Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Dr inż. Marcin Malesa w gronie laureatów drugiej edycji konkursu Impuls

 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu Impuls, którego celem jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu

Od listopada 2014 roku działa nowy serwis Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu, w którym można znaleźć informacje o inicjatywach Stowarzyszenia, warsztatach, konferencjach oraz o samym programie.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do końca stycznia 2015 roku można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wizyta w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych CERN

W dniu 27 listopada 2014 roku delegacja Politechniki Warszawskiej w składzie prof. Rajmund Bacewicz, prof. Mirosław Karpierz, prof. Jan Pluta i prof. Adam Kisiel z Wydziału Fizyki, prof. Przemysław Rokita i prof. Krzysztof Poźniak z Wydziału Elektroniki i Techniki Informacyjnych oraz dr hab. inż. Wojciech Domitrz z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych złożyła wizytę w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych CERN pod Genewą.

Pracownicy PW laureatami Nagrody Naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

2 grudnia 2014 roku odbyła się doroczna uroczystość wręczenia nagród naukowych Wydziału IV Nauk technicznych PAN. Nagrodę uzyskali: dr hab. inż. Jarosław Milewski (MEiL) i dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk (EiTI).

X spotkanie interdyscyplinarne CEZAMAT

Spotkanie Interdyscyplinarne CEZAMAT odbyło się w czwartek, 4 grudnia o godz. 15:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w sali nr 4 (Klub Absolwenta). Tematem wydarzenia były współczesne wyzwania robotyki, aplikacje pomocne w życiu codziennym, nauce i badaniach.

Projekt „BIOIMPLANT” nagrodzony w konkursie „Innowacja Plus”

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju za promocję projektu „BIOIMPLANT – Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych”.

Seminarium CEZAMAT - wykład prof. Bartosza Andrzeja Grzybowskiego

27 listopada 2014 roku o godz. 15:30 w Sali Senatu (s. 124, Gmach Główny PW) w ramach seminarium, wykład pt. Self-assembly, trapping and manipulation of nonmagnetic microobjects with magnetic fields wygłosił profesor Bartosz Andrzej Grzybowski z Centrum Nowych Źródeł Energii na uniwersytecie Northwestern, autor ponad 200 prac z dziedziny chemii, fizyki i biologii, w tym ponad 20 artykułów w Science i Nature.

Profesor PW odznaczony przez Prezydenta RP

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń, kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Wkład PW w misję Rosetta

W nadchodzących dniach lądownik Philae europejskiej misji Rosetta podejmie pierwsze w historii ludzkości badania geologiczne na powierzchni komety. W podłoże wbije się penetrator MUPUS, którego wyjątkowe parametry mechaniczne osiągnięto dzięki metodzie inżynierii powierzchni opracowanej na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. Zastosowano w nim także układ scalony Rosettabis zaprojektowano w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. 

U progu holowizji

W dniu 21 października na Wydziale Fizyki w ramach światowego Dnia Fotoniki grupa dr. hab. Michała Makowskiego zaprezentowała po raz pierwszy w świecie projekcję obrazów realizowaną metodą holografii w czasie rzeczywistym. Wyświetlany był na żywo obraz transmitowany bezprzewodowo z telefonu komórkowego.

Konferencja „Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro”

W dniach 13-14 listopada 2014 roku w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie odbyła się druga edycja największej konferencji poświęconej sektorowi kosmicznemu w Polsce. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Uczelni. 

Najdynamiczniej rozwijające się polskie gminy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW zaprasza na konferencję „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której zostanie opublikowany nowy ranking najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. 

CZIiTT PW w budowie

Wmurowanie  aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).

Naukowcy z PW nagrodzeni przez premiera

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała listę nagrodzonych przez premiera naukowców za działalność naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

CEZAMAT pnie się w górę

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Laboratorium Centralnego.

PW realizuje projekt dla Lockheed Martin

Zespół naukowców i studentów Politechniki Warszawskiej przedstawił pierwsze wyniki projektu badawczego realizowanego dla Lockheed Martin. Ma on m.in. na celu optymalizację bezzałogowych systemów lotniczych.

Program stażowy PRAXIS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stażowym PRAXIS, nowej inicjatywie realizowanej w ramach projektu SKILLS.

II konkurs organizowany z firmą Pratt & Whitney rozstrzygnięty

Lista laureatów konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

Platforma Fotowoltaiki na PW

W dniu 3 marca 2014 roku powołano Platformę Fotowoltaiki, której celem jest pełniejsze wykorzystanie i radykalne rozbudowanie potencjału Politechniki Warszawskiej w obszarze fotowoltaiki.

PW w gronie liderów w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach w roku 2013 – Politechnika Warszawska znalazła się w pierwszej dziesiątce.

Druk 3D lekarstwem na wszystko?

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej opracowują kolejne metody zastosowania technologii druku 3D.

Udział PW w Polsko-Szwajcarskim Forum Gospodarczym

Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze odbyło się 27 stycznia 2014 roku w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym z udziałem prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza – Prorektora ds. Nauki PW.

Technologia atomowa w rękach studentów i naukowców PW

Politechnika Warszawska oraz firmy Amec i WYG International podpisały porozumienie w zakresie nawiązania współpracy przy realizacji przedsięwzięć w obszarze energetyki jądrowej w ciągu najbliższych trzech lat.

Zaproszenie do składania wniosków na lata 2014 - 2016 na wymianę osobową

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2014-2016.