Znak Politechniki Warszawskiej

Trzech naukowców PW laureatami nagród Premiera

fot. premier.gov.pl

W poniedziałek, 9 lutego 2015 roku Premier Ewa Kopacz wręczyła Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną i za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W uroczystkości wzięli udział dr hab. Tomasz Kozacki, dr Andreas Gregor Kawa i dr Kamil Paduszyński.

Naukowcy z Politechniki otrzymali nagrody:

  • Za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:
    • dr hab. Tomasz Kozacki z Wydziału Mechatroniki PW, temat pracy: „Metody dyfrakcyjne w wysokoaperturowej holografii cyfrowej”
  • Za wyróżnione rozprawy doktorskie:
    • dr Andreas Gregor Kawa z Wydziału Architektury PW za rozprawę doktorską pt.: „Dezindustrializacja jako zagadnienie urbanistyczne (studium przypadku – klaster przemysłowy w Stuttgarckiej Dolinie Neckaru)”;
    • dr Kamil Paduszyński z Wydziału Chemicznego PW za rozprawę doktorską pt.: „Termodynamika cieczy jonowych – badania eksperymentalne oraz nowe modele matematyczne”.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów otrzymało 44 naukowców i dwa zespoły naukowe. Nagrody przyznawano za prace z 2013 roku.