Znak Politechniki Warszawskiej

Trzecia spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej

We wrześniu 2015 roku dzięki inicjatywie pracowników Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka typu spin-off pn. „nanoEMI Sp. z o.o.”. Nowo powstały spin-off do produkcji swoich materiałów będzie wykorzystywał między innymi grafen.

Głównym celem działalności spółki jest opracowanie technologii produkcji niemetalowego, elastycznego, trwałego i lekkiego nanokompozytu, który dla szerokiego zakresu fal elektromagnetycznych (10 kHz – 20 GHz) jest nieprzepuszczalny przy czym jednocześnie może być do pewnego stopnia transparentny w zakresie światła widzialnego. Proponowany materiał opiera się na połączeniu różnego typu polimerów z intencjonalnie modyfikowanymi nanomateriałami węglowymi, w tym grafenem płatkowym.

W zależności od aplikacji końcowej, zakłada się produkcję wielkopowierzchniowych i skalowalnych nanokompozytów ekranujących o modyfikowalnym składzie i kształcie, który pozwoli na zmianę parametrów materiału takich jak wydajność ekranowania, zakres, wagę, elastyczność, poziom transparencji dla światła widzialnego. Materiał ten w szczególności może być zastosowany do tłumienia sygnałów z zakresu telekomunikacyjnego i radarowego (2-12 GHz).

Przykładowe aplikacje końcowe obejmują: ochronę urządzeń elektronicznych oraz ludzi przed elektrosmogiem, powłoki antyradarowe, ochronę elementów elektronicznych np. w przemyśle samochodowym czy lotniczym.

Akt notarialny powołania nanoEMI sp. z o.o. został podpisany w dniu 23 września br. Udziały w spółce objęli:

  • Zespół Twórców – pracownicy Wydziału Fizyki oraz ICHiP PW;
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej reprezentujący w spółce Politechnikę Warszawską.

nanoEMI jest reprezentowana przez jednoosobowy zarząd: Prezes – Mariusz Zdrojek.

 

http://ibs.pw.edu.pl