22-07; 601 420 826

e-mail:grzegorzabuczek@yahoo.pl

Rada Architektury i Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

3-6 kwietnia 2013

Liptowski Mikulasz, Słowacja

XII Międzynarodowa Konferencja Degradacji Systemów Technicznych.

www.konferencje.mechatronika.info.pl

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Zintegrowane Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Tel.: (22) 234-81-18

e-mail:

Krzysztof.Szczurowski@simr.pw.edu.pl

 

5 kwietnia 2013

Warszawa

GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Tel.: (22) 234-53-36

e-mail:

marian.kwietniewski@is.pw.edu.pl

Zarząd Główny PZiTS,

 SAUR Neptun Gdańsk

5 kwietnia 2013

Warszawa

I Forum Gospodarki Niskoemisyjnej-„Produkować więcej niszcząc mniej" 

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski

mgr Alicja Mazur

Tel.: (22) 424-82-00

e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem ETA.

9-10 kwietnia  2013

Warszawa

THE FLAME Final Conference (www.flameurope.eu)

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Materiałowej

mgr Karolina Statkiewicz

Tel.: (22) 234-85-29

e-mail: kstatkiewicz@inmat.pw.edu.pl

16 - 19 kwietnia 2013

Singapur

IEEE Symposium on Computational Inteligence for Human-like Inteligence CIHLI 2013

http://www.ntu.edu.sg/

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

Tel.:(22) 234-73-07

e-mail:mandziuk@mini.pw.edu.pl

16-20  kwietnia 2013

Ryn

XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE 2013

http://elte.imio.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

dr inż. Ryszard Piramidowicz

Tel.: (22) 234-77-77

e-mail:Elte2013@imio.pw.edu.pl

9 maja 2013

Warszawa

VI Sympozjum Krajowe

Historyczny rozwój konstrukcji pojazdów

http://www.hrkp.simr.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

Zakład Silników Spalinowych

prof. dr hab. inż. Feliks Rawski

Tel.:(22) 234-84-10
 e-mail: Instytut.Pojazdow@simr.pw.edu.pl

19 kwietnia 2013

Płock

Konferencja Naukowa „Trzy funkcje szkół wyższych na rzecz regionów. Edukacja, badania i współdziałanie z otoczeniem”

konferencja krajowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

mgr inż. Mariusz Portalski

Tel.: (24) 36-72-130

722-150-808

e-mail: portalski@pw.plock.pl

19-20 kwietnia 2013

Warszawa, Wydział IChiP

II European Young Engineers Conference

http://www.knichip.pw.edu.pl/

onferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Koło Naukowe IChiP

mgr inż. Karolina Kotra

Tel.: (22) 234-63-95; 664-007-291

e-mail: k.kotra@ichip.pw.edu.pl

19-20 kwietnia 2013

Jelenia Góra

FORUM ENERGETYCZNE 2013

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Tel.: (22) 234-52-81

e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

24 kwietnia 2013

Warszawa

Konferencja Polimer’2013

„Innowacyjność w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych-nauka we współpracy z przemysłem”

Konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania

Zakład Przetwórstwa Tworzych Sztucznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

Tel.:(22) 234-84-69

e-mail: k.wilczynski@wip.pw.edu.pl

25 kwietnia 2013

Warszawa

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Miasto i Transport 2013”

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg I Mostów

dr inż. Andrzej Brzeziński

Tel.: (22) 825-37-27

e-mail: a.brzezinski@il.pw.edu.pl

25-26 kwietnia 2013

Płock

I Międzynarodowa Konferencja „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego”

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Koło naukowe SONDA

dr Magdalena Kludacz

Tel.:( (24) 36-72-126

e-mail:Kludacz@gmail.com

26 kwietnia 2013

Warszawa

SMART GRIDS dla obiektów użyteczności publicznej energooszczędne systemy dla samorządów

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski

mgr Alicja Mazur

Tel.: (22) 424-82-00

e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem ETA.

Kwiecień 2013

Warszawa

Platforma Informatyczna TEWI. 

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski

Tel.: (22) 234-52-14

e-mail: swirski@itc.pw.edu.pl

13-14 maja 2013

Białowieża

13th Conference „Composites and ceramic materials - technology, application and testing”

http://www.ippt.gov.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny

Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki

prof. dr. hab. inż. Mikołaj Szafran

Tel.: (22) 234-55-86

e-mail:szafran@ch.pw.edu.pl

Polskie Towarzystwo Ceramiczne

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

15-18 maja 2013

Gliwice - Ustroń

Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów,

międzynarodowa,

http://www.icspeto.polsl.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

prof. dr. hab. inż. Stanisław Osowski

Tel.: (22) 234-72-35

e-mail:sto@iem.pw.edu.pl

16-17 maja 2013

Dębe k. Warszawy

 

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne-projektowanie, wykonanie, eksploatacja.

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

dr inż. Jarosław Chudzicki

Tel.: (22) 234-53-36

e-mail: jarek.chudzicki@is.pw.edu.pl

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

19 - 22 maja 2013

Kraków

5th Workshop on Optical Fibre Sensors,

http://www.5ewofs.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Optyki I Fotoniki

prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński

Tel.: (22) 234-56-89

e-mail:wolinski@if.pw.edu.pl

20  maja 2013

Warszawa, Wydział AiNS

Sytuacja filozofii we współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej.

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Filozofii, Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki

prof. dr hab. Marek Maciejczak

Tel.: (22) 234-64-17

e-mail:marmaciejczak@poczta onet.pl

prof.nzw. dr hab. Zbigniew Król

 

23 – 25 maja 2013

Jabłonna k. Warszawy

 

 

Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów Obróbki Plastycznej.

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania

Zakład Obr óbki Plastycznej i Odlewnictwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda

Tel.:(22) 234-84-87

e-mail:fimm@wip.pw.edu.pl

23-25 maja 2013

Warszawa

Geodezyjne technologie pomiarowe.

http://www.gtp.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii 

Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

dr hab. inż. Zdzisław Kruczyński

Tel.: (22) 234-72-23; (22) 621-36-80

e-mail:dziekanat@gik.pw.edu.pl

24 maja 2013

Warszawa

Debata - Współspalanie biomasy z węglem.

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski

mgr Alicja Mazur

Tel.: (22) 424-82-00

e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem ETA.

24 maja 2013

Warszawa

Energetyka Jądrowa Polski Przemysł.

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Roman Domański

Tel.: (22) 234-52-56

e-mail: rdoma@itc.pw.edu.pl

25 maja-07czerwca 2013

STS POGORIA Setubal/

Portugalia-Rouen/Francja

X Konferencja Ogólnopolska „Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim.

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

dr inż. Witold Skórski

Tel.:(22) 234-52-11

e-mail: wskor@meil.pw.edu.pl

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski

Tel.:(22) 234-85-96

e-mail: ipbm@simr.pw.edu.pl

Akademia Morska w Gdyni

27 maja-2 czerwca 2013

Wilga

XXXIIth Symposium Photonics and Web Engineering, Advanced Applications of Photonic/Electronic Systems, Astronomy and High Energy Physics Experiments

http://wilga.ise.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Tel.: (22) 234-79-86 (53-60, 51-10)

e-mail:photonics@ise.pw.edu.pl

5-7 czerwca 2013

Jachranka

Signal Processing Workshop

SPS-2011

http://www.ise.pw.edu.pl/wilga/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Tel.: (22) 234-74-78

e-mail:k.kulpa@ise.pw.edu.pl

6-7 czerwca 2013

Jachranka

Telecreativa

http://telecreativa.pl/

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Tel.: (22) 234-74-78

e-mail:k.kulpa@ise.pw.edu.pl

SKN  Radiolokacji I Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

6-7 czerwca 2013

Płock

XXXIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika "Problemy inżynierii środowiska"

www.knis.pw.plock.pl

konferencja międzynarodowa

 

 

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa

Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

dr inż. Paweł Podwójci

Tel.: (24) 36-72-234

Tel.: (24) 36-72-143

e-mail: knis@pw.plock.pl

10-12 czerwca 2013

Obserwatorium Astronomiczno-
 Geodezyjne w Józefosławiu

Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji.

http://www.joze.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii 

Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

prof. dr. hab. inż. Jerzy Rogowski

Tel.: (22) 234-77-54

e-mail:j.rogowski@gik.pw.edu.pl

13-15 czerwca 2013

Perpignan, Francja

Francusko-Polskie

SEMINARIUM MECHANIKI  

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn, PAN,

prof. dr hab. inż.  Jerzy Bajkowski

Tel.: (22) 234-86-79

e-mail: robertzalewski@wp.pl

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN

20 czerwca 2013

Warszawa

Seminarium Amerykańsko-Polskie, Mechanika Materiałów i Konstrukcji.

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

Tel.: (22) 234-65-56

e-mail:a.garbacz@il.pw.edu.pl

21 czerwca 2013

Warszawa

IX Międzynarodowa Konferencja NEUF 2013  New Energy User Friendly. 

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski

mgr Alicja Mazur

Tel.: (22) 424-82-00

e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem ETA.

24 –28 czerwca 2013

Kościelisko

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-8-konferencja krajowa

http://ptetis.ee.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki

dr inż. Ryszard Niedbała

Tel.: (22) 234-75-63

e-mail: ryszard.niedbala@ien.pw.edu.pl

 

24 –28 czerwca 2013

Żylina, Słowacja

XXII Seminarium Słowacko-Polsko-Rosyjskie pt. Teoretyczne podstawy budownictwa.

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

dr inż. Szczepan Lutomirski

Tel.: (22) 234-63-06

e-mail:s.lutomirski@il.pw.edu.pl

25-28 czerwca 2013

Kraków

18th Conference Insulating Films on Semiconducors INFOS 2013

http://www.infos2013.wut.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

prof.dr hab. inż. Bogdan Majkusiak

Tel.: (22) 234-60-65

e-mail:b.majkusiak@imio.pw.edu.pl

26-27 czerwca 2013

Żilina

Polsko-Słowackie Seminarium Dynamika Pojazdu i Toru.

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu

Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Tel.: (22) 234-79-64

e-mail: ach1@wt.pw.edu.pl

27-29 czerwca 2013

Warszawa, Wydział Fizyki

Summer Solstice 2013 International Conference on Discrete Models of Complex Systems.

http://summersolstice2013.if.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Układów Złożonych

dr hab. inż. Andrzej Krawiecki

Tel.: (22) 234-72-68

e-mail:akraw@if.pw.edu.pl

 

23 -26 lipca 2013

Ontario, Kanada

28th Summer Conference on Topology and ist Applications, Special Session: Geometric Topology http://topology.nipissingu.ca

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. Danuta Kołodziejczyk

Tel.:(22) 234-79-88

e-mail:d.kolodz@mini.pw.edu.pl

24-31 sierpnia 2013

Warszawa

Geometric Singularity Theory.

http://bcc.impan.pl/13PolJap

konferencja miedzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. Wojciech Domitrz

Tel.:(22) 234-59-23

e-mail:domitrz@mini.pw.edu.pl

25-29 sierpnia 2013

Warszawa

17 European Conference on Analytical Chemistry, EUROANALYSIS

http://www.euroanalysis2013.pl
 konferencja miedzynarodowa

Wydział Chemiczny

Katedra Chemii Analitycznej

prof.dr hab. inż. Maciej Jarosz

Tel.: (22) 234-74-08

e-mail:mj@ch.pw.edu.pl

1-6 września 2013

Kraków

Polish-German Workshop

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu

Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Tel.: (22) 234-79-64

e-mail: ach1@wt.pw.edu.pl

5-7 września 2013

Pilzno

Computational Problems of Electrical Engineering

http://cpee.iem.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

prof. dr. hab. inż. Stanisław Osowski

Tel.: (22) 234-72-35

e-mail:sto@iem.pw.edu.pl

8-11 września 2013

Kraków

Frontiers in Network Applications, Network Systems and Web Services (FINANS-WS) http://fedcsis.org/finans

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr inż. Maciej Grzenda

Tel.:(22) 234-79-88

e-mail:grzendam@mini.pw.edu.pl

8-11 września 2013

Łagów Lubuski

XI Międzynarodowa Konferencja „Diagnostics of Processes and Systems (DPS)

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechatroniki

Instytut Automatyki i Robotyki

prof. dr. hab. inż. Jan M. Kościelny

Tel.: (22) 234-85-55

e-mail:iair@mchtr.pw.edu.pl

15 - 19 września 2013

Warszawa

VIth Membrane Conference PERMEA 2013

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz

 Tel.: (22) 234-63-52

e-mail: w.piatkiewicz@ichip.pw.edu.pl

dr inż. Maciej Szwast

Tel.: (22) 234-64-16

e-mail: m.szwast@ichip.pw.edu.pl

16-19 września 2013

Warszawa

VIII konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”

"Young scientists towards the challenges of modern technology"

http://conference.young-scientists.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Informatyki i Badań jakości Środowiska

Rada Doktorantów

dr inż. Artur Badyda

Tel.: (22) 234-59-50 ; (58-21)

e-mail:artur.badyda@is.pw.edu.pl

16-19 września 2013

Ryn

„Transport XXI wieku”

www.transport21.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

Tel.: (22) 234-70-69

e-mail: transport21@wt.pw.edu.pl

16-20 września 2013

Warszawa

E-MRS 2013, Fall Meeting Symposium A: Advanced Composite materials: technologies, properties, applications.

http://www.emrs-strasbourg.com

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny

Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramik

prof. dr. hab. inż. Mikołaj Szafran

Tel.: (22) 234-55-86

e-mail:szafran@ch.pw.edu.pl

Symposium A organizuje 

Institute for Problems of  Materials Science National Academy of Science, Kijów Ukraina

16-20 września 2013

Warszawa

E-MRS 2013 FALL MEETING

(www.emrs-strasbourg.com)

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr. hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Tel.: (22) 234-83-99

17-19 września 2013

Kraków

12th European Lighting Conference, Lux Europa 2013

http://www.ee.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki

dr inż. Piotr Pracki

Tel.: (22) 234-75-05

e-mail: piotr.pracki@ien.pw.edu.pl

Polski Komitet Oświetleniowy

22-24 września 2013

Warszawa

Cybernetyka, Inżynieria Biomedyczna i Telemedycyna

Cybernetics, Biomedical Engineering and Telemedicine

http://cybemet.eu

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. nzw. dr hab. inż. Antoni Grzanka

Tel.: (22) 234-76-23

e-mail:a.grzanka@ise.pw.edu.pl

25-27 września 2013

Warszawa

Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications (CPPTA)

http://cppta.eu

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. nzw.dr hab. inż. Tomasz Starecki

Tel.: (22) 234-36-57

e-mail:office@cppta.eu

Wrzesień 2013

Warszawa

Seminarium: Zagadnienia Reologii w Budownictwie

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

dr hab. inż. Stanisław Jemioło

Tel.: (22) 234-51-34

e-mail: s.jemiolo@il.pw.edu.pl

10-12 października 2013

Warszawa

Modern Electric Traction-XIth Int. Conference

http://ztu.ime.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Maszyn Elektrycznych

prof. dr. hab. inż. Adam Szeląg

Tel.: (22) 234-74-35; 234-73-59

e-mail:adamszelag@ee.pw.edu.pl

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Elektrycznego PW

Sekcja Trakcji Elektrycznej Komitetu Elektrotechniki PAN

Politechnika Gdańska

Instytut Elektrotechniki Warszawa-Mędzylesie

14-15 października 2013

Warszawa

Experiments in Fluid Mechanics.

http://c-cfd.meil.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki

Tel.:(22) 234-74-44

e-mail: jack@meil.pw.edu.pl

16-18 października 2013

Łańcut

XIX Konferencja Naukowa „Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo”

http://www.ipbm.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn

doc. dr inż. Stefan Tomaszek

Tel.: (22) 234-83-48

e-mail:sto@simr.pw.edu.pl

18-19 października 2013

Łańcut

XXI Polsko-Ukraińska Konferencja „CAD w budowie maszyn-problemy wdrażania i nauczania”

http://www.ipbm.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa 

 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn

doc. dr inż. Stefan Tomaszek

Tel.: (22) 234-83-48

e-mail:sto@simr.pw.edu.pl

 

6 listopada 2013

Płock

Konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców "Młodzi dla Techniki 2013".

http://www.mdt2013.pw.plock.pl

konferencja krajowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

mgr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

Tel.: 668-828-181

e-mail:mdt2013@pw.plock.pl

7-8 listopada 2013

Warszawa

Wydział AiNS

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego.

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

prof.nzw.dr hab. Eugeniusz Sobczak

Tel.: (22) 234-64-17

e-mail:e.sobczak@ans.pw.edu.pl;

e-mail:s.arasiewicz@ans.pw.edu.pl

- Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

- Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

15 listopada 2013

Warszawa

Konferencja naukowa w ramach Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN

http://zoi.il.pw.edu.pl/sekcja/

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Tel.: (22) 234-63-79

e-mail: t.lewinski@il.pw.edu.pl

15 listopada 2013

Warszawa

Konferencja naukowa 

Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr inż. Katarzyna Rostek

Tel.: (22) 234-85-10

wiedza@apps.wz.pw.edu.pl

Zakład Informatyki Gospodarczej

21 listopada 2013

Warszawa, Wydział SiMR

XXII  Konferencja Krajowa

Bezpieczeństwo w Pojazdach Samochodowych

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. dr hab. inż. Andrzej Reński

Tel.: (22) 234-84-10

e-mail: ippw@simr.pw.edu.pl

21-22 listopada 2013

Warszawa

 

XXII Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Technika Świetlna 2013

http://www.ciepoland.pl/

konferencja krajowa

 

Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan

dr inż. Piotr Pracki

Tel.: (22) 234-75-05

e-mail: piotr.pracki@ien.pw.edu.pl

Polski Komitet Oświetleniowy  Zakład Techniki Świetlnej

21-22 listopada 2013

Warszawa

XII Ogólnopolska konferencja  „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

http://www.is.pw.edu.pl/iaq/

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

dr inż. Jerzy Sowa

Tel.: (22) 234-74-28

e-mail: jerzy.sowa@is.pw.edu.pl

dr inż. Maciej Mijakowski

Tel.: (22) 234-51-08

e-mail: maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl

25 listopada 2013

Warszawa, Wydział IChiP

XI Konferencja

„Problemy Unieszkodliwiania Odpadów - Dla miasta i środowiska”

www.ichip.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

Tel.: (22) 825-14-40

e-mail: e.molga@ichip.pw.edu.pl

29 listopada 2013

Warszawa, Wydział SiMR

V  Międzynarodowa Konferencja Systemy Mechatroniczne Pojazdόw i Maszyn Roboczych

http://www.konferencje.mechatronika.info.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Zintegrowane Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

prof. dr hab. inż. Jacek Dybała

Tel.: (22) 234-81-18

e-mail: Krzysztof.Szczurowski@simr.pw.edu.pl

6 grudnia 2013

Warszawa, Wydział SiMR

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska

http://www.ip.simr.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński

Tel.: (22) 234-84-10

e-mail: ippw@simr.pw.edu.pl

10-13 grudnia 2013

Warszawa

XI konferencja PBEC 2013

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Tel.: (22) 234-52-81

e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl