Znak Politechniki Warszawskiej

Zajęcia z piątku w poniedziałek

W poniedziałek 15 czerwca 2020 r. zajęcia odbędą się zgodnie z planem piątkowym.

To informacja zgodna z  §1 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020.