Znak Politechniki Warszawskiej

Zajęcia z piątku w środę

Gmach Politechniki Warszawskiej

W semestrze letnim, 29.04.2020 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Informacja zgodna z  §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020.