Znak Politechniki Warszawskiej

Trzy polskie miasta wdrożą założenia "ECO-Mobilności"

List intencyjny podpisali: Hanna Zdanowska, Tadeusz Ferenc i Marcin Krupa. Trzeci od prawej prof. Włodzimierz Choromański, kierownik zespołu, który zajmuje się projektem "Eco-Mobilność", fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na ulicach Rzeszowa, Katowic i Łodzi już wkrótce zacznie funkcjonować oryginalna polska koncepcja innowacyjnego systemu transportu miejskiego. Te nowoczesne rozwiązania transportowe zostały opracowane przez zespół prof. dra hab. inż. Włodzimierza Choromańskiego z Politechniki Warszawskiej.

19 kwietnia 2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezydenci Rzeszowa, Katowic i Łodzi podpisali list intencyjny, deklarując w ten sposób wdrożenie założeń „Eco-Mobilności” w swoich miastach. Najpierw konieczna będzie budowa demonstratorów.

Włodarzom Rzeszowa, Katowic i Łodzi zależy na tym, aby pojazdy jeżdżące po drogach ich miast charakteryzował niski pobór energii oraz żeby były efektywne i wydajne. Chcą także zastosować sztuczną inteligencję do automatycznego prowadzenia systemów. Ważne jest także to, żeby pojazdy były odporne na potencjalne ataki terrorystyczne, a przede wszystkim wygodne dla pasażerów.

Projekt opiera się na kilku podstawowych założeniach. Pojazdy są pomyślane jako inteligentne i autonomiczne, a przede wszystkim napędzane są energią elektryczną. Takie poruszające się bez udziału motorniczego środki lokomocji zbudowane są z modułów, dzięki czemu można dostosować je do różnych przestrzeni.

W liście intencyjnym prezydenci miast zadeklarowali, że pierwszym krokiem we wdrażaniu innowacyjnego systemu będzie budowa demonstrantów. Są to krótkie odcinki linii, które w typowych dla funkcjonowania transportu miejskiego warunkach posłużą do sprawdzenia niezawodności pojazdów. Na tym etapie współpracować będą naukowcy z Politechniki Warszawskiej, a także z miejscowych uczelni: Politechniki Rzeszowskiej, Śląskiej i Łódzkiej.

źr. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego