Znak Politechniki Warszawskiej

Weź udział w projekcie BiOpTo i opracuj tomograficzny mikroskop fazowy

Mikroskop

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu "BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie".

Projekt prowadzi prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska z Wydziału Mechatroniki. Na młodego naukowca czeka szansa na udział w badaniach naukowych z zakresu najbardziej innowacyjnych obszarów fotoniki oraz comiesięczne stypendium. Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i przygotowanie do komercjalizacji (TRL7) tomograficznego mikroskopu fazowego (TMF). Jest to nowatorskie narzędzie do ilościowej, trójwymiarowej analizy fazowych mikroobiektów biologicznych. 

Zgłoszenia na stanowisko doktoranta (1 stypendium) przyjmowane są drogą elektroniczną, na adres e-mail: zif@mchtr.pw.edu.pl do 20 października 2016 roku.