Znak Politechniki Warszawskiej

"Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni"

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni" autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN.

Artykuł został opublikowany w książce pt. "Idea Uniwersytetu" pod red. Piotra Sztompki oraz Krzysztofa Matuszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 279-292).

"Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni"