Znak Politechniki Warszawskiej

Spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT, pt. "System znakowania, lokalizowania i określania obiektów w przestrzeni „TOTUPOINT” – prezentacja koncepcji, korzyści społecznych oraz modelowej realizacji i perspektyw rozwoju".

Spotkanie odbędzie się 5 marca 2015 r. (czwartek), godz. 15.30 w Gmachu Głównym PW, sali 123. Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele PIRS CREATIVE LAB Sp. z o.o.

W świecie przepełnionym informacją istnieje problem z uzyskaniem i dostarczeniem informacji lokalnej istotnej w określonym miejscu i czasie, przekazanej w prostej, łatwej w odbiorze formie a jednocześnie nienatarczywej. Ważnym problemem, który dostrzegamy jest dostępność takich treści dla osób z dysfunkcją wzroku uniemożliwiającą ich odbiór, gdy są one w tradycyjnej, wizualnej formie. Jest on szczególnie istotny, gdy dotyczy fizycznego bezpieczeństwa tych osób.

Postęp technologiczny stwarza możliwości, rozwiązania zagadnienia w sposób systemowy – poprzez wykorzystanie jednej technologii, ujednoliconego interfejsu użytkownika oraz powszechnie dostępnych urządzeń mobilnych.

Obserwując tendencje rozwojowe nowoczesnych technologii na świecie, sądzimy, że w niedługim czasie rozproszone sieci elektronicznych znaczników oraz sensorów staną się bardzo popularne i będą świadczyć szereg użytecznych usług. Naszym podstawowym celem było opracowanie usługi zaspokajającej potrzebę skutecznego rozpowszechniania informacji najbardziej pożądanych przez jej dystrybutorów i odbiorców oraz stworzenie elementów systemu zwiększających poziom bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych wzrokowo. W naszych zamierzeniach, system znaczników TOTUPOINT będzie także udostępniał pewien zakres tych usług ogółowi społeczeństwa likwidując jednocześnie wiele istniejących barier dostępności.

Wykład organizowany jest w ramach cyklu spotkań CEZAMAT, które odbywają się co miesiąc. Celem tej inicjatywy jest prezentowanie ciekawych projektów oraz planów projektów badań i wdrożeń.