Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Baza patentów ProQuest Dialog

Biblioteka Główna PW otrzymała testowy dostęp do bazy patentów ProQuest Dialog.

Seminarium specjalistyczne

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na seminarium specjalistyczne pt. "Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego", w ramach którego odbędzie się wykład pt. "Modelowanie wieloskalowe mikrodefektów w monokryształach germanu", z udziałem dr inż. Piotra Śpiewaka, Wydział Inżynierii Materiałowej PW.

„Zdobądź Stypendium Na Staż” - spotkanie informacyjne

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 stycznia 2015 r. (środa), o godz. 16:15, w sali 134 w Gmachu Głównym PW.

IV edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Wniosek należy złożyć do 16 lutego 2015 roku.

Seminarium Prof. Thomasa Skotnickiego

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na Seminarium w ramach projektu CEZAMAT, które odbędzie się 15 stycznia 2015 roku (czwartek) o godz. 16.00, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, s.107 (I piętro). W czasie spotkania wykład pt. CEZAMAT – szanse i wyzwania wygłosi prof. Thomas Skotnicki.

Dwuprzegubowy autobus z napędem hybrydowym

Konsorcjum, które razem z Politechniką Warszawską tworzą Solaris Bus & Coach S.A. oraz Politechnika Poznańska zrealizuje projekt pn. „Pierwszy polski autobus klasy MEGA z wieloosiowym napędem hybrydowym zasilanym gazowymi paliwami ekologicznymi”. Projekt uzyskał wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu InnoTech.

Trzy konkursy Narodowego Centrum Nauki

Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłaszają konkursy: SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze, ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie oraz FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku

Na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zamierza przeznaczyć – w ramach konkursów rozstrzyganych w nadchodzącym roku – ok. 10,9 mln zł ze środków własnych i ok. 16,5 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto, w ramach zobowiązań podjętych zarówno w 2015 r., jak też w latach wcześniejszych, Fundacja przekaże beneficjentom w nadchodzącym roku 52 mln zł.

Dr hab. inż. Marek Gliński kandydatem do nagrody ENI 2015

Marek Gliński, profesor Wydziału Chemicznego PW, został nominowany do nagrody ENI 2015 w kategorii „Ochrona Środowiska”. Wśród finalistów ENI w poprzednich edycjach są m.in. laureaci nagrody Nobla.

Politechnika Warszawska w gronie beneficjentów NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało statystyki podsumowujące wyniki konkursów zorganizowanych w 2014 roku. PW znalazła się w czołówce zestawień: Kwota wniosków zakwalifikowanych do finansowania oraz Liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania.

Dr inż. Marcin Malesa w gronie laureatów drugiej edycji konkursu Impuls

 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu Impuls, którego celem jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu

Od listopada 2014 roku działa nowy serwis Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu, w którym można znaleźć informacje o inicjatywach Stowarzyszenia, warsztatach, konferencjach oraz o samym programie.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do końca stycznia 2015 roku można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wizyta w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych CERN

W dniu 27 listopada 2014 roku delegacja Politechniki Warszawskiej w składzie prof. Rajmund Bacewicz, prof. Mirosław Karpierz, prof. Jan Pluta i prof. Adam Kisiel z Wydziału Fizyki, prof. Przemysław Rokita i prof. Krzysztof Poźniak z Wydziału Elektroniki i Techniki Informacyjnych oraz dr hab. inż. Wojciech Domitrz z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych złożyła wizytę w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych CERN pod Genewą.

Pracownicy PW laureatami Nagrody Naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

2 grudnia 2014 roku odbyła się doroczna uroczystość wręczenia nagród naukowych Wydziału IV Nauk technicznych PAN. Nagrodę uzyskali: dr hab. inż. Jarosław Milewski (MEiL) i dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk (EiTI).

X spotkanie interdyscyplinarne CEZAMAT

Spotkanie Interdyscyplinarne CEZAMAT odbyło się w czwartek, 4 grudnia o godz. 15:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w sali nr 4 (Klub Absolwenta). Tematem wydarzenia były współczesne wyzwania robotyki, aplikacje pomocne w życiu codziennym, nauce i badaniach.

Projekt „BIOIMPLANT” nagrodzony w konkursie „Innowacja Plus”

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju za promocję projektu „BIOIMPLANT – Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych”.

Seminarium CEZAMAT - wykład prof. Bartosza Andrzeja Grzybowskiego

27 listopada 2014 roku o godz. 15:30 w Sali Senatu (s. 124, Gmach Główny PW) w ramach seminarium, wykład pt. Self-assembly, trapping and manipulation of nonmagnetic microobjects with magnetic fields wygłosił profesor Bartosz Andrzej Grzybowski z Centrum Nowych Źródeł Energii na uniwersytecie Northwestern, autor ponad 200 prac z dziedziny chemii, fizyki i biologii, w tym ponad 20 artykułów w Science i Nature.

Profesor PW odznaczony przez Prezydenta RP

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń, kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Wkład PW w misję Rosetta

W nadchodzących dniach lądownik Philae europejskiej misji Rosetta podejmie pierwsze w historii ludzkości badania geologiczne na powierzchni komety. W podłoże wbije się penetrator MUPUS, którego wyjątkowe parametry mechaniczne osiągnięto dzięki metodzie inżynierii powierzchni opracowanej na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. Zastosowano w nim także układ scalony Rosettabis zaprojektowano w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. 

U progu holowizji

W dniu 21 października na Wydziale Fizyki w ramach światowego Dnia Fotoniki grupa dr. hab. Michała Makowskiego zaprezentowała po raz pierwszy w świecie projekcję obrazów realizowaną metodą holografii w czasie rzeczywistym. Wyświetlany był na żywo obraz transmitowany bezprzewodowo z telefonu komórkowego.

Konferencja „Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro”

W dniach 13-14 listopada 2014 roku w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie odbyła się druga edycja największej konferencji poświęconej sektorowi kosmicznemu w Polsce. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Uczelni. 

Najdynamiczniej rozwijające się polskie gminy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW zaprasza na konferencję „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której zostanie opublikowany nowy ranking najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. 

CZIiTT PW w budowie

Wmurowanie  aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).

Naukowcy z PW nagrodzeni przez premiera

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała listę nagrodzonych przez premiera naukowców za działalność naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne.