Znak Politechniki Warszawskiej

Druga spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej

W sierpniu 2015 roku dzięki inicjatywie zespołu doktorantów i pracowników BioGrupy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM PW) oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka typu spin-off pn. „MaterialsCare Sp. z o.o.” z udziałem Uczelni.

Spółka MaterialsCare bazuje na kadrach i doświadczeniu tzw. BioGrupy z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Naukowcy z BioGrupy są pionierami i liderami w dziedzinie druku 3D rusztowań (skafoldów) co potwierdzają liczne nagrody oraz doniesienia prasowe i telewizyjne. Wspólnicy posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie: biomateriałów, toksyczności materiałów, druku 3D, inżynierii tkankowej medycyny regeneracyjnej.

Główny profil działalności spółki MaterialsCare:

  • Biodegradowalne oraz długookresowe implanty dla zwierząt i ludzi wytwarzane metodami druku 3D dla potrzeb inżynierii tkankowej/medycyny regeneracyjnej. Implanty mają służyć regeneracji tkanki kostnej oraz chrzęstnej, w przyszłości innych rodzajów tkanek. Implanty są wytwarzane z biodegradowalnych polimerów, ceramiki, metali i ich stopów oraz materiałów kompozytowych. Implanty mogą mieć charakter spersonalizowany – drukowane dla potrzeb konkretnego pacjenta (na podstawie np. obrazowania tomograficznego) oraz implantów zestandaryzowanych (leżących na półce).
  • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów, ze szczególnym naciskiem na biomateriały dla potrzeb inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.
  • Ekspertyzy z zakresu inżynierii materiałowej, ze szczególnym naciskiem na biomateriały.
  • Szkolenia z zakresu: drukowania 3D, biomateriałów, inżynierii tkankowej/medycyny regeneracyjnej.

Akt notarialny powołania MaterialsCare Sp. z o.o. został podpisany w dniu 18 sierpnia. Udziały w spółce objęli:

  • Zespół Twórców - pracowników i doktorantów BioGrupy z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW;
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej reprezentujący w spółce Politechnikę Warszawską;
  • Spółka BTM Innovations Sp. z o.o. pełniąca rolę doradczą.

MaterialsCare jest reprezentowana przez dwuosobowy zarząd: Prezes – Barbara Ostrowska oraz Wiceprezes – Michał Woźniak.

 

www.ibs.pw.edu.pl