Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Nowy konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

We wrześniu 2015 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs o nazwie Polonez, dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych.

Nabór wniosków w konkursach NCN: Opus, Preludium i Sonata

16 marca 2015 roku rozpoczyna się nabór wniosków w trzech konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Konwersatorium PW

19 marca 2015 r. o godz. 16.15 w sali nr 134 Gmachu Głównego PW miał miejsce odczyt prof. Adama Kowalczyka pt. „Computational and Statistical Challenges of Genome-Wide Detection of Biomarkers Associated with Diseases and Agricultural Traits”. Wykład odbył w ramach Konwersatorium PW organizowanego przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

V edycja konkursu "Innowacja jest kobietą"

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza badaczki-wynalazczynie do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Nowy dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Prof. Zbigniew Błocki został nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki - agencji finansującej badania, w której o rozdziale środków decydują sami naukowcy.

Prof. Krzysztof Kurzydłowski szefem NCBR

Prof. Krzysztof Kurzydłowski będzie ponownie pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Do jego zadań należy m.in. rozdział funduszy w ramach nowych Programów Operacyjnych UE.

„Modelowanie struktury krystalicznej i dynamiki jonów w przewodnikach jonów tlenu” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego.

Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza do zapisów na wykłady podstawowe i specjalne, które odbędą się w semestrze letnim 2014/2015. Oferta skierowana jest do doktorantów i studentów Uczelni oraz zainteresowanych naukowców.

Misja Rosetta w 9. edycja konkursu TRAVELERY

Redakcja miesięcznika National Geographic Traveler ogłosiła kandydatów do 9. edycji konkursu TRAVELERY. Nominację w kategorii "Naukowe osiągnięcie roku" otrzymali Naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za współudział w sukcesie misji Sondy Rosetta.

Spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT, pt. "System znakowania, lokalizowania i określania obiektów w przestrzeni „TOTUPOINT” – prezentacja koncepcji, korzyści społecznych oraz modelowej realizacji i perspektyw rozwoju".

Konkursy Instytutu Francuskiego i Ambasady Francji w Polsce

Trzy konkursy dla polskich naukowców prowadzących badania materiałowe, fizyków i matematyków ogłosił Instytut Francuski i Ambasada Francji w Polsce. Laureaci konkursów odbędą miesięczne pobyty naukowe we Francji.

"Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni"

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni" autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN.

Konkurs w ramach programu "Mobilność Plus" - IV edycja

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach IV edycji programu pod nazwą "Mobilność Plus". Program finansuje zagraniczne pobyty uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Przeszło 3,3 mln zł otrzymają badacze z PW

Dwa projekty pracowników z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydziału Chemicznego otrzymały finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 4, ogłoszonego 16 czerwca 2014 roku.

Trzech naukowców PW laureatami nagród Premiera

W poniedziałek, 9 lutego 2015 roku Premier Ewa Kopacz wręczyła Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną i za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W uroczystkości wzięli udział dr hab. Tomasz Kozacki, dr Andreas Gregor Kawa i dr Kamil Paduszyński.

Ostatnia edycja konkursu IMPULS

Do 19 kwietnia 2015 roku naukowcy, którzy mają pomysł na innowacyjne badania o potencjale komercjalizacyjnym, mogą składać wnioski w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nowe wykłady w ramach Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego.

Dwa projekty z PW otrzymały finansowanie w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCN i NCBR

4 lutego ogłoszono wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

Dr Łukasz Rosłaniec laureatem nagrody Prezesa Zarządu Energa SA

Pod koniec stycznia 2015 roku Energa SA ogłosiła wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Umowa pomiędzy Platformą Badań Mózgu PW i IBD PAN

W dniu 30 stycznia 2015 r. w Politechnice Warszawskiej podpisano umowę o współpracy naukowej w zakresie prowadzenia badań mózgu pomiędzy Platformą Badań Mózgu PW a Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN.

Nabór kandydatów do projektu TEAM „3DPHASE”

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu TEAM “3DPHASE”. Projekt zapewnia unikatowe warunki do podjęcia badań naukowych z zakresu najbardziej innowacyjnych obszarów fotoniki oraz zapewnia atrakcyjne miesięczne stypendium.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2016-17

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Seminarium w ramach projektu CEZAMAT

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na Seminarium „Magnetyczne układy warstwowe o modyfikowanych w płaszczyźnie właściwościach magnetycznych i ich zastosowania”, które odbędzie się 5 lutego 2015 roku o godz. 15.30 w Sali Senatu Gmachu Głównego PW (sala 124).

Wielki sukces CEZAMAT-u

CEZAMAT PW Sp. z o.o. znalazła się w gronie trzech zwycięskich polskich projektów, które zostały zakwalifikowane jako laureaci konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020.

Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) po raz trzeci w swojej historii ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMDIB).