Znak Politechniki Warszawskiej

Teledetekcja wsparciem dla środowiska

Jak sprawdzić, w jakim stanie jest siedlisko przyrodnicze? Zatrudnić eksperta od botaniki, który pojedzie na miejsce i wykona niezbędne analizy. To jednak czasochłonne i kosztowne. Rozwiązaniem staje się wykorzystanie metod teledetekcyjnych. Tak było w projekcie HabitARS, w który zaangażowani byli naukowcy z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Obraz analizy zmian w zadrzewieniu i zakrzaczeniu na obszarze Ostoi Olsztyńsko-Mirowskiej

Analiza zmian w zadrzewieniu i zakrzaczeniu na obszarze Ostoi Olsztyńsko-Mirowskiej, oprac. K. Osińska-Skotak

– Byliśmy liderem zadania dotyczącego opracowania metodyki identyfikacji zagrożeniasukcesją w nieleśnych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 – wyjaśnia dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW, kierująca w projekcie zespołem z naszej Uczelni. – Opracowana przez nas metodyka jest w dużym stopniu zautomatyzowana. Na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego oraz zdjęć hiperspektralnych, zebranych w jednym przelocie (dzięki platformie teledetekcyjnej stworzonej przez firmę MGGP Aero Sp. z o.o.), wykonywana jest maska zasięgu drzew i krzewów. Później jest ona poddawana dalszym etapom analizy, dzięki którym uzyskujemy informację, czy są to obszary leśne, czy też drzewa i krzewy wkraczające na obszary siedlisk, a także określamy ich gatunki. Następnym etapem jest określenie stopnia zagrożenia danego obszaru lub siedliska procesem sukcesji.

W trakcie tego etapu analiz pojawiają się kolejne zagadnienia, istotne dla metodyki identyfikowania zagrożenia sukcesją.

 – Nie wszystkie gatunki drzew i krzewów są sukcesyjne, w różnych siedliskach te same gatunki mogą się zachowywać odmiennie – w jednym stanowić duże zagrożenie dla bioróżnorodności, a w drugim nie są żadnym zagrożeniem – zaznacza prof. Osińska-Skotak.

Cały artykuł do przeczytania w cyklu Badania - Innowacje - Technologie>>>

W cyklu Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW) publikujemy teksty o odkryciach i pomysłach pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Artykuły z cyklu BIT PW są dostępne w dwóch wersjach językowych:

Zachęcamy osoby prowadzące innowacyjne badania do kontaktu z Biurem ds. Promocji i Informacji (Sekcją ds. Popularyzacji Nauki) w celu zgłaszania swoich projektów: