Znak Politechniki Warszawskiej

Projekty PW z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Kilkanaście projektów zgłoszonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzyma dofinansowanie. 

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. W konkursie dofinansowanie otrzymali:

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W konkursie dofinansowanie otrzymali:

Adresatami konkursu SONATA są natomiast badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie dofinansowanie otrzymali:

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu, który jest wspólną inicjatywą NCN i NAWA, dofinansowanie otrzymali:

W rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursach naukowcy złożyli łącznie 4524 wnioski na kwotę ponad 3,2 mld zł. Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości prawie 668 mln zł.

Więcej informacji o konkursach i ich wynikach >>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki, Biuletyn PW