Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Rekrutacja do projektu w ramach Programu "Pomost" FNP

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje studentów do projektu pt. „Research on the catalytical activity of organozinc complexes in epoxidation of enones and polymerization of lactide” realizowanego na Wydziale Chemicznym w ramach Programu "Pomost" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW)

Na stronie internetowej Uczelni, w dziale Badania i Nauka, pojawiła się nowa zakładka: Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW). Zawiera ona przegląd badań naukowych Politechniki Warszawskiej, które prezentują potencjał intelektualny pracowników i studentów naszej Uczelni.

„Internet produkcyjno-logistyczny...” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. Najbliższy wykład odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2015 roku.

Program "Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE"

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach II edycji. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

Sukces wdrożeniowy zespołu badaczy z Instytutu Elektroenergetyki

Zespół z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej uzyskał w PSE S.A. dopuszczenie do stosowania nowego łącza inżynierskiego typu SMART w urządzeniach automatyki stacji wysokiego napięcia. Twórcami tego łącza są dr inż. Ryszard Kowalik, dr inż. Marcin Januszewski, mgr inż. Emil Bartosiewicz z Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Nowy konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

We wrześniu 2015 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs o nazwie Polonez, dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych.

Nabór wniosków w konkursach NCN: Opus, Preludium i Sonata

16 marca 2015 roku rozpoczyna się nabór wniosków w trzech konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Konwersatorium PW

19 marca 2015 r. o godz. 16.15 w sali nr 134 Gmachu Głównego PW miał miejsce odczyt prof. Adama Kowalczyka pt. „Computational and Statistical Challenges of Genome-Wide Detection of Biomarkers Associated with Diseases and Agricultural Traits”. Wykład odbył w ramach Konwersatorium PW organizowanego przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

V edycja konkursu "Innowacja jest kobietą"

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza badaczki-wynalazczynie do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Nowy dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Prof. Zbigniew Błocki został nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki - agencji finansującej badania, w której o rozdziale środków decydują sami naukowcy.

Prof. Krzysztof Kurzydłowski szefem NCBR

Prof. Krzysztof Kurzydłowski będzie ponownie pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Do jego zadań należy m.in. rozdział funduszy w ramach nowych Programów Operacyjnych UE.

„Modelowanie struktury krystalicznej i dynamiki jonów w przewodnikach jonów tlenu” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego.

Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza do zapisów na wykłady podstawowe i specjalne, które odbędą się w semestrze letnim 2014/2015. Oferta skierowana jest do doktorantów i studentów Uczelni oraz zainteresowanych naukowców.

Misja Rosetta w 9. edycja konkursu TRAVELERY

Redakcja miesięcznika National Geographic Traveler ogłosiła kandydatów do 9. edycji konkursu TRAVELERY. Nominację w kategorii "Naukowe osiągnięcie roku" otrzymali Naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za współudział w sukcesie misji Sondy Rosetta.

Spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT, pt. "System znakowania, lokalizowania i określania obiektów w przestrzeni „TOTUPOINT” – prezentacja koncepcji, korzyści społecznych oraz modelowej realizacji i perspektyw rozwoju".

Konkursy Instytutu Francuskiego i Ambasady Francji w Polsce

Trzy konkursy dla polskich naukowców prowadzących badania materiałowe, fizyków i matematyków ogłosił Instytut Francuski i Ambasada Francji w Polsce. Laureaci konkursów odbędą miesięczne pobyty naukowe we Francji.

"Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni"

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni" autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN.

Konkurs w ramach programu "Mobilność Plus" - IV edycja

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach IV edycji programu pod nazwą "Mobilność Plus". Program finansuje zagraniczne pobyty uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Przeszło 3,3 mln zł otrzymają badacze z PW

Dwa projekty pracowników z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydziału Chemicznego otrzymały finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 4, ogłoszonego 16 czerwca 2014 roku.

Trzech naukowców PW laureatami nagród Premiera

W poniedziałek, 9 lutego 2015 roku Premier Ewa Kopacz wręczyła Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną i za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W uroczystkości wzięli udział dr hab. Tomasz Kozacki, dr Andreas Gregor Kawa i dr Kamil Paduszyński.

Ostatnia edycja konkursu IMPULS

Do 19 kwietnia 2015 roku naukowcy, którzy mają pomysł na innowacyjne badania o potencjale komercjalizacyjnym, mogą składać wnioski w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Nowe wykłady w ramach Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego.

Dwa projekty z PW otrzymały finansowanie w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCN i NCBR

4 lutego ogłoszono wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

Dr Łukasz Rosłaniec laureatem nagrody Prezesa Zarządu Energa SA

Pod koniec stycznia 2015 roku Energa SA ogłosiła wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.