Znak Politechniki Warszawskiej

Dwa projekty z PW z grantami FNP

Gmach Fizyki

Wyróżnione projekty będą realizowane m.in. na Wydziale Fizyki PW, fot. BPI

Wśród sześciu laureatów trzeciej edycji programu TEAM-TECH, realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, znaleźli się dr hab. inż. Michał Makowski i dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, prof. PW. Obaj naukowcy pracują na naszym Wydziale Fizyki.

Dr Makowski pokieruje pracami nad holograficznym wyświetlaczem przyocznym. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, które tworzą Wydział Fizyki PW i PCO S.A. - firma zajmująca się produkcją wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem techniki laserowej. Na wsparcie przedsięwzięcia przyznano 3 486 228 złotych. 

Zespół pod kierunkiem prof. Zdrojka będzie się z kolei zajmował termoplastycznymi nanokompozytami do efektywnego tłumienia promieniowania mikrofalowego. Pomysł to wspólne przedsięwzięcie Wydziału Fizyki PW i zajmującej się nanokompozytami nanoEMI Sp. z o.o. Projekt otrzymał w ramach programu 3 434 110 złotych.

Finansowanie zostało przyznane na 3 lata, możliwe jest jego przedłużenie o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. Jest on realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

Pełna lista laureatów programu jest dostępna na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej