Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

"Polski udział w misji ROSETTA - penetrator MUPUS"

Studenckie Koło Astronautyczne PW zaprasza na kolejną prelekcję w ramach cyklu "Wykład czwartkowy" - dr inż. Jerzy Grygorczuk, 28 maja opowie o polskim udziale w misji Rosetta.

Nabór do projektu badawczego

W związku z realizacją projektu badawczego Biomateriały z pamięcią kształtu do wytwarzania inteligentnych nośników leków stosowanych w regeneracji tkanki kostnej i naczyń krwionośnych finansowanego przez NCBR, Wydzial Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej poszukuje osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie biomateriałów polimerowych oraz możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

Konwersatorium PW

21 maja 2015 roku o godz. 16:15 Profesor Tomasz Sosnowski wygłosi odczyt pt. „Every breath you take…– zagadnienia techniczne podawania leków drogą wziewną".

Nagrody Siemensa dla naukowców i studentów przyznane

11 maja 2015 roku jury XX Edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz V Edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów wybrało zwycięzców w każdej z kategorii. Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych 18 maja 2015 roku.

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych zaprasza na VIII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów "Motocykle i lekkie pojazdy wielośladowe", które odbędzie się 21 maja 2015 roku. W ramach wydarzenia zaplanowano: referaty, sesję plakatową, wystawę i pokazy pojazdów zabytkowych.

„Modelowanie wieloskalowe w projektowaniu nowoczesnych materiałów inżynierskich”

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. Najbliższy wykład odbędzie się we wtorek, 12 maja 2015 roku.

BIT PW: Rekonstrukcja szybowca Sl-1 Akar

Prezentujemy nowy, historyczny BIT Politechniki Warszawskiej opisujący rekonstrukcję pierwszego szybowca skonstruowanego na Politechnice. Prace nas szybowcem podjęli Studenci z Koła Naukowego Lotników z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Nowatorska metoda projektowania iluminacji

Prezentujemy nowy BIT Politechniki Warszawskiej opisujący nowatorską metodę projektowania iluminacji opartej na wizualizacji komputerowej. Metoda ta powstała w wyniku działalności naukowej pracowników Zakładu Techniki Świetlnej, skupionych wokół osoby prof. dr hab. Wojciecha Żagana.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na TransFormation

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców do drugiego naboru kandydatów na dwutygodniowe zagraniczne szkolenia z umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Motoszybowiec AOS-71 na targach AERO Friedrichshafen 2015

W dniach 15-18 kwietnia 2015 roku miało miejsce największe wydarzenie w Europie poświęcone tematyce General Aviation. Podczas targów został zaprezentowany dwumiejscowy motoszybowiec z napędem elektrycznym AOS-71, który wzbudził duże zainteresowanie, będąc jedną z niewielu takich konstrukcji na świecie, a jednocześnie będąc projektem uczelnianym.

Robot wykryje użycie broni biologicznej

Prezentujemy nowy BIT Politechniki Warszawskiej opisujący detektor, dzięki któremu zdalnie sterowany robot może automatycznie wykryć niebezpieczne bakterie w próbkach wody i powietrza. To jeden z elementów projektu pt. „Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych” realizowanego przez konsorcjum, którego koordynatorem jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

„Przełom w modelowaniu form przestrzennych....” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. Najbliższy wykład odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia 2015 roku.

Politechnika Warszawska na majowych targach EXPOPOWER

IBS PW zaprasza jednostki PW do udziału w Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER, które odbędą się 26-28 maja 2015 roku w Poznaniu. Uczelnię będzie reprezentować Instytut Badań Stosowanych oraz Platforma Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej.

Zespół pracujący nad projektem Bio-Implant nagrodzony Luminatus 2015

Zespół projektowy Politechniki Warszawskiej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał 13 kwietnia br. nagrodę Luminatus 2015, przyznawaną przez Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów zrealizowanych w Polsce.

Politechnika na celowniku, czyli PW-61 wkrótce w powietrzu

Prezentujemy nowy BIT Politechniki Warszawskiej opisujący projekt koncepcyjny i techniczny nowego samolotu nazwanego "Cel Latający PW-61".

Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z Republiką Czeską

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Czechami na lata 2016-2017.

Rekrutacja do projektu w ramach Programu "Pomost" FNP

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje studentów do projektu pt. „Research on the catalytical activity of organozinc complexes in epoxidation of enones and polymerization of lactide” realizowanego na Wydziale Chemicznym w ramach Programu "Pomost" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW)

Na stronie internetowej Uczelni, w dziale Badania i Nauka, pojawiła się nowa zakładka: Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW). Zawiera ona przegląd badań naukowych Politechniki Warszawskiej, które prezentują potencjał intelektualny pracowników i studentów naszej Uczelni.

„Internet produkcyjno-logistyczny...” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. Najbliższy wykład odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2015 roku.

Program "Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE"

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach II edycji. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

Sukces wdrożeniowy zespołu badaczy z Instytutu Elektroenergetyki

Zespół z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej uzyskał w PSE S.A. dopuszczenie do stosowania nowego łącza inżynierskiego typu SMART w urządzeniach automatyki stacji wysokiego napięcia. Twórcami tego łącza są dr inż. Ryszard Kowalik, dr inż. Marcin Januszewski, mgr inż. Emil Bartosiewicz z Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Nowy konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

We wrześniu 2015 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs o nazwie Polonez, dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych.

Nabór wniosków w konkursach NCN: Opus, Preludium i Sonata

16 marca 2015 roku rozpoczyna się nabór wniosków w trzech konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Konwersatorium PW

19 marca 2015 r. o godz. 16.15 w sali nr 134 Gmachu Głównego PW miał miejsce odczyt prof. Adama Kowalczyka pt. „Computational and Statistical Challenges of Genome-Wide Detection of Biomarkers Associated with Diseases and Agricultural Traits”. Wykład odbył w ramach Konwersatorium PW organizowanego przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW.