Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na TransFormation

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców do drugiego naboru kandydatów na dwutygodniowe zagraniczne szkolenia z umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Motoszybowiec AOS-71 na targach AERO Friedrichshafen 2015

W dniach 15-18 kwietnia 2015 roku miało miejsce największe wydarzenie w Europie poświęcone tematyce General Aviation. Podczas targów został zaprezentowany dwumiejscowy motoszybowiec z napędem elektrycznym AOS-71, który wzbudził duże zainteresowanie, będąc jedną z niewielu takich konstrukcji na świecie, a jednocześnie będąc projektem uczelnianym.

Robot wykryje użycie broni biologicznej

Prezentujemy nowy BIT Politechniki Warszawskiej opisujący detektor, dzięki któremu zdalnie sterowany robot może automatycznie wykryć niebezpieczne bakterie w próbkach wody i powietrza. To jeden z elementów projektu pt. „Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych” realizowanego przez konsorcjum, którego koordynatorem jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

„Przełom w modelowaniu form przestrzennych....” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. Najbliższy wykład odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia 2015 roku.

Politechnika Warszawska na majowych targach EXPOPOWER

IBS PW zaprasza jednostki PW do udziału w Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER, które odbędą się 26-28 maja 2015 roku w Poznaniu. Uczelnię będzie reprezentować Instytut Badań Stosowanych oraz Platforma Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej.

Zespół pracujący nad projektem Bio-Implant nagrodzony Luminatus 2015

Zespół projektowy Politechniki Warszawskiej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał 13 kwietnia br. nagrodę Luminatus 2015, przyznawaną przez Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów zrealizowanych w Polsce.

Politechnika na celowniku, czyli PW-61 wkrótce w powietrzu

Prezentujemy nowy BIT Politechniki Warszawskiej opisujący projekt koncepcyjny i techniczny nowego samolotu nazwanego "Cel Latający PW-61".

Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z Republiką Czeską

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Czechami na lata 2016-2017.

Rekrutacja do projektu w ramach Programu "Pomost" FNP

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje studentów do projektu pt. „Research on the catalytical activity of organozinc complexes in epoxidation of enones and polymerization of lactide” realizowanego na Wydziale Chemicznym w ramach Programu "Pomost" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW)

Na stronie internetowej Uczelni, w dziale Badania i Nauka, pojawiła się nowa zakładka: Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW). Zawiera ona przegląd badań naukowych Politechniki Warszawskiej, które prezentują potencjał intelektualny pracowników i studentów naszej Uczelni.

„Internet produkcyjno-logistyczny...” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. Najbliższy wykład odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2015 roku.

Program "Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE"

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach II edycji. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

Sukces wdrożeniowy zespołu badaczy z Instytutu Elektroenergetyki

Zespół z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej uzyskał w PSE S.A. dopuszczenie do stosowania nowego łącza inżynierskiego typu SMART w urządzeniach automatyki stacji wysokiego napięcia. Twórcami tego łącza są dr inż. Ryszard Kowalik, dr inż. Marcin Januszewski, mgr inż. Emil Bartosiewicz z Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Nowy konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

We wrześniu 2015 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs o nazwie Polonez, dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych.

Nabór wniosków w konkursach NCN: Opus, Preludium i Sonata

16 marca 2015 roku rozpoczyna się nabór wniosków w trzech konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Konwersatorium PW

19 marca 2015 r. o godz. 16.15 w sali nr 134 Gmachu Głównego PW miał miejsce odczyt prof. Adama Kowalczyka pt. „Computational and Statistical Challenges of Genome-Wide Detection of Biomarkers Associated with Diseases and Agricultural Traits”. Wykład odbył w ramach Konwersatorium PW organizowanego przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

V edycja konkursu "Innowacja jest kobietą"

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza badaczki-wynalazczynie do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Nowy dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Prof. Zbigniew Błocki został nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki - agencji finansującej badania, w której o rozdziale środków decydują sami naukowcy.

Prof. Krzysztof Kurzydłowski szefem NCBR

Prof. Krzysztof Kurzydłowski będzie ponownie pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Do jego zadań należy m.in. rozdział funduszy w ramach nowych Programów Operacyjnych UE.

„Modelowanie struktury krystalicznej i dynamiki jonów w przewodnikach jonów tlenu” - Seminarium CSZ PW i CI PW

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2014/2015 na Seminarium Problemy, Metody i Obliczenia Wielkoskalowe oraz Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego.

Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza do zapisów na wykłady podstawowe i specjalne, które odbędą się w semestrze letnim 2014/2015. Oferta skierowana jest do doktorantów i studentów Uczelni oraz zainteresowanych naukowców.

Misja Rosetta w 9. edycja konkursu TRAVELERY

Redakcja miesięcznika National Geographic Traveler ogłosiła kandydatów do 9. edycji konkursu TRAVELERY. Nominację w kategorii "Naukowe osiągnięcie roku" otrzymali Naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za współudział w sukcesie misji Sondy Rosetta.

Spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) zapraszają na spotkanie interdyscyplinarne w ramach projektu CEZAMAT, pt. "System znakowania, lokalizowania i określania obiektów w przestrzeni „TOTUPOINT” – prezentacja koncepcji, korzyści społecznych oraz modelowej realizacji i perspektyw rozwoju".

Konkursy Instytutu Francuskiego i Ambasady Francji w Polsce

Trzy konkursy dla polskich naukowców prowadzących badania materiałowe, fizyków i matematyków ogłosił Instytut Francuski i Ambasada Francji w Polsce. Laureaci konkursów odbędą miesięczne pobyty naukowe we Francji.