Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Wspólny projekt Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Stanforda

Komisja Europejska przyznała dofinansowanie dla projektu RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing (Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej) w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, Konkurs: H2020-MSCA-RISE-2015. W skład Konsorcjum wejdzie jedna z najlepszych uczelni na świecie - Uniwersytet Stanforda (USA) oraz Institut Jozef Stefan (Słowenia), Politechnika Wrocławska, Słoweńska Agencja Prasowa, Rensselaer Polytechnic Institute (USA) i Nanyang Technological University (Singapur). Koordynatorem Projektu jest prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst z Wydziału Fizyki PW.

Aktywność grantowa wnioskodawców NCN w latach 2013-2014

Narodowe Centrum Nauki zaprezentowało zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014 wraz z kategoriami KEJN.

Ponad 760 mln zł dla badaczy w 2014 roku – statystyki konkursów NCN

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Statystyki konkursów 2014" prezentującą szczegółowe dane dotyczące konkursów, wnioskodawców i beneficjentów konkursów Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w 2014 roku.

Raytheon wspiera projekt CanSat Launcher

50 tys. dolarów to kwota jaka zasili rakietowy projekt CanSat Launcher w ramach grantu przekazanego naszej Uczelni przez amerykański koncern Raytheon. Spotkanie w tym zakresie odbyło się 9 lipca w Politechnice Warszawskiej.

Nowa spółka spin off na Politechnice Warszawskiej

Nanostal

W czerwcu 2015 roku dzięki inicjatywie zespołu doktorantów i pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM PW) oraz Instytutu Badań Stosowanych po kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Lewandowskiego została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „NanoStal sp. z o.o.”.

Wprowadzanie zmian w projektach finansowanych przez NCN

Narodowe Centrum Nauki informuje, że na swojej stronie internetowej uruchomiło specjalną sekcję pt. Zmiany w projektach, dzięki której grantobiorcy realizujący projekty, staże podoktorskie i stypendia doktorskie będą mogli szybko odnaleźć niezbędne informacje dotyczące możliwości aneksowania umów zawartych z NCN.

Spotkanie Nauka - Biznes Branży Chemicznej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pn. Nauka - Biznes Branży Chemicznej, które odbędzie się 25 czerwca 2015 roku, w godzinach 13.00-16.00 w Pałacyku Rektorskim Politechniki Warszawskiej (sala konferencyjna, ul. Koszykowa 80).

Supersamochód - kompromis pomiędzy estetyką a aerodynamiką

Politechnika Warszawska ma swój wkład w budowę pierwszego polskiego supersamochodu, jakim jest Arrinera Hussarya. Zespół pod kierownictwem prof. nzw. dr. hab. inż. Janusza Piechny (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW) brał udział w testach aerodynamiki. Ponadto pracował nad aktywnym systemem tłumienia drgań pojazdu (Arrinera Automotive S.A. i Politechnika Warszawska otrzymali finansowanie w kwocie 2 634 400 zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na ten cel).

"Polski udział w misji ROSETTA - penetrator MUPUS"

Studenckie Koło Astronautyczne PW zaprasza na kolejną prelekcję w ramach cyklu "Wykład czwartkowy" - dr inż. Jerzy Grygorczuk, 28 maja opowie o polskim udziale w misji Rosetta.

Nabór do projektu badawczego

W związku z realizacją projektu badawczego Biomateriały z pamięcią kształtu do wytwarzania inteligentnych nośników leków stosowanych w regeneracji tkanki kostnej i naczyń krwionośnych finansowanego przez NCBR, Wydzial Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej poszukuje osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie biomateriałów polimerowych oraz możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

Konwersatorium PW

21 maja 2015 roku o godz. 16:15 Profesor Tomasz Sosnowski wygłosi odczyt pt. „Every breath you take…– zagadnienia techniczne podawania leków drogą wziewną".

Nagrody Siemensa dla naukowców i studentów przyznane

11 maja 2015 roku jury XX Edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz V Edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów wybrało zwycięzców w każdej z kategorii. Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych 18 maja 2015 roku.

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych zaprasza na VIII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów "Motocykle i lekkie pojazdy wielośladowe", które odbędzie się 21 maja 2015 roku. W ramach wydarzenia zaplanowano: referaty, sesję plakatową, wystawę i pokazy pojazdów zabytkowych.

„Modelowanie wieloskalowe w projektowaniu nowoczesnych materiałów inżynierskich”

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. Najbliższy wykład odbędzie się we wtorek, 12 maja 2015 roku.

BIT PW: Rekonstrukcja szybowca Sl-1 Akar

Prezentujemy nowy, historyczny BIT Politechniki Warszawskiej opisujący rekonstrukcję pierwszego szybowca skonstruowanego na Politechnice. Prace nas szybowcem podjęli Studenci z Koła Naukowego Lotników z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Nowatorska metoda projektowania iluminacji

Prezentujemy nowy BIT Politechniki Warszawskiej opisujący nowatorską metodę projektowania iluminacji opartej na wizualizacji komputerowej. Metoda ta powstała w wyniku działalności naukowej pracowników Zakładu Techniki Świetlnej, skupionych wokół osoby prof. dr hab. Wojciecha Żagana.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na TransFormation

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców do drugiego naboru kandydatów na dwutygodniowe zagraniczne szkolenia z umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Motoszybowiec AOS-71 na targach AERO Friedrichshafen 2015

W dniach 15-18 kwietnia 2015 roku miało miejsce największe wydarzenie w Europie poświęcone tematyce General Aviation. Podczas targów został zaprezentowany dwumiejscowy motoszybowiec z napędem elektrycznym AOS-71, który wzbudził duże zainteresowanie, będąc jedną z niewielu takich konstrukcji na świecie, a jednocześnie będąc projektem uczelnianym.

Robot wykryje użycie broni biologicznej

Prezentujemy nowy BIT Politechniki Warszawskiej opisujący detektor, dzięki któremu zdalnie sterowany robot może automatycznie wykryć niebezpieczne bakterie w próbkach wody i powietrza. To jeden z elementów projektu pt. „Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych” realizowanego przez konsorcjum, którego koordynatorem jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

„Przełom w modelowaniu form przestrzennych....” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. Najbliższy wykład odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia 2015 roku.

Politechnika Warszawska na majowych targach EXPOPOWER

IBS PW zaprasza jednostki PW do udziału w Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER, które odbędą się 26-28 maja 2015 roku w Poznaniu. Uczelnię będzie reprezentować Instytut Badań Stosowanych oraz Platforma Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej.

Zespół pracujący nad projektem Bio-Implant nagrodzony Luminatus 2015

Zespół projektowy Politechniki Warszawskiej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał 13 kwietnia br. nagrodę Luminatus 2015, przyznawaną przez Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów zrealizowanych w Polsce.

Politechnika na celowniku, czyli PW-61 wkrótce w powietrzu

Prezentujemy nowy BIT Politechniki Warszawskiej opisujący projekt koncepcyjny i techniczny nowego samolotu nazwanego "Cel Latający PW-61".

Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z Republiką Czeską

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Czechami na lata 2016-2017.

Rekrutacja do projektu w ramach Programu "Pomost" FNP

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje studentów do projektu pt. „Research on the catalytical activity of organozinc complexes in epoxidation of enones and polymerization of lactide” realizowanego na Wydziale Chemicznym w ramach Programu "Pomost" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.