Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Nowe wykłady w ramach Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego.

Dwa projekty z PW otrzymały finansowanie w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCN i NCBR

4 lutego ogłoszono wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

Dr Łukasz Rosłaniec laureatem nagrody Prezesa Zarządu Energa SA

Pod koniec stycznia 2015 roku Energa SA ogłosiła wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Umowa pomiędzy Platformą Badań Mózgu PW i IBD PAN

W dniu 30 stycznia 2015 r. w Politechnice Warszawskiej podpisano umowę o współpracy naukowej w zakresie prowadzenia badań mózgu pomiędzy Platformą Badań Mózgu PW a Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN.

Nabór kandydatów do projektu TEAM „3DPHASE”

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu TEAM “3DPHASE”. Projekt zapewnia unikatowe warunki do podjęcia badań naukowych z zakresu najbardziej innowacyjnych obszarów fotoniki oraz zapewnia atrakcyjne miesięczne stypendium.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2016-17

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Seminarium w ramach projektu CEZAMAT

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na Seminarium „Magnetyczne układy warstwowe o modyfikowanych w płaszczyźnie właściwościach magnetycznych i ich zastosowania”, które odbędzie się 5 lutego 2015 roku o godz. 15.30 w Sali Senatu Gmachu Głównego PW (sala 124).

Wielki sukces CEZAMAT-u

CEZAMAT PW Sp. z o.o. znalazła się w gronie trzech zwycięskich polskich projektów, które zostały zakwalifikowane jako laureaci konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020.

Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) po raz trzeci w swojej historii ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMDIB).

Rozprawa doktorska studentki Politechniki Warszawskiej nagrodzona

23 stycznia 2015 roku dr Justyna Ostrowska z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, odebrała za rąk Nevio Di Giusto, dyrektora generalnego Ośrodka Badawczego Fiata, Nagrodę im. Giovanniego Agnelli za pracę doktorską „Związki boru jako modyfikatory elektrolitów polimerowych”.

Zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w dwutygodniowych zagranicznych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką.

Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW serdecznie zapraszają na ostatni wykład kończący drugi cykl Seminarium „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”. Prelekcję pt.: „Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe”, wygłoszą dr hab. inż. Jacek Starzyński - prof. PW i dr inż. Robert Szmurło z Wydziału Elektrycznego PW.

Programy szkoleniowo-stażowe w zakresie energetyki jądrowej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie energetyki jądrowej oraz instytuty naukowe/badawcze, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Konferencje w 2015 roku

Organizowane przez Wydziały PW

Ogłoszono listę „Top Ten Physics News Stories in 2014”

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej wnieśli swój wkład w misję Rosetta, która uznana została przez American Physical Society za jedno z najważniejszych wydarzeń w 2014 roku w dziedzinie fizyki.

Pierwsza polska edycja konkursu „Innovators Under 35”

Konkurs „Innovators Under 35” organizowany przez „MIT Technology Review”, najstarszy magazyn poświęcony technice, którego wydawcą jest renomowany Massachusetts Institute of Technology zawitał do Polski. Partnerem konkursu została Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Konwersatorium PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na odczyt prof. Marco Cantoniego, który odbędzie się 22 stycznia 2015 r. w ramach Konwersatorium PW. Tematem wykładu będzie „Analytical Electron Microscopy in Materials Science”.

Szósty konkurs w Programie LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił kolejną edycję konkursu w Programie LIDER. Termin naboru wniosków upływa 15 marca 2015 roku.

Baza patentów ProQuest Dialog

Biblioteka Główna PW otrzymała testowy dostęp do bazy patentów ProQuest Dialog.

Seminarium specjalistyczne

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na seminarium specjalistyczne pt. "Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego", w ramach którego odbędzie się wykład pt. "Modelowanie wieloskalowe mikrodefektów w monokryształach germanu", z udziałem dr inż. Piotra Śpiewaka, Wydział Inżynierii Materiałowej PW.

„Zdobądź Stypendium Na Staż” - spotkanie informacyjne

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 stycznia 2015 r. (środa), o godz. 16:15, w sali 134 w Gmachu Głównym PW.

IV edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Wniosek należy złożyć do 16 lutego 2015 roku.

Seminarium Prof. Thomasa Skotnickiego

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na Seminarium w ramach projektu CEZAMAT, które odbędzie się 15 stycznia 2015 roku (czwartek) o godz. 16.00, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, s.107 (I piętro). W czasie spotkania wykład pt. CEZAMAT – szanse i wyzwania wygłosi prof. Thomas Skotnicki.

Dwuprzegubowy autobus z napędem hybrydowym

Konsorcjum, które razem z Politechniką Warszawską tworzą Solaris Bus & Coach S.A. oraz Politechnika Poznańska zrealizuje projekt pn. „Pierwszy polski autobus klasy MEGA z wieloosiowym napędem hybrydowym zasilanym gazowymi paliwami ekologicznymi”. Projekt uzyskał wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu InnoTech.

Trzy konkursy Narodowego Centrum Nauki

Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłaszają konkursy: SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze, ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie oraz FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.