Znak Politechniki Warszawskiej

XXXIX Zimowa Szkoła Niezawodności

Miejsce:

Szczyrk

Organizator:

Wydział Transportu

Kontakt:

dr inż. Tadeusz Salamonowicz
Tel.: (22) 234-82-47
e-mail:tsa@it.pw.edu.pl
Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN