Znak Politechniki Warszawskiej

Projekt TERMET CAE zdobył 5 złotych medali w 2012 roku

Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” powstał w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum dwóch jednostek naukowych - Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, koordynatorem zaś jest Uczelniane Centrum Badawcze – Materiały Funkcjonalne Politechniki Warszawskiej.

Projekt otrzymał 5 złotych medali w krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków w 2012 roku:

  • Targi Wynalazków i Technologii INST 2012, 20-23 września, Tajwan,
  • Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2012, 5-7 października, Katowice,
  • Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2012, 16-19 października, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej,
  • Targi IENA, 1-4 listopada, Norymberga,
  • Targi Brussels Innova, 15-17 listopada, Bruksela.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na http://www.termet-poig.pl.