Znak Politechniki Warszawskiej

Wielki sukces CEZAMAT-u

CEZAMAT PW Sp. z o.o. znalazła się w gronie trzech zwycięskich polskich projektów, które zostały zakwalifikowane jako laureaci konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt CEZAMAT-Environment będzie dotyczyć innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych, umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska. Wyłonione dziś przez Komisję Europejską projekty otrzymają prawie po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu uruchomienia w Polsce nowej instytucji badawczej – Centrum Doskonałości. Najlepsze biznesplany otrzymają wnioskowane środki a tym samym niepowtarzalną szansę na realizację projektów.

Teaming for Excellence to prestiżowy program organizowany przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Jego celem jest wyrównywanie poziomu rozwoju naukowego oraz zmniejszanie jakościowych różnic pomiędzy badaniami prowadzonymi w poszczególnych krajach europejskich. Ideą konkursu jest powołanie nowej instytucji badawczej przy aktywnej współpracy i wymianie doświadczeń z zagranicznymi uznanymi partnerami – ośrodkami naukowymi.

Obszar tematyki CEZAMAT-Environment poświęcony będzie badaniom podstawowym i wdrożeniom samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających zmasowane równolegle oraz przestrzennie, rozproszone wykrywanie zagrożeń dla środowiska i innych parametrów określających stan zasobów naturalnych (np. lasów lub upraw rolnych, ekosystemów wodnych).

Centrum będzie miało wybitnie interdyscyplinarny zakres tematyki badawczej i będzie sprzyjało jednoczeniu najwyższej klasy zespołów badawczych (z Polski i nie tylko) z dziedzin takich jak: elektronika, informatyka, nanotechnologia, chemia, biochemia, MEMS, telekomunikacja, inżynieria środowiska, fizyka, inżynieria materiałowa i nauki przyrodnicze. Pierwszorocznym celem projektu (objętym fazą CSA) jest opracowanie szczegółowego i solidnego biznesplanu dla utworzenia Centrum tak, aby było zdolne do osiągnięcia swojej długofalowej wizji.

Nowe Centrum będzie zlokalizowane na terenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, jednego z największych projektów Programu Innowacyjna Gospodarka (100 mln euro), powstającego na terenie Politechniki Warszawskiej. Jego budowa ma zostać ukończona pod koniec 2015 roku, a więc równocześnie z przewidywanym terminem zakończenia opracowywania biznesplanu.

W nowo utworzonym Centrum Doskonałości będą stosowane najlepsze praktyki w zakresie nauki, innowacji i zarządzania wywodzące się z wysoko rozwiniętych europejskich instytutów. W ciągu pierwszych pięciu lat działalności ustanowiona zostanie prawie samofinansująca się i zrównoważona europejska instytucja zorientowana na najbardziej zaawansowane badania środowiskowe.

Cele te zostaną osiągnięte wspólnym wysiłkiem Partnerów projektu czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Polska), CEZAMAT PW Sp. z o.o. (Polska), CEA-Tech (Francja), Fraunhofer-Gesellschaft (FhG, Niemcy).

Łącznie na konkurs Teaming for Excellence spłynęło 169 wniosków, w tym 19 z Polski. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy służy wyłonieniu najbardziej innowacyjnych propozycji, które dostają środki na rozwinięcie pomysłu. Zwycięzcy drugiego etapu otrzymają dofinansowanie na złożone w ramach konkursu projekty.

źródło: CEZAMAT PW Sp. z o.o.