Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

V edycja konkursu "Innowacja jest kobietą"

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza badaczki-wynalazczynie do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Nowy dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Prof. Zbigniew Błocki został nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki - agencji finansującej badania, w której o rozdziale środków decydują sami naukowcy.

Prof. Krzysztof Kurzydłowski szefem NCBR

Prof. Krzysztof Kurzydłowski będzie ponownie pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Do jego zadań należy m.in. rozdział funduszy w ramach nowych Programów Operacyjnych UE.

„Modelowanie struktury krystalicznej i dynamiki jonów w przewodnikach jonów tlenu” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego.

Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza do zapisów na wykłady podstawowe i specjalne, które odbędą się w semestrze letnim 2014/2015. Oferta skierowana jest do doktorantów i studentów Uczelni oraz zainteresowanych naukowców.

Misja Rosetta w 9. edycja konkursu TRAVELERY

Redakcja miesięcznika National Geographic Traveler ogłosiła kandydatów do 9. edycji konkursu TRAVELERY. Nominację w kategorii "Naukowe osiągnięcie roku" otrzymali Naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za współudział w sukcesie misji Sondy Rosetta.

Spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT, pt. "System znakowania, lokalizowania i określania obiektów w przestrzeni „TOTUPOINT” – prezentacja koncepcji, korzyści społecznych oraz modelowej realizacji i perspektyw rozwoju".

Konkursy Instytutu Francuskiego i Ambasady Francji w Polsce

Trzy konkursy dla polskich naukowców prowadzących badania materiałowe, fizyków i matematyków ogłosił Instytut Francuski i Ambasada Francji w Polsce. Laureaci konkursów odbędą miesięczne pobyty naukowe we Francji.

"Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni"

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni" autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN.

Konkurs w ramach programu "Mobilność Plus" - IV edycja

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach IV edycji programu pod nazwą "Mobilność Plus". Program finansuje zagraniczne pobyty uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Przeszło 3,3 mln zł otrzymają badacze z PW

Dwa projekty pracowników z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydziału Chemicznego otrzymały finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 4, ogłoszonego 16 czerwca 2014 roku.

Trzech naukowców PW laureatami nagród Premiera

W poniedziałek, 9 lutego 2015 roku Premier Ewa Kopacz wręczyła Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną i za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W uroczystkości wzięli udział dr hab. Tomasz Kozacki, dr Andreas Gregor Kawa i dr Kamil Paduszyński.

Ostatnia edycja konkursu IMPULS

Do 19 kwietnia 2015 roku naukowcy, którzy mają pomysł na innowacyjne badania o potencjale komercjalizacyjnym, mogą składać wnioski w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nowe wykłady w ramach Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego.

Dwa projekty z PW otrzymały finansowanie w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCN i NCBR

4 lutego ogłoszono wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

Dr Łukasz Rosłaniec laureatem nagrody Prezesa Zarządu Energa SA

Pod koniec stycznia 2015 roku Energa SA ogłosiła wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Umowa pomiędzy Platformą Badań Mózgu PW i IBD PAN

W dniu 30 stycznia 2015 r. w Politechnice Warszawskiej podpisano umowę o współpracy naukowej w zakresie prowadzenia badań mózgu pomiędzy Platformą Badań Mózgu PW a Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN.

Nabór kandydatów do projektu TEAM „3DPHASE”

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu TEAM “3DPHASE”. Projekt zapewnia unikatowe warunki do podjęcia badań naukowych z zakresu najbardziej innowacyjnych obszarów fotoniki oraz zapewnia atrakcyjne miesięczne stypendium.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu POLONIUM na lata 2016-17

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Seminarium w ramach projektu CEZAMAT

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na Seminarium „Magnetyczne układy warstwowe o modyfikowanych w płaszczyźnie właściwościach magnetycznych i ich zastosowania”, które odbędzie się 5 lutego 2015 roku o godz. 15.30 w Sali Senatu Gmachu Głównego PW (sala 124).

Wielki sukces CEZAMAT-u

CEZAMAT PW Sp. z o.o. znalazła się w gronie trzech zwycięskich polskich projektów, które zostały zakwalifikowane jako laureaci konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020.

Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) po raz trzeci w swojej historii ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMDIB).

Rozprawa doktorska studentki Politechniki Warszawskiej nagrodzona

23 stycznia 2015 roku dr Justyna Ostrowska z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, odebrała za rąk Nevio Di Giusto, dyrektora generalnego Ośrodka Badawczego Fiata, Nagrodę im. Giovanniego Agnelli za pracę doktorską „Związki boru jako modyfikatory elektrolitów polimerowych”.

Zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w dwutygodniowych zagranicznych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką.

Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW serdecznie zapraszają na ostatni wykład kończący drugi cykl Seminarium „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”. Prelekcję pt.: „Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe”, wygłoszą dr hab. inż. Jacek Starzyński - prof. PW i dr inż. Robert Szmurło z Wydziału Elektrycznego PW.