Znak Politechniki Warszawskiej

Zaproszenie do składania wniosków na lata 2014 - 2016 na wymianę osobową

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2014-2016.

Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, co odbywa się na podstawie decyzji Wspólnej Komisji, podjętej w oparciu o oceny projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl

Wzór formularza (msword, 44,50 kB)