Znak Politechniki Warszawskiej

Wyjątkowe kropki kwantowe ZnO, na które czekał świat

dr Agnieszka Grala i doktorantka Małgorzata Wolska-Pietkiewicz w roli kropek kwantowych

Kropki kwantowe z PW są stabilizowane są ochronnym „parasolem” zbudowanym ze związków organicznych. W roli kropek kwantowych błyszczą: dr Agnieszka Grala i doktorantka Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, fot. IChF PAN, Grzegorz Krzyżewski.

Od wielu lat ogromnym wyzwaniem dla chemików było opracowanie prostej i efektywnej metody pozwalającej na wytwarzanie stabilnych kropek kwantowych podatnych na funkcjonalizację z zachowaniem ich unikalnych właściwości luminescencyjnych. Temu zadaniu podołał zespół pod kierownictwem prof. Janusza Lewińskiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem z cyklu BIT PW.

Dlaczego kropki kwantowe intrygują świat nauki? Wykonane są z materiałów półprzewodnikowych, a dzięki swojej wielkości wykazują szereg interesujących cech typowych dla obiektów kwantowych, m.in. pochłaniają i emitują promieniowanie wyłącznie o ściśle określonej energii. Wyjątkowe cechy optyczne kropek kwantowych powodują, że znajdują one coraz więcej zastosowań. Jeszcze do niedawna pojęcie kropka kwantowa popularne było tylko wśród naukowców, ale obecnie producenci telewizorów i monitorów LCD wprowadzają na rynek technologie oparte na „świecących” kropkach kwantowych.

Kluczem do sukcesu zespołu prof. Lewińskiego było zatem opracowanie nowej, oryginalnej, metaloorganicznej metody syntezy kropek kwantowych ZnO z wyjątkowo szczelną otoczką organiczną, która efektywnie zabezpiecza rdzeń przed bezpośrednim kontaktem z jonami miedzi. Tak wytworzone kropki kwantowe ZnO po sfunkcjonalizowaniu metodą „click” zachowały swoje pierwotne właściwości luminescencyjne. Jest to znaczący postęp w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą syntezy kropek kwantowych ZnO, jaką jest proces zol-żel z wykorzystaniem nieorganicznych prekursorów. Kropki kwantowe otrzymywane metodą zol-żel pokryte są nieszczelną otoczką ochronną, co powoduje bezpośredni kontakt jonów miedzi z powierzchnią ZnO i całkowite wygaszenie luminescencji.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem z cyklu Badania-Innowacje-Technologie>>>

W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej Uczelni powstała zakładka "Badania - Innowacje - Technologie" (BIT PW), prezentująca potencjał intelektualny pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska prowadzi badania o różnej tematyce, skali i zasięgu. Wiele z nich przyczynia się do powstania nowych technologii i produktów użytecznych w codziennym życiu. BIT PW ma na celu zaprezentowanie różnorodności tematyki, jaką zajmują się pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej. W r.a. 2014/2015 (semestrze letnim) ukazało się 21 BITów.

Katalog online BIT PW dostępny jest w dwóch wersjach językowych pod adresami:

Biuro Promocji PW zachęca osoby prowadzące innowacyjne badania do kontaktu z Sekcją Promocji i Informacji w Internecie (w. 5111, redakcja@promocja.pw.edu.pl) w celu zgłaszania swoich badań.