Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Młodzi badacze - studenci Politechniki Warszawskiej otrzymali „Diamentowe Granty”

Rafał Bernat (Wydz. MEiL), Krzysztof Borys (Wydz. Chemiczny), Dominik Kubicki (Wydz. Chemiczny, PAN), Andrzej Taube (Wydz. Fizyki) i Małgorzata Wesoły (Wydz. Chemiczny) otrzymali w dniu 15 maja 2013 roku z rąk Minister Barbary Kudryckiej „Diamentowe Granty” - nagrody, które mają umożliwić studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej.

Wydział MEiL poszukuje naukowca w ramach unijnego programu Marie Curie do projektu AboutFlow

Projekt AboutFlow rozpoczął się w listopadzie 2012 roku i potrwa 4 lata. Doktoranci będą szkoleni w szerokim zakresie: metody sprzężone, wysoka wydajność obliczeniowa, zastosowanie przemysłowe oraz inne umiejętności zawodowe poprzez regularne warsztaty i oddelegowanie do zagranicznych partnerów sieciowych. Projekt oferuje niepowtarzalną okazję, aby być na czele tej rewolucyjnej dziedziny badań i być częścią opracowania kolejnych generacji metod CFD.

Osiem osób z Politechniki Warszawskiej nagrodzonych w programie START

Program START wyróżnia najzdolniejszych młodych uczonych i zachęca ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
 

Rozstrzygnięcie konkursu "Iuventus Plus"

Konkurs „Iuventus Plus” został ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 września 2012 r. Nabór wniosków zakończył się dnia 31 października 2012 roku. Wśród laureatów znalazło się 7 naukowców z Politechniki Warszawskiej.

Staże postdoktorskie w École Polytechnique Fédérale de Lausanne

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ogłosiła nabór kandydatów do nowego programu staży postdoktorskich EPFL Fellows w ramach Marie Curie Action COFOUND (7th Framework Program). Aplikacja na staż wymaga znalezienia opiekuna z EPFL.

Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Repozytorium PW oferuje szerokie możliwości wyszukiwania informacji o dorobku pracowników, doktorantów i studentów PW. Pozwala na prezentowanie informacji m.in. o publikacjach, raportach z badań i rozprawach doktorskich. W wielu przypadkach oferuje bezpośredni dostęp do ich pełnych tekstów lub linki (DOI, URL) do wersji źródłowej.

Human Brain Project

Komisja Europejska wybrała Human Brain Project (HBP) jako jeden z dwóch długofalowych strategicznych projektów w ramach programu FET Flagship.

Laureaci Nagród Ministra Nauki 2012

Laureaci

19 grudnia 2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny uhonorowała najwybitniejszych polskich uczonych i nauczycieli akademickich.

Test motoszybowca z napędem elektrycznym AOS-71

W czwartek 20 grudnia 2012 roku na lotnisku w Mielcu miał miejsce oblot prototypu dwumiejscowego motoszybowca z napędem elektrycznym (pierwszy tego typu statek powietrzny zbudowany w Polsce) o nazwie AOS-71.

Projekt TERMET CAE zdobył 5 złotych medali w 2012 roku

Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” powstał w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum dwóch jednostek naukowych - Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, koordynatorem zaś jest Uczelniane Centrum Badawcze – Materiały Funkcjonalne Politechniki Warszawskiej.

prof. Michał Malinowski w Radzie Narodowego Centrum Nauki

12 grudnia w Krakowie odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Dwunastu profesorów z całej Polski otrzymało nominacje z rąk dra hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowy skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka z dniem 30 listopada 2012 roku powołała członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W radzie Rady znaleźli się m.in. prof. Piotr Wolański, prof. Leon Gradoń, prof. Krzysztof Sacha i dr inż. Karol Lityński.

Projekt ECO-Mobilność

ECO-Mobilność to projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, realizowany na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W ramach projektu opracowana zostanie platforma przyjaznych dla środowiska, kompatybilnych systemów transportu miejskiego - lokalnego i osobistego. Jest to propozycja rozwiązania problemów wynikających z rosnącego natężenia ruchu samochodów spalinowych w miastach.

Nowoczesne technologie – szansa na pasjonującą karierę!

Rozmowa z prof. dr hab. Jackiem Kossutem – pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wiceprezesem zarządu ds. organizacji i współpracy zewnętrznej spółki CEZAMAT PW.