Znak Politechniki Warszawskiej

Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z Republiką Czeską

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Czechami na lata 2016-2017.

Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i czeskimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.
Projekty są wspierane finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Ostateczny termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 10 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Polscy koordynatorzy projektów składają zgłoszenie do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tylko w formie elektronicznej poprzez adres ePuap.

Szczegółowe informacje można znaleźć na http://www.nauka.gov.pl.