Opublikowano: 30.04.2021 12:09

Zmieniaj z nami Mazowsze! Zapraszamy na warsztaty

Każdy z nas ma wpływ na otaczającą rzeczywistość. Okazją, żeby podzielić się swoimi obserwacjami i pomysłami, jak ją udoskonalić, będą warsztaty Design Thinking prowadzone w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”. To wspólna inicjatywa Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Urzędu m.st. Warszawa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Plakat warsztatów design thinking

Spotkania skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, naukowców, urzędników, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego zainteresowanych jego rozwojem.

– Uczestnicy będą pracować w kameralnych grupach – mówi Gabriela Hołdanowicz, jedna z prowadzących. – Ich zadaniem będzie rozwiązanie istotnego problemu społecznego obserwowanego na Mazowszu. W przyszłości część z najbardziej innowacyjnych pomysłów będzie udoskonalana, a może również wykorzystana.

Zapisy na warsztaty

Szczegóły na temat warsztatów

  • Czas trwania: 3 godziny,
  • Prowadzący: specjaliści z Działu Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW: dr Katarzyna Modrzejewska, Dariusz Parzych, Ewa Bichta, Gabriela Hołdanowicz.

Korzyści dla uczestników

  • możliwość zaangażowania się w powstające innowacje społeczne,
  • zdobycie wiedzy na temat narzędzi Design Thinking,
  • praca nad ważnymi tematami i wpływ na otaczającą rzeczywistość.

– Uczestnicy warsztatów w formule Design Thinking wynoszą z nich nowe doświadczenia, przemyślenia oraz umiejętność spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość w świeży, inny niż dotychczas sposób – mówi dr Katarzyna Modrzejewska, kierowniczka Działu Badań i Analiz oraz moderatorka Design Thinking.

W podziękowaniu za zaangażowanie i włożoną w projekt pracę każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w inicjatywie.

Tematy warsztatów

  • Infrastrukturalne lub kulturowe wykluczenie osób starszych i niepełnosprawnych.
  • Zwiększające się zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.
  • Dostosowanie miasta do zmieniającego się i coraz bardziej nieprzewidywalnego klimatu.
  • Niska świadomość ekologiczna mieszkańców Warszawy i Mazowsza.

Masz pytanie? Napisz na adres: agata.beben@pw.edu.pl.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.