Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Najdynamiczniej rozwijające się polskie gminy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW zaprasza na konferencję „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której zostanie opublikowany nowy ranking najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. 

CZIiTT PW w budowie

Wmurowanie  aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).

Naukowcy z PW nagrodzeni przez premiera

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała listę nagrodzonych przez premiera naukowców za działalność naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

CEZAMAT pnie się w górę

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Laboratorium Centralnego.

PW realizuje projekt dla Lockheed Martin

Zespół naukowców i studentów Politechniki Warszawskiej przedstawił pierwsze wyniki projektu badawczego realizowanego dla Lockheed Martin. Ma on m.in. na celu optymalizację bezzałogowych systemów lotniczych.

Program stażowy PRAXIS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stażowym PRAXIS, nowej inicjatywie realizowanej w ramach projektu SKILLS.

II konkurs organizowany z firmą Pratt & Whitney rozstrzygnięty

Lista laureatów konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

Platforma Fotowoltaiki na PW

W dniu 3 marca 2014 roku powołano Platformę Fotowoltaiki, której celem jest pełniejsze wykorzystanie i radykalne rozbudowanie potencjału Politechniki Warszawskiej w obszarze fotowoltaiki.

PW w gronie liderów w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach w roku 2013 – Politechnika Warszawska znalazła się w pierwszej dziesiątce.

Druk 3D lekarstwem na wszystko?

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej opracowują kolejne metody zastosowania technologii druku 3D.

Udział PW w Polsko-Szwajcarskim Forum Gospodarczym

Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze odbyło się 27 stycznia 2014 roku w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym z udziałem prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza – Prorektora ds. Nauki PW.

Technologia atomowa w rękach studentów i naukowców PW

Politechnika Warszawska oraz firmy Amec i WYG International podpisały porozumienie w zakresie nawiązania współpracy przy realizacji przedsięwzięć w obszarze energetyki jądrowej w ciągu najbliższych trzech lat.

Zaproszenie do składania wniosków na lata 2014 - 2016 na wymianę osobową

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2014-2016.

Stypendia dla młodych badaczy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

Porozumienie UT3

Konsolidacja potencjału innowacyjnego, badawczego i edukacyjnego to główny cel porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.

Radar pasywny PaRaDe

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej opracowali Demonstrator Radaru Pasywnego (Passive Radar Demonstrator) urządzenie, którego ukończenie zostało ukoronowane weryfikacją poligonową.

Studenci budują PW-Sat2

Studenckie Koło Astronautyczne działające na Politechnice Warszawskiej udostępniło pierwsze grafiki satelity PW-Sat2.

Robot studentów PW zbada chemiczne składowiska Bałtyku

Międzynarodowy zespół naukowców, zrzeszający także studentów Politechniki Warszawskiej, koordynowany przez Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu „CHEMSEA” buduje robota, który zbada składowiska broni chemicznej znajdujące się w Morzu Bałtyckim.

Innowacyjna nawierzchnia drogowa dziełem zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej

Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych profesora Piotra Radziszewskiego z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej opracował nowe lepiszcze gumowo-asfaltowe.

PW laureatem konkursu PBS

W II edycji konkursu w ramach Programu Badań Stosowanych organizowanego przez NCBiR Politechnika Warszawska otrzymała finansowanie 7 projektów jako Lider i 9 jako Konsorcjant. Jest to najlepszy wynik wśród uczelni technicznych w Polsce.

Poradnik Rady Młodych Naukowców

Skuteczne ubieganie się o finansowanie badań naukowych w rozmaitych procedurach konkursowych jest obecnie jedną z ważniejszych umiejętności, jakie powinna posiąść osoba zawodowo zajmująca się prowadzeniem takich badań.

Dwóch naukowców PW otrzymało nominacje profesorskie

W poniedziałek, 17 czerwca 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Młodzi badacze - studenci Politechniki Warszawskiej otrzymali „Diamentowe Granty”

Rafał Bernat (Wydz. MEiL), Krzysztof Borys (Wydz. Chemiczny), Dominik Kubicki (Wydz. Chemiczny, PAN), Andrzej Taube (Wydz. Fizyki) i Małgorzata Wesoły (Wydz. Chemiczny) otrzymali w dniu 15 maja 2013 roku z rąk Minister Barbary Kudryckiej „Diamentowe Granty” - nagrody, które mają umożliwić studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej.

Wydział MEiL poszukuje naukowca w ramach unijnego programu Marie Curie do projektu AboutFlow

Projekt AboutFlow rozpoczął się w listopadzie 2012 roku i potrwa 4 lata. Doktoranci będą szkoleni w szerokim zakresie: metody sprzężone, wysoka wydajność obliczeniowa, zastosowanie przemysłowe oraz inne umiejętności zawodowe poprzez regularne warsztaty i oddelegowanie do zagranicznych partnerów sieciowych. Projekt oferuje niepowtarzalną okazję, aby być na czele tej rewolucyjnej dziedziny badań i być częścią opracowania kolejnych generacji metod CFD.

Osiem osób z Politechniki Warszawskiej nagrodzonych w programie START

Program START wyróżnia najzdolniejszych młodych uczonych i zachęca ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.