Znak Politechniki Warszawskiej

XIV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE

Mikroskop

fot. BPI

Ponad 100 naukowców i przedstawicieli instytucji spotka się w jednym miejscu, żeby rozmawiać o projektach badawczych finansowanych z funduszy UE. Sympozjum odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2016 w CZIiTT PW.

Spotkanie poświęcone będzie projektom badawczym prowadzonym w ramach Horyzontu 2020 ze szczególnym uwzględnieniem projektów Europejskiej Rady Nauki (ERC) oraz projektów Marii Skłodowskiej-Curie.

W sympozjum wezmą udział także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN.

Zapisy na sympozjum: do 25 października 2016 roku. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Honorowy Patronat nad sympozjum objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. Jan Szmidt.

Więcej informacji na stronie Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE.