Znak Politechniki Warszawskiej

Równania różniczkowe niecałkowitego rzędu RRNR'2012

Miejsce:

Warszawa; Dokładna data konferencji zostanie podana później!

Organizator:

Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Kontakt:

dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
Tel.: (22) 234-77-03
e-mail: andrzej.dzielinski@ee.pw.edu.pl