Znak Politechniki Warszawskiej

Zespół z PW nagrodzony w konkursie dotyczącym obronności

Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

fot. BPI

Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymali nagrodę II stopnia w konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności.

Nagrody w tym konkursie są przyznawane w dwóch kategoriach: za najlepszą pracę naukową lub rozwojową oraz za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych. Nasi badacze zostali doceni za pracę „Bloki dwusystemowego, scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrycznej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych”. Zespół pracował w składzie: dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. PW, dr inż. Tomasz Borejko, dr inż. Krzysztof Siwiec, dr inż. Krzysztof Marcinek, mgr. inż. Andrzej Berent oraz mgr. inż. Paweł Narczyk. Nagroda dla zespołu to 40 tys. złotych.

W tym roku konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności odbył się po raz piąty. Za jego organizację Ministerstwo Obrony Narodowej, a laureatów wybiera Kapituła, w której zasiadają m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Sztabu Generalnego WP, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prezes Urzędu Patentowego RP, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Konkurs honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie www.mon.gov.pl