Znak Politechniki Warszawskiej

Znamy wyniki raportu „Projekt naukowiec”

Realizatorzy badania to dr Aleksandra Wycisk i Mateusz Kałamarz, fot. CZIiTT

Polska sieć EURAXESS, członek europejskiej sieci wspierającej mobilność naukowców jest inicjatorem „Projektu naukowiec”. W ramach przedsięwzięcia, Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, zrealizował badania społeczne dla Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. 

Badania dotyczyły potrzeb i oczekiwań młodych naukowców w związku z rozwojem ich kariery naukowej. Uczestnikami badań byli młodzi naukowcy oraz eksperci z zakresu wspierania rozwoju kariery.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z raportem: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/Raport%20PL-ERADays.pdf.

Serię wydarzeń i warsztatów w 2017 r. zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE a badanie przeprowadził Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.

źródło: www.cziit.pw.edu.pl