Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Seminarium „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”

Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zapraszają na kolejne seminarium w r.a. 2015/2016. 3 listopada 2015 roku dr Karol Klimczak z Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego wygłosi wykład „Symulacja wyników finansowych i wartości spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego”.

Zwykły zegarek z niezwykłym paskiem

Unique – czy można było wymyślić nazwę lepiej pasującą do unikalnego wynalazku? Pewnie nie. Pewne jest natomiast to, że absolwenci Politechniki Warszawskiej, którzy stworzyli inteligentny pasek do zegarka zdobywają za swój innowacyjny pomysł liczne nagrody. Czy przełożą się one na rynkowy sukces Unique? 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym BIT-em PW.

Konwersatorium PW z udziałem prof. Marka Abramowicza

Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Konwersatorium PW, podczas którego profesor Marek Abramowicz wygłosi odczyt pt. "Czarne dziury i paradoks siły odśrodkowej".

Bioimplant odtworzy chorą kość

Wytwarzanie bioimplantów „na miarę”, wspomagających regenerację i odtworzenie ubytków kostnych u ludzi i zwierząt to cel grupy naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. nzw. dr hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym BIT-em PW.

PW promuje rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego

prof. E. Sobczak

Jak rozwijają się polskie miasta i gminy? Od ponad dekady na to pytanie odpowiadają badacze z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, którzy są autorami słynnego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym BIT-em PW.

PW-SAT2. Kolejny satelita z Politechniki Warszawskiej w budowie

Wraz z nowym rokiem akademickim rozpoczynamy drugą edycję BITów PW. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym artykułem opisującym pomysł rozwiązania problemu kosmicznych śmieci, który wymyślili młodzi inżynierowie ze Studenckiego Koła Astronautycznego.

Trzecia spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej

We wrześniu 2015 roku dzięki inicjatywie pracowników Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka typu spin-off pn. „nanoEMI Sp. z o.o.”. Nowo powstały spin-off do produkcji swoich materiałów będzie wykorzystywał między innymi grafen.

Seminarium „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”

Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zapraszają na pierwsze seminarium semestru zimowego. 6 października 2015 roku dr hab. Krzysztof Marasek z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych wygłosi wykład pt. „Długoterminowe przechowywanie danych cyfrowych: prototyp systemu archiwizacji dużych zbiorów danych”.

Politechniczny grafen

24 września 2015 roku Politechnika Warszawska otworzyła Laboratorium Grafenowe, w którym prowadzone będą prace nad produkcją i zastosowaniem grafenu płatkowego.

Druga spółka typu spin-off na Politechnice Warszawskiej

W sierpniu 2015 roku dzięki inicjatywie zespołu doktorantów i pracowników BioGrupy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM PW) oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej została powołana spółka typu spin-off pn. „MaterialsCare Sp. z o.o.” z udziałem Uczelni.

Wspólny projekt Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Stanforda

Komisja Europejska przyznała dofinansowanie dla projektu RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing (Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej) w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, Konkurs: H2020-MSCA-RISE-2015. W skład Konsorcjum wejdzie jedna z najlepszych uczelni na świecie - Uniwersytet Stanforda (USA) oraz Institut Jozef Stefan (Słowenia), Politechnika Wrocławska, Słoweńska Agencja Prasowa, Rensselaer Polytechnic Institute (USA) i Nanyang Technological University (Singapur). Koordynatorem Projektu jest prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst z Wydziału Fizyki PW.

Aktywność grantowa wnioskodawców NCN w latach 2013-2014

Narodowe Centrum Nauki zaprezentowało zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014 wraz z kategoriami KEJN.

Ponad 760 mln zł dla badaczy w 2014 roku – statystyki konkursów NCN

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Statystyki konkursów 2014" prezentującą szczegółowe dane dotyczące konkursów, wnioskodawców i beneficjentów konkursów Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w 2014 roku.

Raytheon wspiera projekt CanSat Launcher

50 tys. dolarów to kwota jaka zasili rakietowy projekt CanSat Launcher w ramach grantu przekazanego naszej Uczelni przez amerykański koncern Raytheon. Spotkanie w tym zakresie odbyło się 9 lipca w Politechnice Warszawskiej.

Nowa spółka spin off na Politechnice Warszawskiej

Nanostal

W czerwcu 2015 roku dzięki inicjatywie zespołu doktorantów i pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM PW) oraz Instytutu Badań Stosowanych po kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Lewandowskiego została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „NanoStal sp. z o.o.”.

Wprowadzanie zmian w projektach finansowanych przez NCN

Narodowe Centrum Nauki informuje, że na swojej stronie internetowej uruchomiło specjalną sekcję pt. Zmiany w projektach, dzięki której grantobiorcy realizujący projekty, staże podoktorskie i stypendia doktorskie będą mogli szybko odnaleźć niezbędne informacje dotyczące możliwości aneksowania umów zawartych z NCN.

Spotkanie Nauka - Biznes Branży Chemicznej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pn. Nauka - Biznes Branży Chemicznej, które odbędzie się 25 czerwca 2015 roku, w godzinach 13.00-16.00 w Pałacyku Rektorskim Politechniki Warszawskiej (sala konferencyjna, ul. Koszykowa 80).

Supersamochód - kompromis pomiędzy estetyką a aerodynamiką

Politechnika Warszawska ma swój wkład w budowę pierwszego polskiego supersamochodu, jakim jest Arrinera Hussarya. Zespół pod kierownictwem prof. nzw. dr. hab. inż. Janusza Piechny (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW) brał udział w testach aerodynamiki. Ponadto pracował nad aktywnym systemem tłumienia drgań pojazdu (Arrinera Automotive S.A. i Politechnika Warszawska otrzymali finansowanie w kwocie 2 634 400 zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na ten cel).

"Polski udział w misji ROSETTA - penetrator MUPUS"

Studenckie Koło Astronautyczne PW zaprasza na kolejną prelekcję w ramach cyklu "Wykład czwartkowy" - dr inż. Jerzy Grygorczuk, 28 maja opowie o polskim udziale w misji Rosetta.

Nabór do projektu badawczego

W związku z realizacją projektu badawczego Biomateriały z pamięcią kształtu do wytwarzania inteligentnych nośników leków stosowanych w regeneracji tkanki kostnej i naczyń krwionośnych finansowanego przez NCBR, Wydzial Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej poszukuje osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie biomateriałów polimerowych oraz możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

Konwersatorium PW

21 maja 2015 roku o godz. 16:15 Profesor Tomasz Sosnowski wygłosi odczyt pt. „Every breath you take…– zagadnienia techniczne podawania leków drogą wziewną".

Nagrody Siemensa dla naukowców i studentów przyznane

11 maja 2015 roku jury XX Edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz V Edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów wybrało zwycięzców w każdej z kategorii. Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych 18 maja 2015 roku.

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych zaprasza na VIII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów "Motocykle i lekkie pojazdy wielośladowe", które odbędzie się 21 maja 2015 roku. W ramach wydarzenia zaplanowano: referaty, sesję plakatową, wystawę i pokazy pojazdów zabytkowych.

„Modelowanie wieloskalowe w projektowaniu nowoczesnych materiałów inżynierskich”

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. Najbliższy wykład odbędzie się we wtorek, 12 maja 2015 roku.

BIT PW: Rekonstrukcja szybowca Sl-1 Akar

Prezentujemy nowy, historyczny BIT Politechniki Warszawskiej opisujący rekonstrukcję pierwszego szybowca skonstruowanego na Politechnice. Prace nas szybowcem podjęli Studenci z Koła Naukowego Lotników z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.