Znak Politechniki Warszawskiej

Znamy zwycięzców Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

Na zdalnym posiedzeniu, które odbyło się 1 czerwca 2020 roku, Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego wybrała zwycięzców czwartej edycji Konkursu.

fot. BPI

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Kamil Szlachetko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. "Badanie nanomateriałów plazmonicznych Bi2O3-Ag metodą spektroskopii Ramana".

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Marta Sobańska z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę doktorską pt. "Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu".

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Keshra Sangwal z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej za całokształt dorobku naukowego.

Wręczenie Nagrody nastąpi na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej. Ze względu na pandemię data uroczystości zostanie podana w późniejszym terminie.