Znak Politechniki Warszawskiej

Uczeń w laboratorium znanej uczelni – to będzie możliwe dzięki projektowi STEM4youth

Opracowywana w ramach programu STEM4youth platforma e-learningowa będzie służyć nie tylko edukacji, ale też prowadzeniu wspólnych prac przez uczniów z różnych krajów.

Pokazanie, jaką pracę mogą zdobyć absolwenci kierunków ścisłych i jak na rozwoju tych nauk zyskują gospodarka i społeczeństwo – to główne zadanie programu STEM4youth. Badacze z kilku krajów Unii Europejskiej, koordynowani przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, opracowują w tym celu platformę e-learningową i materiały dydaktyczne, które pokażą, że przedmioty ścisłe opłaca się studiować.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem z cyklu BIT PW.

Choć nasi maturzyści coraz częściej wybierają studia inżynierskie, to brak fachowców z nauk ścisłych jest problemem głównie za granicą. – Europa zaniedbała ten temat – zaznacza dr inż. Przemysław Duda z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, koordynator projektu. – Studia inżynierskie są trudne, a młodzi ludzie widzą, że mogą dobrze zarabiać, studiując prostsze kierunki.

Jednocześnie na skutek rozwoju technologicznego szybko wzrasta popyt na osoby ze ścisłym profilem wykształcenia. Dlatego pomysłodawcy postanowili stworzyć projekt międzynarodowy, włączając do udziału w nim uczelnie z Czech, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Słowenii.

STEM4youth to niejako kontynuacja realizowanego już na PW projektu e-fizyka. W jego ramach przygotowano bezpłatny multimedialny podręcznik do nauki fizyki w liceach oraz filmy i animacje demonstrujące wybrane zjawiska fizyczne. Zarejestrowane w platformie szkoły mogą korzystać też ze zdalnego laboratorium. Przez Internet sterują urządzeniami znajdującymi się w laboratorium na Wydziale Fizyki PW, a wynik eksperymentu obserwują przez kamerę internetową.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem z cyklu Badania-Innowacje-Technologie>>>

W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej Uczelni powstała zakładka "Badania - Innowacje - Technologie" (BIT PW), prezentująca potencjał intelektualny pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska prowadzi badania o różnej tematyce, skali i zasięgu. Wiele z nich przyczynia się do powstania nowych technologii i produktów użytecznych w codziennym życiu. BIT PW ma na celu zaprezentowanie różnorodności tematyki, jaką zajmują się pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej. W r.a. 2014/2015 (semestrze letnim) ukazało się 21 BITów.

Katalog online BIT PW dostępny jest w dwóch wersjach językowych pod adresami:

Biuro Promocji PW zachęca osoby prowadzące innowacyjne badania do kontaktu z Sekcją Promocji i Informacji w Internecie (w. 5111, redakcja@promocja.pw.edu.pl) w celu zgłaszania swoich badań.