Znak Politechniki Warszawskiej

Teren Politechniki Warszawskiej poligonem 3D

fot. BPI PW

Rozproszenie przestrzenne budynków, ich różnorodność, wartościowy majątek, wreszcie konieczność raportowania do instytucji nadrzędnych. Politechnika Warszawska rozpoczynając prace nad nowym system zarządzania budynkami wykorzystuje pole testowe do wdrażania innowacyjnych narzędzi informacji przestrzennej, na które z pewnością istnieje zapotrzebowanie.

Pilotażowa budowa systemu wspierającego zarządzanie nieruchomościami należącymi do Politechniki Warszawskiej koordynowana jest przez Centrum Informatyzacji PW. Działanie systemu bazuje na wykorzystaniu geoinformacji w postaci różnego rodzaju map oraz wirtualnych modeli budynków. Tego rodzaju narzędzie odegra znaczącą rolę w administrowaniu przeszło 100 obiektami, w których posiadaniu jest uczelnia.

Systemem, którego wdrożenie planuje Politechnika Warszawska nie dysponują jak dotychczas inne ośrodki w Polsce, zwłaszcza, że system nie będzie oparty na gotowych rozwiązaniach, a tworzony jest dzięki wiedzy i kompetencjom osób kształcących się na PW. W 2004 r. wykonano debiutancki prototyp systemu w ramach prac dyplomowych. Aktualnie trwają prace nad digitalizacją całej dokumentacji budowlanej i geodezyjnej, w posiadaniu której jest uczelnia. Budynki starsze, które nie mają potrzebnej dokumentacji zostały przeskanowane za pomocą lasera. Część budynków ma dokumentację wykonaną za pomocą technologii CAD, jednocześnie w planach jest stworzenie najnowszego, inteligentnego budynku, „żywego laboratorium”. Powstanie on z wykorzystaniem BIM (Building Information Modeling) powiązanej z GIS (Geographical Information Systems).

Łatwy dostęp do informacji dotyczących obiektów znajdujących się na terenie uczelni będzie przydatny dla zarządców budynków, straży akademickiej, pracowników administracji, a także dla kandydatów i studentów PW.