Znak Politechniki Warszawskiej

Konferencja „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń”

Politechnika Warszawska razem ze Stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji zaprasza na konferencję „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń”, która odbędzie się 26 stycznia 2016 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Agenda konferencji:

10.00 – 10.15      Otwarcie konferencji:
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)

10. 15. – 11. 45   Cz. I. : Nowe wymagania i trendy w ochronie danych osobowych
Prowadzenie obrad: dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 1. Wdrażanie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE i w Polsce:
  • Minister Anna Streżyńska, Ministerstwo Cyfryzacji, dr Wojciech Wiewiórowski,
  • Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • dr Edyta Bielak – Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (oczekujemy na potwierdzenie udziału).
 2. Ochrona prywatności w tradycji bankowej - dr Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.
 3. Informacje dotyczące funkcji DPO zawarte w ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych – Michał Czerniawski,  Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji.
 4. Problematyka związana z ochroną danych osobowych w chmurze obliczeniowej – Michał Jaworski, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft Polska.

11.45 – 12.00      Przerwa na kawę
 

12.00 – 14.00      Cz. II: Doświadczenia w wykonywaniu nowej funkcji ABI
Prowadzenie obrad: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.

 1. Pierwszy rok doświadczeń w wykonywaniu funkcji ABI – sprawdzenia, rejestry, nadzór – Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI
 2. ABI a DPO – omówienie funkcji oraz różnic – dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 3. ABI potrzebny i przydatny - zakres i sposób wykonywania zadań przez ABI w praktyce – Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI.
 4. Panel dyskusyjny dotyczący wykonywania funkcji ABI.

14.00 – 15.00      Przerwa na lunch

15.00 – 16.30      Cz. III: Konsultacje indywidualne dotyczące wykonywania zadań ABI
Konsultacje z zakresu wykonywania zadań ABI

 1. Prowadzenie konsultacji: Zarząd i eksperci SABI.
 2. Konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych w chmurze obliczeniowej
  Prowadzenie konsultacji: specjaliści Microsoft Polska

16.30     Zakończenie konferencji

Agenda może ulec zmianie
 

Zgłoszenie udziału należy przysłać na adres e-mail: info@sabi.org.pl, do dnia 22 stycznia 2016 roku. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz firmę – potwierdzenie rejestracji przesyłane będą mailem zwrotnym.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Organizatorzy:

 • Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 • Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Patronat honorowy:

 • Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
 • Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa

Patronat medialny:

 • „Informacja w Administracji Publicznej” – Wydawnictwo C.H. Beck
 • „Ochrona Danych Osobowych” - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Sponsorzy:

 • Microsoft Polska

Rada programowa konferencji:

 • Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji),
 • Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji),
 • dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN),
 • dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).