Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Wkład PW w misję Rosetta

W nadchodzących dniach lądownik Philae europejskiej misji Rosetta podejmie pierwsze w historii ludzkości badania geologiczne na powierzchni komety. W podłoże wbije się penetrator MUPUS, którego wyjątkowe parametry mechaniczne osiągnięto dzięki metodzie inżynierii powierzchni opracowanej na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. Zastosowano w nim także układ scalony Rosettabis zaprojektowano w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. 

U progu holowizji

W dniu 21 października na Wydziale Fizyki w ramach światowego Dnia Fotoniki grupa dr. hab. Michała Makowskiego zaprezentowała po raz pierwszy w świecie projekcję obrazów realizowaną metodą holografii w czasie rzeczywistym. Wyświetlany był na żywo obraz transmitowany bezprzewodowo z telefonu komórkowego.

Konferencja „Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro”

W dniach 13-14 listopada 2014 roku w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie odbyła się druga edycja największej konferencji poświęconej sektorowi kosmicznemu w Polsce. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Uczelni. 

Najdynamiczniej rozwijające się polskie gminy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW zaprasza na konferencję „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której zostanie opublikowany nowy ranking najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. 

CZIiTT PW w budowie

Wmurowanie  aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).

Naukowcy z PW nagrodzeni przez premiera

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała listę nagrodzonych przez premiera naukowców za działalność naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

CEZAMAT pnie się w górę

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Laboratorium Centralnego.

PW realizuje projekt dla Lockheed Martin

Zespół naukowców i studentów Politechniki Warszawskiej przedstawił pierwsze wyniki projektu badawczego realizowanego dla Lockheed Martin. Ma on m.in. na celu optymalizację bezzałogowych systemów lotniczych.

Program stażowy PRAXIS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stażowym PRAXIS, nowej inicjatywie realizowanej w ramach projektu SKILLS.

II konkurs organizowany z firmą Pratt & Whitney rozstrzygnięty

Lista laureatów konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

Platforma Fotowoltaiki na PW

W dniu 3 marca 2014 roku powołano Platformę Fotowoltaiki, której celem jest pełniejsze wykorzystanie i radykalne rozbudowanie potencjału Politechniki Warszawskiej w obszarze fotowoltaiki.

PW w gronie liderów w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach w roku 2013 – Politechnika Warszawska znalazła się w pierwszej dziesiątce.

Druk 3D lekarstwem na wszystko?

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej opracowują kolejne metody zastosowania technologii druku 3D.

Udział PW w Polsko-Szwajcarskim Forum Gospodarczym

Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze odbyło się 27 stycznia 2014 roku w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym z udziałem prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza – Prorektora ds. Nauki PW.

Technologia atomowa w rękach studentów i naukowców PW

Politechnika Warszawska oraz firmy Amec i WYG International podpisały porozumienie w zakresie nawiązania współpracy przy realizacji przedsięwzięć w obszarze energetyki jądrowej w ciągu najbliższych trzech lat.

Zaproszenie do składania wniosków na lata 2014 - 2016 na wymianę osobową

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2014-2016.

Stypendia dla młodych badaczy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

Porozumienie UT3

Konsolidacja potencjału innowacyjnego, badawczego i edukacyjnego to główny cel porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.

Radar pasywny PaRaDe

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej opracowali Demonstrator Radaru Pasywnego (Passive Radar Demonstrator) urządzenie, którego ukończenie zostało ukoronowane weryfikacją poligonową.

Studenci budują PW-Sat2

Studenckie Koło Astronautyczne działające na Politechnice Warszawskiej udostępniło pierwsze grafiki satelity PW-Sat2.

Robot studentów PW zbada chemiczne składowiska Bałtyku

Międzynarodowy zespół naukowców, zrzeszający także studentów Politechniki Warszawskiej, koordynowany przez Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu „CHEMSEA” buduje robota, który zbada składowiska broni chemicznej znajdujące się w Morzu Bałtyckim.

Innowacyjna nawierzchnia drogowa dziełem zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej

Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych profesora Piotra Radziszewskiego z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej opracował nowe lepiszcze gumowo-asfaltowe.

PW laureatem konkursu PBS

W II edycji konkursu w ramach Programu Badań Stosowanych organizowanego przez NCBiR Politechnika Warszawska otrzymała finansowanie 7 projektów jako Lider i 9 jako Konsorcjant. Jest to najlepszy wynik wśród uczelni technicznych w Polsce.

Poradnik Rady Młodych Naukowców

Skuteczne ubieganie się o finansowanie badań naukowych w rozmaitych procedurach konkursowych jest obecnie jedną z ważniejszych umiejętności, jakie powinna posiąść osoba zawodowo zajmująca się prowadzeniem takich badań.

Dwóch naukowców PW otrzymało nominacje profesorskie

W poniedziałek, 17 czerwca 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.