Znak Politechniki Warszawskiej

PW z Samsung i Pro Development opracują rozwiązania dla branży smart living

Sygnatariusze listu intencyjnego, fot. Biuletyn PW

Politechnika Warszawska oraz firmy Samsung Electronics Polska i Pro Development podpisały list intencyjny ws. realizacji przedsięwzięcia Kampus+ Smart Living Lab. Wspólnie będziemy pracować nad rozwiązaniami z zakresu inteligentnych miast, inteligentnego budownictwa i elektromobilności.

Porozumienie podpisali: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Youngmin Lee, Dyrektor Zarządzający Działem R&D Samsung Electronics Polska oraz przedstawiciele firmy Pro Development Łukasz Madej, Prezes Zarządu i Robert Alfred Madej, Członek Zarządu.
 

LIst intencyjny został podpisany 6 lutego 2017 roku w Politechnice Warszawskiej, fot. Biuletyn PW

Celem Kampus+ Smart Living Lab jest wykreowanie odpowiedniego potencjału do prowadzenia projektów oraz upowszechniania rozwiązań w zakresie rozwoju smart living w Polsce. Strony w ramach porozumienia planują pogłębienie, upowszechnienie i promowanie wiedzy naukowo-technicznej związanej z tą dziedziną. Wypracowane zostaną także propozycje programów wsparcia dla branży skierowane do organów rządowych odpowiadających za realizację polityki rozwojowej kraju. Ponadto w marcu 2017 r. odbędzie się konferencja inaugurująca rozpoczęcie prac grupy roboczej, która m.in. skupi się na ukazaniu potencjału sygnatariuszy oraz przybliży przykłady współpracy między partnerami.

źr. Biuletyn PW