Znak Politechniki Warszawskiej

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej

Na podstawie Zarządzenia 14/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24.03.2017 r., zmienionego Zarządzeniem nr 22/2017, od dnia 1.06.2017 r. zaczyna funkcjonować Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej (COP).

COP mieścić się będzie na V piętrze w Gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT).

Sprawy związane z projektami krajowymi obsługiwane dotąd przez Biuro Nauki prowadzone będą przez Dział Projektów Krajowych (pok. 5.15, 5.16, 5.18), projekty ze środków strukturalnych w pokojach 5.30, 5.33, 5.35, z kolei projekty międzynarodowe (dotychczasowa kompetencja UPK) w pokojach 5.10, 5.12, 5.13.

Procedury przyjmowania dokumentacji projektowych nie ulegają zmianie.