Znak Politechniki Warszawskiej

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu

Od listopada 2014 roku działa nowy serwis Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu, w którym można znaleźć informacje o inicjatywach Stowarzyszenia, warsztatach, konferencjach oraz o samym programie.

W ciągu trzech lat istnienia programu dziesięć osób z Politechniki Warszawskiej otrzymało "Diamentowy Grant":

 • w roku 2012:
  • Tomasz Marcin Bobiński - "Badanie odbicia kropli od powierzchni o różnych właściwościach fizyko-chemicznych"
  • Janusz Kulpa - "Opracowanie metody syntezy pseudolosowych sygnałów o zwiększonej ortogonalności i metod estymacji parametrów ech obiektów w zagadnieniu teledetekcji z wykorzystaniem zaprojektowanych sygnałów sondujących"
  • Maciej Trusiak - "Rozwój metody szybkiej, adaptacyjnej, dwuwymiarowej dekompozycji sygnałów na mody empiryczne do analizy obrazów prążkowych"
  • Michał Wąsik - "Szerokopasmowy efekt antenowy w wielościennych nanorurkach węglowych"
 • w roku 2013:
  • Rafał Andrzej Bernat - "Badania kriogenicznych metod kondensacji związków niepalnych w wylotowych gazach anodowych węglanowego ogniwa paliwowego" (członek Stowarzyszenia)
  • Krzysztof Mariusz Borys - "Synteza oraz badania właściwości i zastosowań nowych benzoksaboroli" (członek Stowarzyszenia)
  • Andrzej Taube - "Badania nowych dwuwymiarowych nanostruktur dla zastosowań w nano i optoelektronice"
  • Małgorzata Wesoły - "Elektroniczny język do badania właściwości smakowych farmaceutyków"
 • w roku 2014:
  • Anna Dębowska - "Podłoża do hodowli neuronalnych z monitorowaniem stanu hodowli przez czujniki światłowodowe"
  • Maksymilian Szumowski - "Opracowanie i przetestowanie metody syntezy ruchów dynamicznych z wykorzystaniem robota własnej konstrukcji"

Strona internetowa Stowarzyszenia dostępna jest pod adresem http://sldg.org.pl.

 

23 lutego 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie założycielskie, podczas którego powołano Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu. Za cele działalności Stowarzyszenia uznano między innymi: integrację i organizowanie współpracy laureatów dla umocnienia ich pozycji naukowej i zawodowej, promocję członków w środowiskach nauki, gospodarki i administracji, wspieranie i organizację przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i społecznym oraz działanie na rzecz rozwoju nauki. 31 lipca 2013 roku Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu zostało wpisane do krajowego rejestru stowarzyszeń.