Znak Politechniki Warszawskiej

W trosce o bezpieczeństwo żywności i stan klimatu

Projekt INSPIRATION będzie realizowany do 31 marca 2020 roku, fot. Jolanta Kwiatkowska-Malina

Jak sprawić, by produkcja rolna w pełni zaspokajała żywieniowe potrzeby ludzi, ale nie degradowała przy tym środowiska naturalnego? Odpowiedzi na to pytanie szuka międzynarodowy zespół realizujący projekt INSPIRATION. W prace zaangażowani są m.in. naukowcy z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Projekt dotyczy innowacyjnego podejścia do oceny wpływu zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa na stan zasobów glebowych oraz wód powierzchniowych i podziemnych w kontekście bezpieczeństwa żywności, ochrony zasobów naturalnych i zmian klimatycznych.

Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu z cyklu Badania - Innowacje - Technologie.

W realizacji projektu bierze udział jedenaście wiodących uczelni europejskich. Poza Politechniką Warszawską są to szkoły wyższe i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Szwajcarii, Belgii i Holandii. Beneficjenci projektu stwarzają warunki, aby przyjąć młodych naukowców spoza własnego kraju, którzy realizują w ramach projektu konkretne zadania. Zwieńczeniem tych badań powinny być prace doktorskie i uzyskanie stopnia doktora. W projekcie INSPIRATION zrekrutowano piętnastu młodych naukowców. Dodatkowo, każdy beneficjent (uczelnia/instytut badawczy) uczestniczący w projekcie, współpracuje z wybranym przez siebie partnerem (naukowym lub biznesowym).

– Nasze zadanie w projekcie INSPIRATION, w odróżnieniu od większości konsorcjantów / beneficjentów, związane jest ze środowiskiem glebowym, a nie wodami: podziemnymi i powierzchniowymi – mówi dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. uczelni.

To pod jej kierunkiem, w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii PW, swój doktorat przygotowuje mgr Collins Amoah-Antwi z Ghany, wybrany spośród ponad 40 chętnych z całego świata. Celem jego pracy jest przedstawienie modelu przemian / transformacji materii organicznej w glebie.

Cały artykuł do przeczytania w cyklu Badania - Innowacje - Technologie>>>

W cyklu Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW) publikujemy teksty o odkryciach i pomysłach pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Artykuły z cyklu BIT PW są dostępne w dwóch wersjach językowych:

Zachęcamy osoby prowadzące innowacyjne badania do kontaktu z Biurem ds. Promocji i Informacji (Sekcją ds. Popularyzacji Nauki) w celu zgłaszania swoich projektów: