Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Druk 3D lekarstwem na wszystko?

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej opracowują kolejne metody zastosowania technologii druku 3D.

Udział PW w Polsko-Szwajcarskim Forum Gospodarczym

Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze odbyło się 27 stycznia 2014 roku w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym z udziałem prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza – Prorektora ds. Nauki PW.

Technologia atomowa w rękach studentów i naukowców PW

Politechnika Warszawska oraz firmy Amec i WYG International podpisały porozumienie w zakresie nawiązania współpracy przy realizacji przedsięwzięć w obszarze energetyki jądrowej w ciągu najbliższych trzech lat.

Zaproszenie do składania wniosków na lata 2014 - 2016 na wymianę osobową

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2014-2016.

Stypendia dla młodych badaczy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

Porozumienie UT3

Konsolidacja potencjału innowacyjnego, badawczego i edukacyjnego to główny cel porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.

Radar pasywny PaRaDe

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej opracowali Demonstrator Radaru Pasywnego (Passive Radar Demonstrator) urządzenie, którego ukończenie zostało ukoronowane weryfikacją poligonową.

Studenci budują PW-Sat2

Studenckie Koło Astronautyczne działające na Politechnice Warszawskiej udostępniło pierwsze grafiki satelity PW-Sat2.

Robot studentów PW zbada chemiczne składowiska Bałtyku

Międzynarodowy zespół naukowców, zrzeszający także studentów Politechniki Warszawskiej, koordynowany przez Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu „CHEMSEA” buduje robota, który zbada składowiska broni chemicznej znajdujące się w Morzu Bałtyckim.

Innowacyjna nawierzchnia drogowa dziełem zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej

Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych profesora Piotra Radziszewskiego z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej opracował nowe lepiszcze gumowo-asfaltowe.

PW laureatem konkursu PBS

W II edycji konkursu w ramach Programu Badań Stosowanych organizowanego przez NCBiR Politechnika Warszawska otrzymała finansowanie 7 projektów jako Lider i 9 jako Konsorcjant. Jest to najlepszy wynik wśród uczelni technicznych w Polsce.

Poradnik Rady Młodych Naukowców

Skuteczne ubieganie się o finansowanie badań naukowych w rozmaitych procedurach konkursowych jest obecnie jedną z ważniejszych umiejętności, jakie powinna posiąść osoba zawodowo zajmująca się prowadzeniem takich badań.

Dwóch naukowców PW otrzymało nominacje profesorskie

W poniedziałek, 17 czerwca 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Młodzi badacze - studenci Politechniki Warszawskiej otrzymali „Diamentowe Granty”

Rafał Bernat (Wydz. MEiL), Krzysztof Borys (Wydz. Chemiczny), Dominik Kubicki (Wydz. Chemiczny, PAN), Andrzej Taube (Wydz. Fizyki) i Małgorzata Wesoły (Wydz. Chemiczny) otrzymali w dniu 15 maja 2013 roku z rąk Minister Barbary Kudryckiej „Diamentowe Granty” - nagrody, które mają umożliwić studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej.

Wydział MEiL poszukuje naukowca w ramach unijnego programu Marie Curie do projektu AboutFlow

Projekt AboutFlow rozpoczął się w listopadzie 2012 roku i potrwa 4 lata. Doktoranci będą szkoleni w szerokim zakresie: metody sprzężone, wysoka wydajność obliczeniowa, zastosowanie przemysłowe oraz inne umiejętności zawodowe poprzez regularne warsztaty i oddelegowanie do zagranicznych partnerów sieciowych. Projekt oferuje niepowtarzalną okazję, aby być na czele tej rewolucyjnej dziedziny badań i być częścią opracowania kolejnych generacji metod CFD.

Osiem osób z Politechniki Warszawskiej nagrodzonych w programie START

Program START wyróżnia najzdolniejszych młodych uczonych i zachęca ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
 

Rozstrzygnięcie konkursu "Iuventus Plus"

Konkurs „Iuventus Plus” został ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 września 2012 r. Nabór wniosków zakończył się dnia 31 października 2012 roku. Wśród laureatów znalazło się 7 naukowców z Politechniki Warszawskiej.

Staże postdoktorskie w École Polytechnique Fédérale de Lausanne

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ogłosiła nabór kandydatów do nowego programu staży postdoktorskich EPFL Fellows w ramach Marie Curie Action COFOUND (7th Framework Program). Aplikacja na staż wymaga znalezienia opiekuna z EPFL.

Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Repozytorium PW oferuje szerokie możliwości wyszukiwania informacji o dorobku pracowników, doktorantów i studentów PW. Pozwala na prezentowanie informacji m.in. o publikacjach, raportach z badań i rozprawach doktorskich. W wielu przypadkach oferuje bezpośredni dostęp do ich pełnych tekstów lub linki (DOI, URL) do wersji źródłowej.

Human Brain Project

Komisja Europejska wybrała Human Brain Project (HBP) jako jeden z dwóch długofalowych strategicznych projektów w ramach programu FET Flagship.

Laureaci Nagród Ministra Nauki 2012

Laureaci

19 grudnia 2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny uhonorowała najwybitniejszych polskich uczonych i nauczycieli akademickich.

Test motoszybowca z napędem elektrycznym AOS-71

W czwartek 20 grudnia 2012 roku na lotnisku w Mielcu miał miejsce oblot prototypu dwumiejscowego motoszybowca z napędem elektrycznym (pierwszy tego typu statek powietrzny zbudowany w Polsce) o nazwie AOS-71.

Projekt TERMET CAE zdobył 5 złotych medali w 2012 roku

Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” powstał w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum dwóch jednostek naukowych - Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, koordynatorem zaś jest Uczelniane Centrum Badawcze – Materiały Funkcjonalne Politechniki Warszawskiej.

prof. Michał Malinowski w Radzie Narodowego Centrum Nauki

12 grudnia w Krakowie odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Dwunastu profesorów z całej Polski otrzymało nominacje z rąk dra hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowy skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka z dniem 30 listopada 2012 roku powołała członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W radzie Rady znaleźli się m.in. prof. Piotr Wolański, prof. Leon Gradoń, prof. Krzysztof Sacha i dr inż. Karol Lityński.