Opublikowano: 10.12.2020 16:00

Odpowiedzi na pytania z II etapu

Oto pytania, na które odpowiadali uczestniczy II etapu Quizu o PW.

1. „Prąd do serca” to jeden ze zwycięskich projektów w ramach I edycji Budżetu Partycypacyjnego PW. Proszę o podanie, na czym on polega.

na zakupie 12 defibrylatorów do obiektów PW

 

2. Jaką funkcję pełnił komin usytuowany w okolicy Gmachu Głównego?

był połączony z kotłownią, która  znajdowała się w Gmachu Mechaniki

 

3. Proszę wymienić imię i nazwisko dziennikarza radiowego i telewizyjnego, który jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i prowadzącym teleturniej „1 z 10”.

Tadeusz Sznuk

 

4. Kim był Stanisław Noakowski, patron ulicy przy Pl. Politechniki?

architektem

 

5. Ile kobiet od 1924 do 2020 roku zostało laureatkami doktoratu honoris causa Politechniki Warszawskiej?

1

 

6. Robot humanoidalny MELSON to jeden z najlepiej rozpoznawalnych i medialnych robotów Politechniki Warszawskiej. Uwielbia grać w piłkę i występować w TV. Proszę powiedzieć, w kole naukowym którego wydziału powstał MELSON.

na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

 

7. Proszę podać imię i nazwisko oraz Wydział z którym związany jest laureat odznaki honorowej „Za Zasługi dla Wynalazczości” z 2019 roku. Wyróżnienie jest przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów.

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 

8. Na terenie którego budynku Politechniki Warszawskiej rozgrywają się sceny filmu „Poza zasięgiem” ze Stevenem Seagalem?

Gmachu Głównego

 

9. 3 grudnia 2018 r. na pokładzie rakiety Falcon 9 został wyniesiony w kosmos satelita zbudowany przez zespół ze Studenckiego Koła Astronautycznego z Wydziału MEiL. Proszę podać nazwę tego satelity.

PW-Sat2

 

10. Który z profesorów PW opracował metodę hodowli monokryształów o ultrawysokiej jakości, wykorzystywaną do dziś w przemyśle mikroelektronicznym i nazwaną jego imieniem?

Jan Czochralski

 

11. W Janowie na Mazowszu powstanie nowoczesny i innowacyjny ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami. W projekt włączyła się Politechnika Warszawska. Proszę podać nazwę ośrodka.

Farma Dobrej Woli

 

12. Ile wydziałów Politechniki Warszawskiej ma słowo „inżynieria” w swojej nazwie?

5

 

13. Jan Suzin (1930 - 2012) – polski prezenter telewizyjny i lektor filmowy jest jednym ze znanych absolwentów Politechniki Warszawskiej. Proszę wskazać wydział, który ukończył w 1952 r.

Wydział Architektury

 

14. Który z instytutów Politechniki Warszawskiej funkcjonował do niedawna w studenckim slangu jako Instytut Magii i Okultyzmu?

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

 

15. Pomnik którego Batalionu walczącego podczas Powstania Warszawskiego znajduje się na Terenie Centralnym PW oraz co znajduje się po jego lewej stronie?

3-go Batalionu Pancernego AK „Golski”. Po jego lewej stronie znajduje się fragment gąsienicy czołgowej

 

16. Ojciec którego z bohaterów książki „Kamienie na szaniec” był w latach 1936-1939 rektorem Politechniki Warszawskiej?

Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”

 

17. W jakich latach trwała budowa Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej?

1899-1901

 

18. Proszę podać poprzednią, obowiązującą od 2002 do 2011 r., nazwę Filii PW w Płocku.

Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

 

19. W którym gmachu przez wiele lat mieściło się Muzeum Politechniki Warszawskiej?

Gmachu Aerodynamiki

 

20. W 1951 r. włączono do Politechniki Warszawskiej szkołę mechaniczno-techniczną. Kto był patronem/patronami tej szkoły?

Hipolit Wawelberg i Stanisław Rotwand

 

21. Ilu zastępców ma kwestor PW?

1 oraz 2

Komisja konkursowa uznała odpowiedzi 1 i 2. Wynika to z różnic pomiędzy źródłami: dokumenty BSO mówią o dwóch zastępcach, natomiast w BIP-ie widnieje informacja o jednym. Jednocześnie komisja konkursowa informuje, że wprowadzona zmiana nie miała wpływu na wybór finalistów.

 

22. Przed gmachem Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 znajduje się duży obiekt techniczny stosowany w energetyce. Proszę wskazać, co to jest.

wirnik turbiny parowej

 

23. Noszenie jakiego nakrycia głowy przysługuje studentom Politechniki Warszawskiej zgodnie ze Statutem PW?

czapki

 

24. Proszę podać nazwy dwóch wydziałów PW, przy których działa najwięcej kół naukowych.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 

25. W pobliżu siedziby którego Wydziału Politechniki Warszawskiej znajduje się pomnik z napisem „Siłą nauki polskiej i odwagą społeczeństwa w akcji Armii Krajowej w latach 1942–1944 wykryto tajemnicę V1 i V2 przyczyniając się do zwycięstwa w II wojnie światowej”, poświęcony udziałowi profesorów Politechniki Warszawskiej w akcji V1 i V2?

Elektroniki i Technik Informacyjnych

 

26. Na Politechnice Warszawskiej można było uzyskać tytuł magistra inżyniera podstawowych problemów techniki. Proszę podać, na jakim to było wydziale.

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

27. Ile kierunków studiów prowadzonych przez PW zajęło pierwsze miejsce w rankingu przygotowanym przez magazyn „Perspektywy” w roku 2020?

19

 

28. Politechnika Warszawska była pierwszą uczelnią, na której w roku 2018 uruchomiono projekt reprezentacji akademickich do gry w….?

golfa

 

29. Jak nazywa się unikatowy kierunek studiów prowadzony przez Politechnikę Warszawską (w przeszłości na Wydziale Geodezji i Kartografii, obecnie na Wydziale Inżynierii Produkcji)?

Papiernictwo i Poligrafia

 

30. Słynna legenda studencka mówi, że jeśli kiedyś mury Politechniki Warszawskiej opuści jakaś dziewica, to runie...

komin przy Wydziale Elektrycznym

 

31. Jaki jest znak szczególny logo PW Filii w Płocku?

cyrkiel

 

32. Co znajduje się nad wejściem głównym do Gmachu Elektroniki Wydziału EiTI?

mozaika w kształcie kokardy

 

33. Jak nazywał się jedyny w historii dziekan obecnego Wydziału Geodezji i Kartografii PW, który pełnił funkcję Rektora PW, a którego imieniem Senat Politechniki Warszawskiej upamiętnił audytorium nr 44 w Gmachu Głównym?

Edward Warchałowski

 

34. Czym zajmuje się międzynarodowy ośrodek badawczy funkcjonujący przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych?

filozofią

 

35. Który reprezentant Polski w piłce nożnej pracował na Wydziale Inżynierii Lądowej?

Jacek Gmoch

 

36. Jaką kategorię naukową ma Wydział Inżynierii Materiałowej?

A+

 
37. Ile jest Wydziałów i kolegiów na Politechnice Warszawskiej?

19 wydziałów + 1 kolegium

 

38. Co znajduje się na szklanym dachu umieszczonym nad dziedzińcem Gmachu Głównego PW?

żółta gwiazda

 

39. W czasie jakiej wojny Gmach Główny stał się siedzibą Sztabu Głównego Wojska Polskiego?

wojny polsko-bolszewickiej

 

40. Jak nazywa się Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej?

Geoida

 

41. Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii na PW NIE zajmuje się:

przygotowaniem ofert wynajmu przestrzeni i pomieszczeń na PW

 

42. Absolwentką którego wydziału Politechniki Warszawskiej była Joanna Chmielewska?

Wydziału Architektury

 

43. Ilu obserwatorów posiada oficjalny profil Politechniki Warszawskiej na platformie Facebook?

ok. 40 tysięcy

 

44. Pracą nad jaką niezwykłą substancją zajmuje się spółka spin-off PW NanoSanguis?

sztuczną krwią

 

45. Na Politechnice Warszawskiej powstał automatyczny system do zapylania roślin, nazywany także sztuczną pszczołą. System ten ma jednak jeszcze bardziej konkretną nazwę. Jak ona brzmi?

B-droid

 

46. Na jakim instrumencie dr hab. Antoni Szafranek zagrał hymn geodetów na balu z okazji 95-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej?

na harmonijce

 

47. Skąd pochodzi mozaika, prezentowana w głównej klatce schodowej Wydziału Architektury?

z Soboru św. Aleksandra Newskiego w Warszawie

 

48. Gdzie można spotkać "Ławki z historią", upamiętniające wybitne postaci historyczne związane z Politechniką Warszawską?

wokół fontanny przy Gmachu Fizyki

 

49. Proszę podać datę premiery filmu "Burza", który z okazji swojego tegorocznego jubileuszu przygotował Teatr PW?

29 listopada 2020

 

50. Jak nazywa się najwyższe odznaczenie Politechniki Warszawskiej nadawane osobom lub instytucjom za istotne zasługi?

Medal Politechniki Warszawskiej