Znak Politechniki Warszawskiej

Wystawa o prof. Janie Czochralskim

6 lutego 2013 roku w Sejmie RP oficjalnego otwarcia wystawy dokonali: rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych dr Zygmunt Łuczyński oraz burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. W inauguracji wystawy uczestniczyli także prof. Marek Berkowski i dr hab. Wojciech Paszkiewicz z Instytutu Fizyki PAN.

Fot. A. Duda-Nowicka

Prof. Jan Czochralski był wybitnym polskim naukowcem, znanym metalurgiem, chemikiem i metaloznawcą. Opracował szereg patentów i nowych metod badawczych. Wśród nich znajduje się odkryta w 1916 roku najsłynniejsza i szeroko na świecie stosowana metoda wzrostu kryształów nazwana „metodą Czochralskiego”. Metoda wyprzedziła swoją epokę i najważniejsze zastosowanie znalazła kilkadziesiąt lat później. Przełomowe odkrycie prof. Czochralskiego umożliwiło rozwój elektroniki oraz powstanie układów scalonych.

Organizatorami wystawy w Sejmie RP byli: Urząd Miejski w Kcyni (przedstawiał plansze znane z wystawy na kcyńskim Rynku), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (gabloty z kryształami otrzymanymi metodą Czochralskiego), Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów oraz Politechnika Warszawska.
Rok prof. Czochralskiego ustanowiony został uchwałą Sejmu RP w grudniu zeszłego roku.