Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowcy walczą z wypadkami i zagrożeniami na drodze

W ramach projektu filmowano ruch na wybranych skrzyżowaniach, fot. archiwum projektu InDeV

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów) to główny cel międzynarodowego projektu InDeV ("In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable Road Users") zrealizowanego ze środków Unii Europejskiej. W przedsięwzięcie zaangażowanych było dziewięć uczelni i instytutów badawczych, w tym Politechnika Warszawska.

Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu z cyklu Badania - Innowacje - Technologie.

Zespół naukowców z PW pracował pod kierunkiem dr. hab. inż. Piotra Olszewskiego, prof. uczelni z Wydziału Inżynierii Lądowej. Był on odpowiedzialny przede wszystkim za dokonanie przeglądu metod badań wykorzystywanych do analizy bezpieczeństwa użytkowników dróg określanych jako VRU (Vulnerable Road Users – niechronieni uczestnicy ruchu). – Przygotowaliśmy zalety i wady każdej z metod, a następnie, na ich podstawie, rekomendacje dotyczące poprawy metod oceny bezpieczeństwa – mówi prof. Olszewski. – W naszym spisie literatury znalazło się ponad 1000 pozycji.

Na podstawie wykonanych analiz naukowcy sformułowali cztery główne wnioski.

Cały artykuł do przeczytania w cyklu Badania - Innowacje - Technologie>>>

W cyklu Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW) publikujemy teksty o odkryciach i pomysłach pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Artykuły z cyklu BIT PW są dostępne w dwóch wersjach językowych:

Zachęcamy osoby prowadzące innowacyjne badania do kontaktu z Biurem ds. Promocji i Informacji (Sekcją ds. Popularyzacji Nauki) w celu zgłaszania swoich projektów: